Svet poljoprivrede Prodavnica

Produktna berza ‒ Dnevni izveštaj za 01.07.2021.

Produktna berza, dnevni izveštaj 01.07.2021. Ovoga dana zabeležena su dva pozitivna cenovna trenda na berzama u Čikagu i Parizu.

Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:

Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzama
Datum: 01.07.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Pšenica 2020.€/t 209,00 fut sep (pad)$/t 241,93 fut jul (pad)$/t 224,69 (pad)
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzama
Datum: 01.07.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Kukuruz 2020.27.72€/t 240,75 fut avg (rast)⬆️⬆️⬆️$/t 283,30 fut jul (pad)$/t 269,96 (pad)
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzama
Datum: 01.07.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Soja 2020.$/t 531,55 fut jul (pad)$/t 523,05 (pad)
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzama
Datum: 01.07.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Sojina sačma 44%$/t 381,80 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️
Dnevni izveštaj kretanja cena STOČNOG JEČMA na svetskim berzama
Datum: 01.07.2021.Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadPoslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi SadBerza ParizBerza ČikagoBerza Mineapolis
Stočni ječam rod 2021.21.56

Da biste imali uvid u prethodni dan kliknite ovde.

Da biste imali uvid u naredni dan kliknite ovde.

Za najnoviji nedeljni izveštaj sa berzi kliknite ovde.

Izvor: Produktna berza Novi Sad

Komentari