Cene junadi i svinja u padu | Cene stoke

Tovna junad, prasad i tovne svinje beleže pad cena, kako na stočnim pijacama, tako i u otkupu. 

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu prodajna cena tovne junadi preko 480 kilograma SM rase bile je niža, a iznosila je 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju cena teladi do 160 kilograma SM rase bila je niža. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 360 din/kg.

Klaničari sa područja pčinjskog regiona su po nižim cenama otkupljivali tovnu junad od 350 do 480 kilograma i tovne bikove preko 500 kilograma. Cena tovne junadi iznosila je 220 din/kg, dok je kod tovnih bikova cena iznosila 190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu zabeležen je rast prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma. Ova kategorija gveda mogla se pazariti najčešće po ceni od 420 din/kg.

U klanicama na podružju Užica bila je niža otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma u odnosu na prethodni period.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području Braničevskog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma bile su niže u odnosu na prethodni period, a cena je pala na 240 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu prodajne cene obe kategorije prasadi i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su niže.

U klanicama na području Jablaničkog regiona došlo je do pada otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg i obe kategorije tovnih svinja čija se otkupna cena kretala od 140 do 150 din/kg u zavisnosti od težine grla.

U klanicama na području Južno-bačkog regiona evidentiran je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 210 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu otkupna cena tovnih svinja preko 120 kilograma bila je niža i iznosila je 130 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi na 250 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu evidentiran je pad cena jagnjadi na 260 din/kg i ovaca na 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je rast cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Cena je dostigla nivo od 240 din/kg, uprkos prosečnoj ponudi.

Na stočnoj pijaci u Vranju jagnjad, ovce i koze su bili jeftiniji. Kod jagnjadi je cena iznosila od 280 din/kg, ovce su koštale 140 din/kg, a koze 130 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je pad cena jagnjadi i ovnova za priplod. Cena jagnjadi iznosila je 230 din/kg, a dok je kod ovnova za priplod cena bila 130.000 dinara po grlu.

U klanicama na području Šumadijskog regiona, takođe je došlo do pada otkupne cene jagnjadi.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Iako je ponuda kukuruza bila dobra na prodajnim mestima u Srbiji obim prodaje bio je slabiji. Na tržištu pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane nastavljen je trend prosečne ponude i slabije tražnje.

Kukuruz se na pijacama centralne Srbije mogao se pazariti po ceni od 20 do 25 din/kg. U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove najčešće varirala od 19 do 21 din/kg. Silosi na području Srbije koji su imali kukuruz u ponudi prodavali su ga po ceni od 18.5 do 20 din/kg.

Prodajna cena pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma je na pijacama u Srbiji varirala od 22 do 30 din/kg, a najčešće se prodavala po 25 din/kg. U Vojvodini je iznos varirao od 21 din/kg. U silosima je cena pšenice varirala od 20 do 23.5 din/kg. To ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period.

Ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma evidentirana je na četiri pijace, po ceni koja je varirala u intervalu od 20 do 26 din/kg. U silosima ga je bilo u rinfuzu na području Subotice po ceni od 19 din/kg i Sombora po ceni od 17 din/kg.

Prodaja stočnog brašna se na pijacama odvijala po ceni od 19 do 23 din/kg, ali se najviše prodavalo po ceni od 20 din/kg. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo kupiti po ceni od 23 din/kg.

Ponuda stočnog ječma evidentirana je u silosima na području Loznice po ceni od 16 din/kg. Soja u zrnu se mogla pazariti na pijacama u Loznici po ceni od 40 din/kg i na pijaci u Sremskoj Mitrovici po 45 din/ kg. U silosima na području nekoliko gradova ga je bilo po ceni od 43 do 48 din/kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme varirala je od minimalnih 26 do maksimalnih 44 din/ kg. Najviše se prodavala po ceni od 38 din/kg, što ukazuje na blagi pad cene u odnosu na prethodni period.

Prodaja sojine sačme evidentirana je u maloprodajnim objektima u devet gradova, a interval cena kretao se od 61 do 73 din/kg. Najčešće se prodavala po 70 din/kg.

Što se tiče lucerkinog sena u balama na gazdinstvima je zabeležena najčešća cena od 16 din/kg, dok je cena ovog kabastog stočnog hraniva na pijacama varirala od 16 do 20 din/kg.

Izvor: STIPS

 

Komentari