Svet poljoprivrede Prodavnica

Postignut istorijski maksimum cene soje : Vesti sa produktne berze

U poređenju sa prethodnih sedam dana na tržištu žitarica dogodile su se dve značajne promene. To su postignut istorijski maksimum cene soje i terminski ugovori za suncokret.

Kada govorimo o ukupnom prometu robe, na kraju ove nedelje iznosi 4.420 tona. Na tržištu soje postignuta je cena od 76 din/kg bez PDV-a i bez obračuna kvaliteta, što je krajem nedelje bio dvostruki rekord na ovom tržištu. Najpre, ovo je najviša cena soje roda 2020. u tekućoj godini, a ujedno i istorijski maksimum ovog poljoprivrednog proizvoda.

Čitava prošla nedelja bila je u svetlu dobrih dešavanja na ovom tržištu. Najpre, dešavanja na međunarodnom tržištu, uticaj svetskih trendova i cena u svetu, kao i unutrašnji faktori na domaćem tržištu doveli su do toga da soja bude najtraženija berzanska roba sa ukupno prometovanom količinom od 1.720 tona. Tokom nedelje cena se kretala u širokom cenovnom rasponu od 69,00 do 76,00 din/kg bez PDV-a, sa izraženom tendencijom uzlaznog trenda.

Pšenica beleži silazni trend drugu nedelju za redom. U zavisnosti od parametara kvaliteta, berzanski ugovori su zaključeni na nivou cena od 21,30 do 21,50 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cena ove žitarice je niža za 2,82%.

Terminski ugovori za suncokret roda 2021. godine su realizovani po jedinstvenoj ceni od 410 €/t, sa isporukom robe tokom septembra.

Za razliku od drugih kultura kukuruz je zadržao stabilan cenovni nivo bez značajnih oscilacija. Kada govorimo o tržištu pšenice, pšenica je zabeležila snažan pad. Kukuruz isporučen u luku tokom aprila je trgovan po ceni od 23,40 din/kg bez PDV-a. Statistički posmatrano cena ove žitarice u odnosu na isti period prethodne godine je viša za 44,65%.

Izvor: Novosadska produktna berza

Komentari