Cene stoke na stočnim pijacama za period 24-28.03.2017.

Cene stoke na stočnim pijacama za period 24-28.03.2017.

U nedelji za nama po višim cenama otkupljivala se telad, prasad od 16 do 25 kilograma,  jagnjad i jarad.

 

Klaničari sa područja Raške po višim cenama su otkupljlivali telad simentalske rase do 160 kilograma. Dominirao je iznos od 450 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu mogla se pazariti telad simentalske rase do 160 kilograma, tovni bikovi iste rase teži od 500 kilograma i priplodne junice. Kod teladi je dominirao iznos od 390 din/kg, tovnih bikova 240 din/kg, dok je najčešća prodajna cena priplodnih junica iznosila oko 211.000 dinara po grlu. Viša je bila otkupna cena krava za klanje u klanicama na području Braničeva. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

U klanicama na području Raške došlo je do rasta otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Dominirao je iznos od 260 din/ kg. Prasad iste kategorije i krmače za klanje bile su skuplje protekle sedmice na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za prasad su kupci trebali da izdvoje 250 din/kg, a za krmače 160 din/kg. Otkupne cene tovnih svinja bile su niže u odnosu na pretodnu nedelju u klanicama na području južnog Banata. Dominirao je iznos od 155 din/kg. Na stočnooj pijaci u Kragujevcu zabeležen je pad prodajne cene krmača. Dominirao je iznos od 110 din/kg. Klaničari sa područja Šumadije su takođe po nižim cenama otkupljivali krmače za klanje u odnosu na prethodni period.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je rast prodajnih cena jagnjadi i jaradi protekle nedelje. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 260 din/kg, a kod jaradi 200 din/kg. U Smederevu je na stočnoj pijaci takođe zabeležen rast dominantne cene jagnjadi na 300 din/kg. Pad prodajne cene ovaca evidentiran je protekle sedmice na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 125 din/kg. U klanicama na području Šumadije došlo je do pada otkupnih cena dviski i ovaca za klanje. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica