Nastavljen je pad cena tovne junadi u klanicama i na pijacama | Cene stoke

Nastavljen je pad cena tovne junadi u klanicama i na pijacama | Cene stoke

Osim niže cene tovne junadi evidentirane su i niže cene tovnih svinja na području Požarevca, Loznice, Šapca i Sombora. Rast cene jagnjadi zabeležen je na području severno-bačkog i braničevskog regiona.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području pčinjskog regiona otkupne cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase bile su niže. Otkupna cena tovne junadi iznosila je 220 din/kg, dok je najčešća otkupna cena tovnih bikova iznosila 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju došlo je do pada cene teladi SM rase u odnosu na prethodni period, pa su se najčešće mogla pazariti po ceni od 380 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona bila je niža otkupna cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilogram, a iznosila je 215 din/kg.

U klanicama na području Loznice evidentirana je niža otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma, koja je iznosila 190 din/kg.

U klanicama na području Beograda nastavljen je pad otkupne cene tovnih bikova SM i HF rase preko 500 kilograma.

U klanicama na području severno-bačkog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma i pad otkupne cene krava za klanje. Takođe, zabeležene su više cene teladi do 160 kilograma, tovnih bikova preko 500 kilograma i krava za klanje SM rase. Cena teladi iznosila je 420 din/kg, tovnih bikova 230 din/kg, dok su se krave za klanje najčešće mogle pazariti po ceni od 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu mogle su se pazariti jedino priplodne junice po ceni od oko 202.000 dinara po grlu.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na području braničevskog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje bile su niže u odnosu na prethodni period Kod prasadi je je cena iznosila 150 din/kg, tovnih svinja  130 din/kg do 140 din/kg, dok je otkupna cena krmača za klanje iznosila 120 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu u istom periodu je zabeležen pad cena obe kategorije tovnih svinja.

Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do pada cene obe kategorije tovnih svinja. Za grla od 80 do 120 kilograma trebalo je izdvojiti 150 din/kg, dok je kod tovnih svinja preko 120 kilgrama cena iznosila 130 din/kg. U klanicama na području Loznice evidentiran je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje.

Uklanicama na području Šapca evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 145 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Somboru tovne svinje bile su jeftinije u odnosu na prethodni period. Za grla od 80 do 120 kilograma odgajivači i trgovci su dobijali 150 din/kg, dok su za grla preko 120 kilgrama dobijali 140 din/kg

U klanicama na području nišavskog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 180 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.


Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do rasta cene tovnih svinja preko 120 kilograma na 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području severno-bačkog regiona evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi i pad cene jaradi. Kod jagnjadi je cena iznosila 300 din/kg, dok je najčešća otkupna cena jaradi iznosila 200 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi. Klaničari sa najčešće plaćali 250 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu evientiran je pad cene ovaca na 140 din/kg.

U klanicama na području Šapca i okolnih mesta nastavljen je pad otkupne cene jagnjadi na 190 din/ kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do pada prodajne cene koza u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 100 din/kg.

Klaničari sa područja nišavskog regiona po nižoj cenu su otkupljivai ovce, koja je iznosila 140 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Smederevu ovce su bile skuplje u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 160 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Beograda došlo je do rasta cene sojine sačme u odnosu na prethodni period. Pšenica je jeftinija u silosima na području Beograda.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde je evidentiran pad cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog u rinfuzu na 16.5 din/kg. U silosima na području kikinde došlo je do pada cene pšenice u rinfuzu na 17 din/kg.

Na pijaci u Nišu evidentiran je pad cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog na 20 din/ kg Pšenica u rinfuzu bila je jeftinija i u silosima na području Niša.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva cena lucerkinog sena u balama bila je niža u odnosu na prethodni period. Iznosila je 16 din/kg. Na pijaci u Pančevu došlo je do pada cene pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma na 21 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pirota stočno brašno je bilo jeftinije. Najčešće se moglo pazariti za 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Požarevca evidentiran je rast cene lucerkinog sena u balama na 20 din/ kg.

U silosima na području Loznice moglo se pazariti jedino stočno brašno po ceni od 16 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica