Poskupela telad, prasad, ovce i dviske | Cene stoke

Poskupela telad, prasad, ovce i dviske | Cene stoke

Evidentiran je rast otkupne cene teladi i krava za klanje u klanicama na području šumadijskog regiona, kao i rast otkupne cene prasadi teških od 16 do 25 kg u klanicama na području južno-bačkog regiona. Takođe, zabeležen je rast cena ovaca i dviski, i pad cene ovnova za priplod.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma i krave za klanje SM rase. Kod teladi je cena iznosila 450 din/kg, a kod krava za klanje 150 din/kg.

U klanicama na području Šapca otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša i iznosila je 215 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM na 240 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

U klanicama na području pirotskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM na 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu evidentiran je rast cena teladi do 160 kilograma na 420 din/kg, tovnih bikova preko 500 kilograma na 220 din/kg i krava za klanje na 140 din/kg.

U klanicama iz Vranja evidentiran je rast otkupnih cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma na 240 din/kg i tovnih bikova preko 500 kilograma na 220 din/kg.

Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo promena u pogledu ponude, tražnje i cena goveda u odnosu na prethodni period.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području južnobačkog regiona zabeležen je rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma, po ceni od 230 din/kg.

Klaničari sa područja južno-banatkog regiona po višim su otkupnim cenama otkupljivali krmače, a po ceni od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu je evidentiran rast cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 160 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je rast prodajne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg i pad cena tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje na 110 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog regiona nastavljen je trend pada otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, čija je cena iznosila 150 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su niže u odnosu na prethodni period Kod prasadi je cena bila 200 din/kg a kod tovnih svinja – 150 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona bila je niža otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma, a iznosila je 160 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevkog regiona zabeležen je rast otkupne cene ovaca. Cena iznosila je 110 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu su se mogla pazariti jagnjadi po ceni od 210 din/kg i ovce po ceni od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen rast cena dviski i pad cene ovnova za priplod. Kod dviski je cena iznosila 150 din/kg, a kod ovnova 35.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 200 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je viša i iznosila je 270 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu bila je viša cena koza, a iznosila je 110 din/kg.

 Klaničari sa područja raškog regiona otkupljivali jagnjag po ceni od 180 din/kg i ovce po ceni od 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Niša došlo je do rasta cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog i pada cene pšenice upakovanih u džakove najčešće od 50 kilograma. Cena kukuruza iznosila je 22 din/kg, a pšenice 20 din/ kg.

Ista je situacija bila i na pijaci u Nišu samo što je kod kukuruza cena iznosila 25 din/kg, a kod pšenice 22 din/kg.

Na pijaci u Pančevu evidentiran je rast cene pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma na 21 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva zabeležen je rast cene lucerkinog sena u balama i suncokreta u zrnu i pad cene pšenice. Za lucerkino seno je trebalo izdvojiti 16 din/ kg, pšenicu 17 din/kg, a za suncokretovo seme 38 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pančeva cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma bila je niža a, cena je iznosila 17 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Požarevca cena suncokretove sačme bila je viša i iznosila je 43 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pirota najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde mogli su se pazariti sojina sačma po ceni od 73 din/kg, lucerkino brašno po ceni od 50 din/kg i suncokretova sačma po ceni od 26 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica