Prasići i jagnjići u klanicama opet POSKUPLJUJU | Cene Stoke

Prasići i jagnjići u klanicama opet POSKUPLJUJU | Cene Stoke

Niža otkupna cena teladi u klanicama na području raškog i braničevskog regiona. Nastavljen trend rasta cena prasadi na pijacama i u klanicama, a evidentiran i rast cena jagnjadi i jaradi, kao i lucerke, kukurza i pšenice.

 

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na području pirotskog regiona u klanicama otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 420 din/kg. Ista kategorija goveda bila je jeftinija i na stočnoj pijaci.

Klaničari sa područja braničevskog regiona vršili su otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po nižoj su ceni tokom prethodnog perioda. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Pored njih vršen je otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 220 din/kg.

Klaničari na području Loznice i okoline po višim su cenama vršili otkup tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krava za klanje, pošto je dominirao iznos od 150 din/kg.

Sa područja podunavskog regiona, klanice su po višim cenama otkupljivale tovne bikove SM rase telesne mase preko 500 kg. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Na području zlatiborskog regiona, u klanicama otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma bila je viša. Dominirao iznos od 250 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krava za klanje. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 140 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma čija je otkupna cena iznosila 200 din/kg i krave za klanje po dominantnoj otkupnoj ceni od 170 din/kg. Na stočnoj pijaci mogli su se pazariti telad po ceni od 400 din/kg i tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma, po ceni od 200 din/kg.

U Kragujevcu otkupna cena tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma bila je viša. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krava za klanje SM rase, pošto je dominirao iznos od 145 din/kg.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu zabeležen je rast cena obe kategorije prasad. Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 260 din/kg, dok su se grla telesne mase od 16 do 25 kilograma najčešće mogla pazariti po ceni od 240 din/kg. Prodaja je bila malo bolja zbog porodičnih slava. Zabeležena je ponuda krmača za klanje po ceni od 140 do 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu evidentiran je rast dominantne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 250 din/kg.

U klanicama na području južnobanatskog regiona, došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 160 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Pančevu zabeležen je rast cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 170 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje bile su više. Kod prasadi je dominirao iznos od 230 din/kg, tovljenika 150 din/kg, a kod krmača za klanje iznos od 140 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Pirotu obe kategorije prasadi bile su skuplje. Kod grla do 15 kilograma je dominirao iznos od 300 din/kg, a kod grla težine od 16 do 25 kilograma iznos od 280 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici krmače za klanje bile su skuplje u proteklom period. Dominirao je iznos od 120 din/kg. U klanicama na području Loznice evidentiran je rast otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma.

Cena jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu došlo je do rasta cene jagnjadi, uprkos boljoj ponudi jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 270 din/kg. Ponuda, tražnja i cene, dviski, šilježadi i ovaca ostale su nepromenjene. Izostala je ponuda ovnova za priplod, jaradi i koza.

U klanicama na području podunavskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je viša proteklog perioda. Dominirao je iznos od 270 din/kg. Za razliku od njih otkupna cena šilježadi bila je niža, pošto je dominirao iznos od 200 din/kg.

U Kragujevcu, na pijaci žive stoke evidentiran je rast cena jaradi i ovnova za priplod u odnosu na prethodni period. Kod jaradi je dominirao iznos od 200 din/kg, a kod ovnova za priplod iznos od 35.000 dinara po grlu. Za razliku od njih niže su bile cene dviski, pošto su se najčešće mogle pazariti za 155 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici došlo je do rasta cene jaradi tokom protekle sedmice. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Za prodaju je dovezeno petnaestak grla. U klanicama na području Loznice evidentiran je rast otkupnih cena jagnjadi na 250 din/kg i ovaca na 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu bila su skuplja jagnjad. Dominirao je iznos od 250 din/kg, a ponuda i prodaja bili su dobri.

U klanicama na području zlatiborskog regiona evidentiran je pad otkupne cene ovaca na 130 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do pada otkupne cene ovaca u odnosu na prethodnu nedelju. Dominirao je iznos od 110 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijaci u Sremskoj Mitrovici evidentiran je rast cena lucerkinog sena u balama, zatim kukuruza okrunjenog prirodno sušenog i pšenice, upakovane u džakove od 50 kilograma. Dominantna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg, pšenice 19 din/kg, a kukuruza 21 din/kg.

Na području Pirota, u amloprodajnim objektima dominantna cena lucerkinog brašna bila je viša u odnosu na prethodni period, dok je cena suncokretove sačme bila niža. Kod suncokretove sačme je dominirao iznos od 40 din/kg, dok je njčešća prodajna cena lucerkinog brašna iznosila 44 din/kg.

U Pančevu je zabeležena vrlo slaba ponuda pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma, što je uslovilo rast cene pšenice upakovane u džakove na 20 din/kg. U istom periodu je ova žitarica u rinfuzu bila jeftinija u silosima na području Pančeva.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do pada cene suncokretove sačme, pošto se mogla pazariti po dominantnoj ceni od 36 din/ kg. Najčešća prodajna cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog u rinfuzu iznosila je 16 din/kg na gazdinstvima u okolini Kikinde.

Na gazdinstvima oko Požarevca, lucerkino seno u balama bilo je jeftinije. Dominirao je iznos od 18 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Požarevca evidentiran je pad dominantne cene stočnog brašna na 24 din/kg.

U silosima u Leskovcu, dominantna cena pšenice iznosila je 20 dn/kg, dok se kukuruz okrunjen najčešće mogao pazariti po ceni od 17 din/kg.

Na pijaci u Nišu su se dominantne cene pšenice i kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanih u džakove najčešće od 50 kilograma izjednačile i iznosile 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica