Mesečni pregled cena stoke i stočne hrane za oktobar

Mesečni pregled cena stoke i stočne hrane za oktobar

Dobra ponuda prasadi na stočnim pijacama, i veća zainteresovanost kupaca povećali su promet. Slaba je ponuda svih kategorija goveda. Nastavlja se slaba ponuda koza i ovaca.

 

Izložba stoke © Agromedia

 

Cene krava

Nastavlja se trend slabe ponude teladi  SM  rase,  telesne  mase  do  160  kilograma. Kao i prošlog meseca, promet se odvijao na četiri pijace. Cena se kretala od 360 do 470 din/kg.

Telad HF rase telesne mase do 160 kilograma bila su u ponudi samo na pijaci u Somboru. Cena se nije menjala u odnosu na septembar i iznosila je 360 din/kg.

U Požarevcu tovna junad mase od 350 do 480 kilograma prodavala se po ceni od 220 din/kg.  Tovna junad mase preko 480 kilograma bila je u ponudi na tri  stočne  pijace, a cena se kretala od  250  do  260  din/kg.

Tovni bikovi SM rase, mase preko 500 kilograma bili su u prometu na pijaci u Kraljevu. Cena od 270 din/kg ukazuje na pad cene u poređenju sa septembrom.

Kao i tokom septembra, ponuda krava za klanje SM rase bila je slaba. Prosečna cena je bila 150 din/kg. Krave za klanje HF rase bile su u ponudi samo na somborskoj pijaci. Prosečna cena se nije menjala u odnosu na septembar i iznosila  je 140 din/kg.


Cene svinja

Zabeležena je bolja ponuda prasadi, kao i veća zainteresovanost kupaca i ukupni promet na većini stočnih  pijacau poređenju sa septembrom.

Prasad telesne mase do 15 kilograma prodavala su se po cenama od 180 do 280  din/kg. Prosečna cena je iznosila 220  din/kg.

Najčešća cena prasadi mase od 16 do 25 kilograma pala je na 200 din/kg.


Promet obe kategorije tovnih svinja bio je slab. Najčešća cena za tovne svinje mase od 80 do 120 kilograma iznosila je 160 din/kg. 

Prosečna cena tovljenika mase preko 120 kilograma porasla je u odnosu na septembar i iznosila je 140 din/kg.


Slaba je bila i ponuda krmača za klanje. Promet se odvijao na šest stočnih pijaca po prosečnoj ceni od 120 din/kg.

Cene koza i ovaca

Ponuda i prodaja jagnjadi bila je bolja u odnosu na septembar. Promet je postojan na trinaset stočnih pijaca u Srbiji. Prodajna cena se nije menjala i najčešće je iznosila 270 din/kg.

Nije bilo značajnijih promena u ponudi i prodaji šilježadi i dviski u odnosu na prethodni  mesec. Cena dviski se kretala od 150 do 220 din/kg, dok je šilježad najčešće koštala između 160 i 220 din/kg.

Prodaja ovaca se odvijala na četrnaest pijaca. Cena se kretala od 120 do 160 din/kg. Prosečna cena je iznosila 120 dinara za kilogram, i već je nekoliko meseci stabilna.

Nije bilo značajne promene u prometu jaradi u odnosu na septembar. Promet se odvijao na  sedam  stočnih  pijaca, a najčešća cena je bila 200 din/kg.

Nastavlja se trend slabe ponude i prodaje koza. Mogle su se kupiti na pet pijaca, a cena im se kretala od 110 do 150 din/kg.

Cene stočne hrane

Nastavlja se trend dobre ponude kukuruza. Kada je reč o pšenici, stočnom ječmu i ostalim komponentama stočne hrane, nisu primećene značajne promena u odnosu na prethodni mesec.

Na stočnim pijacama u Vojvodini, prodajna cena kukuruza u džakovima tokom proteklog meseca najčešće je  iznosila 17 din/kg. Na pijacama u centralnoj Srbiji cena se tokom oktobra kretala od 19 do 24 din/kg.

Pšenica u džakovima je tokom oktobra na pijacama koštala između 19 i 25 din/kg, međutim u proseku je koštala 20 din/kg. 

Cena pšenice u rinfuzu se tokom oktobra u silosima kretala između 17.5 i 20.6 din/kg. Cena stočnog brašna se na pijacama kretala u rasponu od  18  do  20  din/kg,  kao  i  tokom septembra. U maloprodaji cena se kretala u opsegu od 18 do 20 din/kg. U lozničkom silosu cena je dostigla iznos od 17din/kg, dok je u Subotici iznosila 17.5 din/kg.

Stočni ječam u džakovima od  50 kilograma na  pijacama tokom oktobra je prodavan po cenama između 17.5 do 26 din/kg.

Stočni ječam u rinfuzu koštao je 17.5 din/kg.

U pančevačkom silosu evidentirana je prodaja suncokreta u zrnu za 29din/kg, dok je u Subotici koštao 29.5 din/kg. Ovo ukazuje na blagi rast cene u odnosu na septembar. Jedino je u Somboru zabeležen promet na pijacama po ceni od 35 din/kg.

Primećena je bolja ponuda sojine sačme u maloprodaji u poređenju sa prethodnim periodom. Prosečna cena iznosila je 70 din/kg.

Prodajna cena suncokretove sačme je već nekoliko meseci stabilna i iznosi 35 din/kg.

Lucerkino seno u balama na stočnim pijacama se moglo se kupiti po ceni između 16 i 20 din/kg, a na gazdinstvima se kretala između 14 i 20 din/kg. 

 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica