Cene stoke još niže! Posebno pojeftinili bikovi i prasići

Cene stoke još niže! Posebno pojeftinili bikovi i prasići

U proteklom periodu zabeležen je opšti pad cena stoke. Otkupne cene tovne junadi, tovnih bikova, teladi i priplodnih krava bile su niže, a zabeležen je i pad otkupnih cena prasadi i tovnih svinja. Cena jagnjadi osetno je pala na području Požarevca, Šapca, Čačka, Užica i Niša.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području braničevskog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period, a iznosila je 200 din/ kg.

U klanicama na području Šapca, takođe je došlo je do pada otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma u odnosu na prethodni period. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 215 din/kg. Evidentiran je i pad cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma. Promet se najčešće odvijao po ceni od 210 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Vranju cena teladi SM rase 160 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 415 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma. Glavni razlog je slaba ponuda grla ove kategorije goveda. Najčešća otkupna cena iznosila je 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je pad cene priplodnih krava SM rase u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 160.000 dinara po grlu. Ponuda ove kategorije goveda bila je mala, svega nekoliko grla.

U Kraljevu, na stočnoj pijaci su se mogli pazariti telad SM rase do 160 kilograma po ceni od 450 din/kg, tovni bikovi preko 500 kilograma, za iznos od 220 din/kg, krave za klanje SM rase po ceni od 160 din/kg i priplodne krave SM rase po ceni od oko 202.000 dinara po grlu.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, pošto je kod prasadi bio iznos od 200 din/ kg, a kod tovnih svinja iznos od 130 din/ kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu su bila skuplja prasad i tovne svinje u odnosu na prethodni period.


U Leskovcu evidentiran je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma u klanicama na području jablaničkog regiona,  a otkupna cena je iznosila 220 din/kg.

U klanicama na podrčju južno-banatskog regiona otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je niža i iznosila je 160 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je na prosečnom nivou.

Klanice na podrčju Šapca otkupljivale su tovne svinje od 80 do 120 kilograma po nižim nižoj ceni koja je iznosila 165 din/kg. Na stočnoj pijaci u Šapcu bila je slična situacija. Takođe je evidentiran pad cene tovnih svinja.


U Nišu je takođe evidentiran pad otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma u klanicama, a cena je iznosila 100 din/ kg. Na pijaci žive stoke u Nišu bila je viša cena prasadi od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu je, takođe bila niža prodajna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je iznosila 155 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, a otkup se vršio po ceni od 220 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevskog regiona otkupna cena jagnjadi bila je niža. Grla su najčešće otkupljivana po ceni od 270 din/kg. Pored jagnjadi vršen je još i otkup šilježadi po ceni od 200 din/kg i ovaca po ceni od 100 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarvcu, evidentiran je rast cene jagnjadi na 280 din/ kg.

Klanice sa područja Šapca i okolnih mesta po nižoj otkupnoj ceni otkupljivale su jagnjad, a ona je iznosila 300 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku prodajna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period i iznosila je 280 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu, takođe je zabeležen pad cene jagnjadi na 260 din/kg.

U klanicama na području Niša zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 260 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu došlo je do rasta cene koza na 110 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Smederevu je došlo do pada cene jagnjadi na 280 din/kg i rasta cene šilježadi na 230 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona je, takođe bila niža otkupna cena jagnjadi i viša otkupna cena šilježadi.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo do rasta cena sojine sačme na 70 din/kg. Za suncokretovu sačmu su kupci trebali da izdvoje 44 din/ kg, a za stočno brašno 17 din/kg. U silosima na području Kikinde mogao se pazariti jedino kukuruz, okrunjen, veštački sušen u rinfuzu po ceni od 15 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Požarevca evidentiran je rast cene sojine sačme na 82 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Šapca lucerkino seno u balama bilo je jeftinije, a najčešće se moglo pazariti po ceni od 16 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Smedereva evidentiran je pad lucerkinog sena u balama na 13 din/kg.

U Kraljevu u maloprodajnim objektima mogli su se pazariti sojina sačma po ceni od 60 din/kg i suncokretova sačma po ceni od 34 din/kg.

Silosi na području Leskovca prodavali su pšenicu u džakovima po ceni od 20 din/kg i kukuruz, okrunjen prirodno sušen upakovani u džakove od 50 kilograma po ceni od 17 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva, došlo do rasta cena pšenice na 19.5 din/ kg. U maloprodajnim objektima, takođe je evidentiran ras cene pšenice na 20 din/kg. U silosima na području Pančeva bio je skuplji kukuruz okrunjen, prirodno sušen, a cena je iznosila 15.5 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pirota cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg. Cene ostalih poljoprivrednih proizvoda nisu se menjale.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica