Cene stoke i stočne hrane za period 9 – 13.11.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 9 – 13.11.2018.

Cene goveda mahom u padu. Tovne svinje jeftinije u Požarevcu, Novom Sadu, Pančevu i Kraljevu

Cene krava

U Kraljevu je protekle nedelje zabeležen rast cene teladi SM rase, mase do 160 kilograma i sada se za kilogram može dobiti 470 dinara. Porasla je i cena krava za klanje SM rase na 170 din/kg. Niže cene su zabeležene kod tovnih bikova preko 500 kg, najčešča cena je bila 250 din/kg.

U Braničevskom okrugu, otkupna cena tovne junadi mase preko 480 kilograma pala je na 230 din/kg.

U klanicama srednje-banatskog regiona došlo je do pada cene tovnih bikova SM i HF rase, mase preko 500 kilograma. Prosečna cena grla SM rase bila je od 260, dok je kod HF grla cena bila od 240 dinara po kilogramu.

Pad otkupne cene krava za klanje zabeležen je na području šumadijskog regiona sa prosečnom cenom od 150 dinara po kilogramu.

Niže cene zabeležene su i u podunavlju, pa je tako za telad SM rase do 160 kilograma trebalo izdvojiti 470 din/kg.

U okolini Čačka, najčešća otkupna cena muške teladi SM rase, do 160 kilograma, iznosila je 510 din/kg, dok je za žensku telad iste kategorije cena iznosila 480 din/kg. Za tovnu junad mase preko 480 kilograma, cena je iznosila 280 din/kg, dok je za tovne bikove mase preko 500 kilograma trebalo izdvojiti 260 din/kg.

Cene svinja

U Braničevskom okrugu cena tovnih svinja mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na proteklu sedmicu, iznosila je 140 din/kg.

Tovne svinje mase od 80 do 120 kilograma u Novom Sadu i južnoj Bačkoj su takođe pojeftinile pa cena sada iznosi 150 din/kg. Nastavlja se pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na području južno-bačkog regiona. Prosečna cena iznosila 210 dinara po kilogramu.


U Kraljevu su obe kategorije tovnih svinja bile jeftinije pa su tako grla mase od 80 do 120 kilograma su se mogla pazariti za 130 din/kg, a grla preko 120 kilograma za 100 din/kg. Krmače za klanje su se prodavale za 110 din/kg.

Na području srednje-banatskog regiona zabeležen je pad cena prasadi mase od 16 do 25 kilograma na 200 din/kg.

Pad cena je zabeležen i u Kragujevcu, tovne svinje mase od 80 do 120 kilograma prodavane su za 150 din/kg. Na istoj pijaci je porasla cena prasadi od 16 do 25 kilograma.


U Raškoj je takođe zabeležen pad cena tovnih svinja.

U niškim klanicama zabeležen je rast cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja mase od 80 do 120 kilograma.


Cene koza i ovaca

Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležen je pad cene jagnjadi i rast cena dviski. Jagnjad je prodavana po ceni od 280, a dviske za 180 dinara po kilogramu. Obim prometa si nije promenio.

Pad cena jagnjadi zabeležen je i u Kraljevu. Najčešća cena iznosila je 210 din/kg.

U Nišu je takođe pala cena jagnjadi i iznosila je 280 dinara po kilogramu. Ovce su poskupele i koštale su 170 din/kg. Cena jaradi i koza ostale su nepomenjene i iznosile su 220, odnosno 100 din/kg.

U Podunavskom okrugu jagnjad je poskupela na 270 din/kg.

Na području Šumadijskog okruga jagnjad se otkupljivala za 230, dviske za 150, a ovce za 120 din/kg.

Cene stočne hrane

Na gazdinstvima u Lozinici i okolini cena kukuruza i lucerkinog sena u balama je pala i za obe kategorije stočne hrane cena iznosi 18 din/kg.

Cena stočnog ječma na 24 dinara za kilogram evidentiran je na pijaci u Kraljevu.

U Smederevu je došlo do pada cene sojine sačme i pšenice. Za sojinu sačmu je trebalo izdvojiti 65 a za pšenicu 20 din/kg.

Na području Beograda nastavljen je  rast prosečne cene pšenice u rinfuzu.

Rast prodajne cene lucerkinog sena u balama i kukuruza zabeležen je na gazdinstvima u Pančevu, dok je na pijaci pšenica poskupela.

Lucerkino seno u balama bilo je skuplje u Požarevcu i okolini i prodavalo se po prosečnoj ceni od 17 dinara po kilogramu.

Na području Čačka, u maloprodaji, sojina sačma koštala je 73, suncokretova sačma 26 a lucerkino brašno 50 din/kg.

Na gazdinstvima na području Kikinde krunjeni, prirodno sušeni kukuruz koštao je 19 din/kg. dok je lucerkino seno u balama koštalo 17 din/kg.

U Kragujevcu se nije menjala cena ni jedne kategorije stočne hrane.

Kukuruz je koštao 22 din/kg a pšenica 20 din/kg na pijaci u Nišu.

 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica