Mesečni pregled cena stoke za novembar

Mesečni pregled cena stoke za novembar

Tokom novembra zabeležena je bolja ponuda prasadi ali je obim prodaje bio znatno manji. 

Cene krava

Cena teladi SM rase do 160 kilograma varirala je od 360 do 470 din/kg. Što se tiče HF rase, ponuda je zabeležena samo na stočnoj pijaci u Obrenovcu po ceni od 350 din/kg.

Tovna junad od 350 do 480 kilograma su se prodavala na pijacama u Požarevcu i Sremskoj Mitrovici po ceni od 220 do 230 din/kg. Junice preko 480 kilograma su se prodavale samo na tri stočne pijace po ceni od 250 do 260 din/kg.

Prodaja tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma odvijala se kao i tokom oktobra na pijaci žive stoke u Kraljevu po ceni od 270 din/kg. Slaba je bila ponuda krava za klanje SM rase kao i prethodnih meseci po ceni od 150 do 200 din/kg. Krave za klanje HF rase mogle su se kupiti na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 140 din/kg

Cene svinja

Nastavljen je trend bolje ponude, ali je obim prodaje bio slab tokom proteklog meseca. Prodajna cena prasadi  do 15 kilograma varirala je od 180 do 280 din/kg. Najčešća cena se kretala od 230 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na oktobar.

Najčešća prodajna cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma iznosila je 180 din/kg, što ukazuje na pad. Ponuda i prodaja obe kategorije tovnih svinja bila je nešto bolja u poređenju sa prethodnim mesecom.

Tovne svinje od 80 do 120 kilograma najčešće su se mogle pazariti za 150 din/kg. Najčešća cena tovnih svinja preko 120 kilograma iznosila je 130 din/kg. To ukazuje na pad cena kod obe kategorije tovljenika. Ponuda krmača za klanje bila je, takođe, slaba proteklog meseca. Mogle su se pazariti na pet stočnih pijaca po ceni višoj u odnosu na oktobar za 10 din/kg, pa je dominirao iznos od 130 din/kg.

Cene koza i ovaca

Zabeležena je prosečna ponuda i prodaja jagnjadi tokom proteklog meseca. Cena je tokom novembra najčešće varirala u intervalu od 250 do 280 din/kg. Što se ponude i prodaje šilježadi i dviski tiče nije bilo značajnijih promena u odnosu na prethodni mesec. Cena dviski kretala se od 140 do 220 din/kg. Za šilježad je trebalo najčešće izdvojiti iznos od 170 do 220 din/kg.

Prodaja ovaca zabeležena je na četrnaest stočnih pijaca. Cena se kretala od 120 do 160 din/kg, ali je kao i prethodnih nekoliko meseci najčešće iznosila 120 dinara po kilogramu.


Nije bilo značajne promene u obimu ponude i tražnje jaradi na prodajnim mestima. Mogla su se kupiti na sedam stočnih pijaca, najčešće po ceni od 220 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na oktobar. Nastavljen je trend veoma slabe ponude i prodaje koza. Promet se odvijao na pet pijaca žive stoke, po ceni od 110 do 150 din/kg kao i prethodni mesec 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica