Na cene stoke uticala loša ponuda | Cene Stoke i Stočne hrane

Na cene stoke uticala loša ponuda | Cene Stoke i Stočne hrane

Cena stoke je zavisila od obima ponude i potražnje. Ponuda kukuruza bila je bolja na gotovo svim prodajnim mestima u Srbiji. Obim ponude pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi stočne hrane varirala je od mesta do mesta i uglavnom je bila slaba do prosečna. Samo u silosima na području Subotice je bilo moguće kupiti stočni ječam u rinfuzu, po ceni od 16 din/kg.

 

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na području braničevskog regiona otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama, sa iznosom od 360 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu, telad su bila skuplja, a cena je iznosila 380 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona evidentiran je pad otkupne cene krava za klanje, pošto je u proteklom periodu cena iznosila 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici tovni bikovi telesne mase bili su i najčešće su se mogli pazariti za 240 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma i krava za klanje. Kod junadi je najčešća cena bila 220 din/kg, a kod krava iznos od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici je izostala prodaja teladi i ostalih kategorija goveda. U klanicama na području Loznice vršen je otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma po ceni od 220 din/kg, tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM rase po ceni od 240 din/kg i krava za klanje SM rase po ceni od 150 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području jablaničkog regiona došlo do rasta otkupnih cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 170 din/kg, tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma na 160 din/kg i krmača za klanje na 140 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog regiona, zabeležen je rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, a mogli su se kupiti po ceni od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pančevu bile su skuplje obe kategorije prasadi u odnosu na prethodni period.


U klanicama na području braničevskog regiona, otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje bile su niže. Kod prasadi je je bio iznos 190 din/kg, a kod krmača iznos od 110 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, a mogle su se kupiti za 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici zabeležen je rast cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 250 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu nastavljen je trend slabe ponude jagnjadi, što je uslovilo rast cene na 300 din/kg. Ponuda, tražnja i cene, dviski, šilježadi i ovaca ostale su nepromenjene. Izostala je ponuda ovnova za priplod, jaradi i koza.


U Sremskoj Mitrovici, zabeležen je rast prodajnih cena jagnjadi i ovaca. Jagnjad su se mogla kupiti za iznos od 250 din/kg, a ovce za 140 din/kg. Ponuda i prodaja ovih kategorija ovaca bili su dobri.

Na pijaci žive stoke u Čačku, jagnjad su bila jeftinija, a cena je iznosila 250 din/kg.


U klanicema na području moravičkog regiona je izostao otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

U klanicama na području podunavskog regiova, takođa, je bila niža otkupna cena jagnjadi, a mogla su se kupiti po ceni od 270 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Ponuda kukuruza bila je bolja na prodajnim mestima u Srbiji. Obim ponude pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi stočne hrane varirala je od mesta do mesta i uglavnom je bila slaba do prosečna.

Na pijacama Centralne Srbije kukuruz se mogao pazariti po ceni od 18 do 24 din/kg.

U Vojvodini je na pijacama prodajna cena kukuruza, upakovanog u džakove najčešće varirala od 15,7 do 19 din/kg. Što se silosa tiče cena je varirala od 13.8 do 16 din/kg. Prodajna cena pšenice upakovane u džakove najčeće od 50 kilograma je na pijacama varirala od 20 do 25 din/kg. Prodajna cena pšenice u rinfuzu u silosima kretala se u intervalu od 17 do 20.1 din/kg, što ukazuje na blagi rast. Slaba do prosečna bila je ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma na prodajnim mestima, po ceni od 25 din/kg.

U Vojvodini je prodajna cena stočnog brašna najčešće je iznosila 20 din/kg. U maloprodajnim objektima se stočno brašno moglo pazariti po ceni od 18 do 24 din/kg. Cena suncokretove sačme najčešće je varirala od 35 do 38 din/kg u maloprodajnim objektima. Ponuda i prodaja sojine sačme u maloprodajnim objektima nisu se značajno menjale u odnosu na prethodni mesec. Cena je varirala od 58 do 80 din/ kg. Malo bolja bila je ponude lucerkinog sena u balama, kako na gazdinstvima tako i na pijacama. Cena ovog značajnog kabastog hraniva varirala je od 16 do 21 din/kg na pijacama i od 13 do 20 din/kg na gazdinstvima.

Samo u silosima na području Subotice je bilo moguće kupiti stočni ječam u rinfuzu, po ceni od 16 din/kg.

U silosu na području Loznice stočno brašno je moglo da se nabavi po ceni od 19 din/kg.

U Somboru u silosu promet suncokreta u zrnu evidentiran je po ceni od 29,5 din/kg, a sojino zrno po ceni od 38 din/kg.

U Šapcu promet suncokreta je evidentiran po ceni od 35 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica