Poskupljenje teladi širom Srbije | Cene stoke

Zabeleženo poskupljenje teladi i tovnih bikova u klanicama širom Srbije.

Cene teladi, priplodnih krava i tovnih bikova

Prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma evidentirane su u nedelji za nama na stočnoj pijaci u Kraljevu. Kod teladi je zabeležena cena od 470 din/kg, a kod tovnih bikova iznos od 265 din/kg.

U klanicama na području Raškog regiona bile su više otkupne cene istih kategorija goveda.

Rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 210 din/kg evidentiran je u nedelji za nama u klanicama na području Južno-bačkog regiona.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta prodajne cene priplodnih krava SM rase tokom treće nedelje februara. Zabeležena je cena od 150.000 dinara po grlu.

Cene prasadi, tovnih svinja i tovljenika

Pad otkupne cene tovljenika od 80 do 120 kilograma zabeležen je protekle sedmice u klanicama Južnobačkog regiona. Evidentiran iznos od 135 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je prosečan.

Ista kategorija svinja imala je jeftiniju cenu i na stočnoj pijaci u Novom Sadu.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta prodajnih cena obe kategorije tovnih svinja. Kod tovnih svinja od 80 do 120 kilograma iznos od 150 din/kg, dok je najčešća cena tovljenika preko 120 kilograma iznosila 140 din/kg.

U klanicama na području Nišavskog regiona došlo je do pada otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Zabeležena cena od 180 din/kg.

Cene jaradi, jagnjadi, ovnova za priplod i dviski

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast cena jagnjadi i ovnova za priplod i pad cene jaradi u odnosu na prethodni period. Zabeležena je cena jaradi od 180 din/kg, jagnjadi 250 din/ kg, dok je kod ovnova za priplod  evidentiran iznos od 40.000 dinara po grlu.

Rast otkupne cene jagnjadi na 250 din/kg i dviski na 150 din/kg karakteristika je protekle sedmice u klanica na području Šumadijskog regiona.

Jagnjad su protekle nedelje bila skuplja i na stočnoj pijaci u Vranju. Evidentirana cena dostigla je iznos od 300 din/kg. Za prodaju je bilo dovezeno dvadesetak grla.

Cene sojina i suncokretove sačme, kukuruza i pšenice

Na pijaci u Čačku zabeležena dobra ponuda stočnog ječma i pšenice upakovanih u džakove najčešće od 50 kilograma, istovremeno i rast prodajnih cena. Kod obe ratarske kulture evidentiran je iznos od 28 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde zabeležen je rast prodajne cene sojine sačme. Protekle nedelje je zabeležen iznos od 80 din/kg. Ponuda i tražnja bili su na prosečnom nivou.

U silosima na području ovog grada bio je skuplji kukuruz okrunjen prirodno sušen u rinfuzu, pošto je evidentiran iznos od 25 din/kg.

Cena pšenice u rinfuzu bila je malo jeftinija u odnosu na prethodnu sedmicu u silosima na području Beograda. Zabeležen je iznos od 25,63 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari