Prasad jeftinija na stočnim pijacama u Nišu i Somboru | Cene stoke

Prasad jeftinija na stočnim pijacama u Nišu i Somboru | Cene stoke

U klanicama na području pčinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma. Na stočnoj pijaci u Nišu je evidentiran pad cene prasadi, dok je na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području južno-banatskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, a cena je iznosila 200 din/kg.

U klanicama na području Šapca otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša i iznosila je 210 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma.

Na stočnoj pijaci u Somboru došlo je do pada cene tovne junadi preko 480 kilograma pa su se najčešće mogli pazariti po ceni od 200 din/kg.

U klanicama na području srednje-banatskog regiona otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM i HF rase bile su niže u odnosu na prethodni period. Kod tovnih bikova HF rase cena je iznosila 170 din/kg, dok je kod tovne junadi tovnih bikova SM rase cena – 190 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području jablaničkog regiona otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža, a iznosila je 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu je evidentiran pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Mogli su pazariti po ceni od 200 din/kg.


U klanicama na području Šapca zabeležen je rast otkupnih cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a iznosila je 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Somboru došlo je do pada cene prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja. Skuplje su bile krmače za klanje. Za prasad je trebalo izdvojiti 200 din/kg, tovne svinje od 80 do 120 kilograma 140 din/ kg, a kod tovnih svinja preko 120 kilgrama iznos od 130 din/kg. Cena krmača za klanje iznosila je 110 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija, acena je iznosila 200 din/kg.


Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području Šapca zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 200 din/kg.

U klanicama na području braničevkog regiona zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi i pad otkupne cene ovaca. Cena jagnjadi iznosila je 220 din/ kg, a ovaca 100 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu, takođe je došlo do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, pošto su se mogla pazariti po ceni od 210 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona otkupna cena jagnjadi bila je niža, a iznosila je 240 din/kg.

Klaničari sa područja podunavskog regiona po nižim cenama otkupljivali su jagnjad za 230 din/kg i šilježad 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici su se mogla pazariti jagnjad po ceni od 200 din/kg, jarad po ceni 180 din/kg, dok je cena ovaca i koza iznosila 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Slabija je bila ponuda kukuruza na prodajnim mestima u Srbiji. Malo bolja bila je ponuda i prodaja pšenice, dok je ponuda stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane bila slaba.

Kukuruz se na pijacama Centralne Srbije proteklog meseca mogao pazariti po ceni od 18 do 25 din/kg. U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove najčešće varirala od 17 do 19 din/kg. Što se silosa tiče, cena je varirala od 17 do 18 din/kg.

Cena pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma je na pijacama u Srbiji varirala od 20 do 27 din/kg. U Vojvodini je iznos varirao od 20 do 23 din/kg. U silosima je cena pšenice varirala od 18 do 20 din/kg.

Slabija je bila ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma. Prodaja se na pijacama odvijala po ceni od 22 do 26 din/kg. U silosima ga je bilo na području Sombora i Subotice po ceni od 17 din/kg.

Prodaja stočnog brašna odvijala se po ceni od 19 do 23 din/kg na pijacama, ali je dominirao iznos od 20 din/kg. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo kupiti po ceni od 18 din/kg.

Ponuda stočnog ječma evidentirana je jedino u silosima na području Loznice po ceni od 16 din/kg.

Soja u zrnu mogla se pazariti na pijaci u Loznici po ceni od 40 din/kg. Na pijaci u Sremskoj Mitrovici cena je bila niža i pala je na 42 din/kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme varirala je od minimalnih 26 do maksimalnih 41 din/kg.

Prodaja sojine sačme evidentirana je u maloprodajnim objektima u devet gradova. Interval cena kretao se od 62 do 70 din/kg, ali je najčešća cena bila 70 din/kg.

Na tržištu lucerkinog sena u balama nije bilo promene u pogledu ponude i tražnje na prodajnim mestima. Cena je na gazdinstvima iznosila 16 diin/kg, dok je na pijacama bio iznos od 17 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica