Nakon konstantnog rasta, zabeležen pad cena prasadi i tovnih svinja | Cene stoke

Nakon konstantnog rasta, zabeležen pad cena prasadi i tovnih svinja | Cene stoke

Cene stoke su se kretale zavisno od ponude i tražnje. Telad SM rase do 160 kg bila su jeftinija u Vranju, a skuplja u Požarevcu.  Prasad i tovne svinje su bile jeftinije u odnosu na prethodni period. Jagnjad su bila jeftinija na području Čačka i Niša, a jarad na području Vranja .

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na pijaci žive stoke u Vranju zabeležen je pad cene teladi SM rase do 160 kilograma, a cena je iznosila  420 din/kg. Dovezeno je za prodaju, što kamionima, što traktorskim korpama, oko tridesetak grla.

U klanicama na području braničevskog regiona viša je bila otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma, a niža cena tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma i krava za klanje. Kod teladi cena je iznosila 370 din/kg, kod junadi 210 din/kg, dok su se krave za klanje otkupljivale po ceni od 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici evidentiran je rast prodajne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, a najčešće su se mogli pazariti po ceni od 230 din/kg.

U klanicama na području Srema, takođe je došlo do rasta otkupne cene iste kategorije goveda.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu prodajna cena priplodnih krava bila je niža u odnosu na prethodni period, a najčešće su se mogle pazariti po ceni od 150.000 dinara po grlu. U ponudi je bilo nekoliko grla, ali je promet bio slab. Klanice sa ovog područja vršile su otkup tovne junadi preko 480 kilograma i krava za klanje.

U klanicama na području moravičkog regiona otkupne cene ovih kategorija goveda nisu se menjale. Najčešća otkupna cena muške teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 500 din/kg, dok su se ženska grla iste kategorije i rase otkupljivale po ceni od 460 din/kg.  Otkupne cene ostalih kategorija goveda bile su nepromenjene.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu su se pored teladi do 160 kilograma, tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje mogle pazariti i priplodne junice po ceni od približno 202.000 dinara po grlu.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Čačku obe kategorije prasadi bile su jeftinije u odnosu na prethodni period. Cena grla do 15 kilograma iznosila je 250 din/kg, dok su se grla od 16 do 25 kilograma prodavala po ceni od 240 din/kg.

Klaničari sa područja raškog regiona, takođe, su protekle nedelje po nižim cenama otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja.

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma, po ceni od 140 din/kg.


U klanicama na području Šapca zabeležen je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a otkupljivale su se po ceni od 160 din/kg.

U klanicama na području srednje-banatskog regiona cena tovnih svinja od 80 do 120 kg bila je niža i iznosila je 160 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma i rast cene krmača za klanje. Prasad su se prodavala po ceni od 260 din/kg, a  krmače po 140 din/kg.

U klanicama na području Kragujevca evidentiran je rast otkupnih cena obe kategorije prasadi i krmača za klanje.

U klanicama na području jablaničkog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja bile su više. Prasad su se otkupljivala po ceni od 220 din/kg, a tovne svinje od 80 do 120 kilograma po ceni od 150 din/kg, dok je kod grla preko 120 kilograma cena iznosila 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici cena prasadi do 15 kilograma bila je visa i iznosila je 310 din/kg. Zabeležena je ponuda od petnaestak grla.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Čačku cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period, a mogla su se pazariti po ceni od 270 din/kg.

Na području nišavskog regiona evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 270 din/kg, dok je obim otkupa bio na prosečnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Vranju došlo je do pada prodajne cene jaradi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se grla ove kategorije koza mogla pazariti po ceni od 230 din/kg. U ponudi je bilo njih desetak.

U klanicama u Požarevcu zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi, a najčešće su se mogla pazariti po ceni pd 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta cena dviski i ovnova za priplod u odnosu na predhodni period. Dviske su koštale 160 din/kg, a ovnovi za priplod 40.000 dinara po grlu. Za razliku od njih niža je bila cena jagnjadi. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 290 din/kg. U klanicama na ovom području, takođe, je zabeležen pad cene jagnjadi.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Pančeva, došlo je do rasta cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog na 15.5 din/kg i pšenice na 19.5 din/kg. U maloprodajnim objektima na ovom području, takođe, su bili skuplji isti proizvodi u odnosu na prethodni period.

Na pijaci u Obrenovcu je zabeležen pad cena pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove najčešće od 50 kilograma. Obe kulture su se mogle pazariti po ceni od 20 din/kg.

Na pijaci u Vranju stočno brašno bilo je jeftinije u odnosu na prethodni period. Najčešće se moglo pazariti za 19 din/kg.

Na gazdinstvina, na pijaci i u maloprodajnim objektima na području S. Mitrovice evidentiran je pad cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog, a cena je iznosila 19 din/kg.

Na pijaci u Čačku najčešća cena pšenice i stočnog ječma iznosila je 25 din/kg. Za kukuruz su kupci trebali da izdvoje 22 din/kg, a za stočno brašno 19 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde nije bilo promene cena kukuruza i lucerkinog sena u balama. Za kukuruz je trebalo izdvojiti 18 din/kg, a za lucerkino seno u balama 17 din/kg.

U silosima na području Leskovca i okoline mogli su se kupiti kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove od 50 kilograma po ceni od 17 din/kg i pšenica upakovana u džakove od 50 kilograma po ceni od 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica