Dviske poskupele u Kragujevcu, cena jagnjadi varira od pijace do pijace | Cene stoke

Dviske poskupele u Kragujevcu, cena jagnjadi varira od pijace do pijace | Cene stoke

U period za nama zabeležena je niža otkupna cena teladi na području Pirota, a tovne junadi na području južnog banata. Takođe, evidentirane su niže cene tovnih svinja od 80 do 120 kg i prasadi od 16 do 25 kilograma.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području pirotskog regiona otkupna cena teladi SM rase bila je niža u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 450 din/kg. Pored teladi klanice su vršile otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 230 din/kg i krava za klanje SM rase po domnantnoj ceni od 150 din/kg.

U klanicama na području južnobanatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, a po ceni od 200 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona cena po kojoj su otkupljivani bikovi SM rase preko 500 kilograma bila je niža. Iznosila je 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma i krava za klanje SM rase bile su više. Protekle je sedmice cena teladi iznosila 450 din/ kg, dok je kod krava cena iznosila 160 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast prodajne cene priplodnih krava SM rase u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 160.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, pošto se otkup najčešće odvijao po ceni od 195 din/kg.

Klaničari sa područja jablaničkog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period vršili otkup tovne junadi preko 480 kilograma, a otkupna cena je iznosila 215 din/kg.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu prodajna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je niža , a cena je iznosila 150 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona su niže bile otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje.

Klaničari sa područja jablaničkog regiona su po nižoj ceni otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma, a po ceni od 200 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Leskovcu ista kategorija prasadi bila je jeftinija.

U Čačku zabeležen je pad cena obe kategorije prasadi, pošto je kod grla do 15 kilograma cena iznosila 230 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma cena je bila 220 din/kg. Ponuda i prodaja bili su dobri.


Na stočnoj pijaci u Nišu prasad od 16 do 25 kilograma su bila jeftinija, a cena je iznosila 220 din/kg.

U klanicama na području Šapca i okolnih mesta zabeležen je rast otkupnih cena tovnih svinja do 80 do 120 kilograma, a otkup se vršio po ceni od170 din/kg. I na pijaci žive stoke u Šapcu, takođe je zabeležen rast cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 175 din/kg.

Na pijaci žive stooke u Somboru su se mogla pazariti prasad od 16 do 25 kilgrama po ceni od 240 din/kg i obe kategorije tovnih svinja po ceni od 150 do 160 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta cene dviski u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 160 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupna cena iste kategorije ovaca bila je niža. Evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Šapcu jagnjad su, takođe bila jeftinija, a prodavala su se po ceni od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku jagnjad su takođe bila jeftinija. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 190 din/kg.

U Užicu evidentiran je rast prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti za 240 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona takođe je zabeležen rast cene jagnjadi.

U klanicama na području podunavskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena jagnjadi i ovaca. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena šilježadi.

Na pijaci žive stoke u Somboru najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 250 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 220 din/kg. Cena ovaca i koza bila je 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijaci u Obrenovcu cena stočnog ječma upakovanog u džakove bila je niža, a iznosila je 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Zrenjana zabeležen je pad cene pšenice na 20 din/kg i lucerkinog sena u balama na 16.5 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do pada cena stočnog brašna i sojine sačme. Najčešča prodajna cena lucerkinog sana u balama bila je 18 din/kg, dok je kod kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakvanog u džakove cena iznosila 20 din/kg na gazdinstvima u okolini Kikinde.

Na području S.Mitrovice kukuruz, okrunjen prirodno sušen, pšenica, lucerkino seno u balama i sojino zrno bili su jeftiniji. Cena kukuruza iznosila je 18 din/kg, pšenice 20 din/kg, sojinog zrna 42 din/kg i lucerkinog sena u balama 16 din/kg.

Na pijaci u Loznici se pored pšenice, kukuruza i stočnog ječma u džakovima mogao pazariti stočni ječam roda 2020. godine u rinfuzu po ceni od 18 din/ kg.

U silosima na području Pančeva sojino zrno bilo je skuplje u poređenju sa prethodnim periodom, a cena je iznosila 43 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pirota došlo je do pada cene sojine sačme na 63 din/kg. Na gazdinstvima u okolini Pirota moglo se pazariti lucerkino seno u balama po ceni od 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica