Pojedine klanice snizile otkupne cene tovnih bikova HF rase | Cene stoke

Pojedine klanice snizile otkupne cene tovnih bikova HF rase | Cene stoke

Osim što su su pale cene otkupa tovnih bikova u pojedinim klanicama, došlo je i do pada cene prasadi od 16 do 25 kilograma na stočnoj pijaci u Leskovcu. Ponuda kukuruza bila je malo bolja na prodajnim mestima širom Srbije. Slična je situacija bila što se tiče ponude i prodaje pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području južno-banatskog regiona otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma bile su niže, a cena je uglavnom iznosila 195 din/kg, dok su obim ponude i otkupa bili su na prosečnom nivou.

U klanicama na području Beograda evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova SM i HF rase preko 500 kilograma. Kretala se u zavisnosti od rase i kvaliteta grla od 195 din/kg do 215 din/kg.

U klanicama na području Šapca i okolnih mesta niža je bila otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma, a iznosila je 205 din/kg. K

Klaničari sa područja srednje-banatskog regiona po nižoj su ceni vršili otkup tovnih bikova HF rase, preko 500 kilograma, koja je iznosila 180 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona cena tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase iznosila je 220 din/kg dok je najčešća otkupna cena krava za klanje SM rase iznosila 140 din/kg.

 Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo promene u odnosu na predhodnu sedmicu.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Leskovcu zabeležena je dobra ponuda prasadi od 16 do 25 kilograma, koja je uslovila pad cene na 220 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 170 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.


Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do rasta cene tovnih svinja preko 120 kilograma na 160 din/kg.

Na području južno-banatskog regiona otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje bile su niže, a najčešće su iznosile 155 din/kg, dok je kod krmača za klanje najčešća cena bila 120 din/kg. Obim otkupa bio je slab.

U klanicama na području srednjebanatskog regiona došlo je do pada otkupne cene krmača za klanje na 120 din/kg.


Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U Leskovcu evidentiran je pad prodajne cene jagnjadi u odnosu na predhodni period na 280 din/kg.

U klanicama na području Šapca i okolnih mesta otkupna cena jagnjadi je bila niža, a iznosila je 200 din/kg.


U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena jagnjadi i ovaca. Za jagnjad su klaničari plaćali 260 din/kg, a za ovce 145 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Ponuda kukuruza bila je malo bolja na prodajnim mestima u Srbiji. Slična je situacija bila što se tiče ponude i prodaje pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane.

Kukuruz se na pijacama Centralne Srbije mogao pazariti po ceni od 18 do 23 din/kg. U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove najčešće varirala od 18 do 19 din/ kg. Što se silosa tiče, cena je varirala od 16.2 do 19 din/kg.

Promet pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma odvijao se na pijacama u Srbiji po ceni od 20 din/kg do 27 din/kg. U Vojvodini po 21 din/kg. U silosima je cena pšenice varirala od 18 do 20 din/kg.

Bolja je bila ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma u odnosu na prethodni period. Prodaja se na pijacama odvijala po ceni od 20 do 26 din/kg. Stočni ječam u rinfuzu se mogao pazariti jedino na pijaci u Loznici po ceni od 18 din/kg. Što se silosa tiče situacija se nije menjala i jedino ga je bilo u silosima na području Sombora po ceni od 17 din/kg.

Promet suncokreta u zrnu evidentiran je jedino u silosima na području Sombora, po ceni od 29 din/kg.

Prodaja stočnog brašna se na pijacama odvijala po ceni od 18 din/kg do 21 din/kg. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo kupiti po ceni od 18 din/kg. Što se silosa tiče ponuda je evidentirana u silosima na području Loznice po ceni od 16 din/kg.

Soja u zrnu se mogla pazariti na pijaci u Loznici po ceni od 40 din/kg i na pijaci u Sremskoj Mitrovici po ceni od 45 din/kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme varirala je od minimalnih 26 do maksimalnih 42 din/kg. Promet sojine sačme zabeležen je u maloprodajnim objektima u devet gradova. Cena se kretala u intervalu od 62 do 70 din/kg.

Što se tiče lucerkinog sena u balama nije bilo značajne promene u obimu ponude i cena na prodajnim mestima. Cena je uglavnom mirovala. Kretala se od 16 do 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica