Jarad skuplja, a ovnovi za priplod jeftiniji | Cene stoke

Jarad skuplja, a ovnovi za priplod jeftiniji | Cene stoke

Tovni bikovi poskupeli na području Loznice, a telad na području braničevskog regiona. Evidentirane su niže cene prasadi i tovnih svinja na području Novog Sada.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području Loznice evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase, preko 500 kilograma, a cena je iznosila 220 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou. na stočnoj pijaci u Loznici u istom periodu izostala je prodaja teladi tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

U klanicama na području braničevskog regiona došlo do rasta otkupne cene teladi preko 160 kilograma na 350 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu bila su jeftinija tovna junad preko 480 kilograma u odnosu na predhodni period, a cena je iznosila 210 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma.

U klanicama na području Šapca i okoline otkupna cena teladi SM rase bila je niža u odnosu na predhodni period, a iznosila je 520 din/kg.

Klaničari sa područja šumadijskog regiona po nižim su cenama u odnosu na predhodni period vršili otkup krava za klanje SM rase, a po ceni od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu su se mogle prazariti jedino priplodne junice po ceni od 140.000 dinara po grlu.


U klanicama na području južno-banatskog regiona cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 200 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području južno-bačkog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja do 80 do 120 kilograma bile su niže pošto je kod prasadi cena iznosila 230, a kod tovnih svinja 160 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu obe kategorije prasadi bile su jeftinije u odnosu na predhodni period.


Klaničari sa područja Niša i okolnih mesta po nižoj su otkupnoj ceni vršili otkup prasadi od 16 do 25 kilograma, a ona je iznosila 170 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu bili su jeftinija prasad od 16 do 25 kilograma i tovne svinje preko 120 kilograma u odnosu na predhodni period.


Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do pada cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/ kg i rasta cene tovnih svinja preko 120 kilgrama na 140 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona su niže bile otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i više otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje.

U klanicama na području Šapca došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja do 80 do 120 kilograma u odnosu na predhodni period, a iznosila je 160 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Šapcu zabeležen je pad d cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 240 din/kg

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu zabeležen je rast prodajne cene jaradi i pad cene ovnova za priplod u odnosu na predhodni period. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 200 din/kg, a za ovnove za priplod, iznos od 35.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupne cene jagnjadi i dviski bile su više protekle sedmice

U klanicama na području Šapca i okoline evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi na 220 din/kg. Za razliku od klanica prodajna cena jagnjadi bila je niža i iznosila je 210 din/kg.

Klaničari sa područja nišavskog regiona su otkupljivali jagnjad po nižoj ceni, koja je iznosila 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do pada prodajne cene jaradi u odnosu na predhodni period na 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je došlo do pada cene jagnjadi na 270 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena ovaca u odnosu na predhodni period, a iznosila je 200 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je niža i iznosila je 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu jftiniji su bili jagnjad i ovce.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U Smederevu evidentiran je rast cene lucerkinog sena u balama na 13 din/kg i pad cene stočnog ječma na 17 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde zabeležen je pad cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog na 18 din/kg. Kukuruz je takođe bio jeftiniji i u silosima na području Kikinde. U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do rasta cene suncokretove sačme na 42 din/kg i pada cene stočnog brašna na 21 din/kg.

Na gazdinsstvima u okolini Niša pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bila je jeftinija,  a cena je iznosila 22 din/kg.  

Na gazdinstvima u okolini Pančeva evidentiran je rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove na 16 din/kg. Pšenica je bila jeftinija u malorodajnim objektima ma području Pančeva. Pad cene evidentiran je i pijaci u Pančevu. U silosima na području Pančeva niža je bila cena kukuruza. Za razliku od njega viša je bila cena sojinog zrna, a iznosila je 44 din/kg.

Na pijaci u Zrenjaninu evidentiran je rast cene lucerkinog sena u balama na 17 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Niša cena pšenice bila je niža, a iznosila je 22 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Sremske Mitrovice zabeležen je pad cene lucerkinog sena u balama na 16 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica