Otkupne cene tovne junadi i priplodnih junica u padu | Cene stoke

Otkupne cene tovne junadi i priplodnih junica u padu | Cene stoke

U proteklom periodu evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi i priplodnih junica. Prasad su bila jeftinija  na području Kragujevca i Leskovca, dok su jagnjad, dviske i ovnovi bili skuplji u Kragujevcu. Cene žitarica i stočne hrane kretatale su se u zavisnosti od ponude i tražnje.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području pčinjskog regiona otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je pad cene priplodnih junica, a cena je bila 140.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, a cena je iznosila 200 din/kg

Na stočnoj pijaci u Loznici izostala je ponuda teladi i ostalih kategorija goveda. Klanice sa područja Loznice vršile su otkup tovne junadi od 350 do 480 kilograma, tovne bikove preko 500 kilograma i krave za klanje. Otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

Na pijaci žive stoke u Šapcu došlo je do pada cena teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodni period. Promet se najčešće odvijao po ceni od 540 din/kg.

Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona po višim su cenama otkupljivali tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma HF rase, koja je iznosila 210 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona najčešća otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 400 din/kg, dok je kod tovnih bikova preko 500 kilograma dominirao iznos od 220 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg.


U klanicamana na području šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, koja je iznosila 230 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, sa cenom od 160 din/ kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu niža je bila cena prasadi od 16 do 25 kilograma, a cena je iznosila 220 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Šapcu došlo je do rasta cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 170 din/kg


U klanicama na podrčju srednjebanatskog regiona otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su niže. Cena je iznosila 170 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu nastavlja se trend slabe ponude prasadi do 15 kilograma. Najčešće su se prodavala za 270 din/kg. Malo bolja bila je ponuda prasadi od 16 do 25 kilograma, čija cena je bila 260 din/kg. To ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period


U klanicama na području jablaničkog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je iznosila 160 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu jagnjad, dviske i ovnovi za priplod bili su skuplji, a cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg, za dviske su kupci trebali da izdvoje 160 din/kg, dok je kod ovnova za priplod cena bila 40.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupne cene jagnjadi i dviski bile su više.

U klanicama na području Šapca došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi, čija je cena iznosila 320 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu zabeležen je pad cene koza na 110 din/ kg. Klanice sa područja Niša su vršile otkup jagnjadi po ceni od 270 i ovaca po ceni od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici cena jagnjadi iznosila je 280 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 220 din/ kg, dok je cena ovaca i koza iznosila 150 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Požarevca došlo je do pada cena sojine sačme na 81 din/ kg i suncokretove sačme na 42 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde su cene kukuruza i lucerkinog sena u balama bile izjednačene. Kod oba proizvoda je bio iznos od 18 din/ kg. U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do pada cene suncokretove sačme na 44 din/kg. U silosima na području Kikinde mogao se pazariti kukuruz okrunjen, prirodno sušen u rinfuzu po ceni od 15 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva je došlo do pada cena pšenice 19 din/kg i rasta cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog pakovanog u džakove na 15.5 din/kg. U maloprodajnim objektima, takođe je evidentiran pad cene pšenice.

Na pijaci u Čačku pšenica upakovana u džakove od 50 kilograma bila je skuplja u odnosu na prethodni period. Najčešće se mogla pazariti po ceni od 38 din/kg. Cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg na gazdinstvima u okolini Čačka protekle nedelje.

Na području Pirota prodajne cene poljoprivrednih proizvoda bile su na prošlonedeljnom nivou. Cena stočnog brašna iznosila je 18 din/ kg, kukuruza 22 din/kg, suncokretove sačme 41 din/kg, lucerkinog brašna 44 din/kg i sojine sačme 65 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica