Cene stoke i stočne hrane za period 31.10-04.11.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 31.10-04.11.2019.

Telad SM rase bila su jeftinija, a zabeležen je i pad otkupne cene tovnih bikova SM rase. Zabeležen je rast otkupne cene prasadi i svinja, kao i jagnjadi i ovaca. Obim ponude pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi stočne hrane varirala je od mesta do mesta.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na pijaci žive stoke u Požarevcu, telad SM rase telesne mase do 160 kilograma bila su jeftinija u odnosu na prethodni period. Dominantna cena iznosila je 350 din/kg.

Na području jablaničkog regiona u klanicama je evidentiran pad otkupnih cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 200 din/kg. Obim otkupa bio je dobar.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu, takođe došlo do pada dominantne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma.

Na području pčinjskog regiona zabeležen je u klanicama pad otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma. Dominantna cena iznosila je 200 din/kg.

Na području srednjebanatskog regiona, u klanicama po nižim su cenama vršili su otkup tovnih bikova HF rase telesne mase preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 180 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu je došlo do pada cene priplodnih junica u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 150.000 dinara po grlu.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na području jablaničkog regiona u klanicama je otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje bile su više u odnosu na prethodni period.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu zabeležen je rast dominantnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma.


U Loznici, na pijaci žive stoke, došlo je do rasta dominantih cena obe kategorije prasadi. Na području sremskog regiona u klanicama je evidentiran rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 220 din/kg i pad otkupne cene krmača za klanje na 120 din/kg.

Na području srednje-banatskog regiona, u klanicama je otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila viša u odnosu na prethodni period.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Leskovcu došlo je do rasta prodajnih cena jagnjadi i jaradi, pošto je kod jagnjadi dominirao iznos od 300 din/kg, a kod jaradi iznos od 250 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Čačku, jagnjad su bila skuplja, a najčešće su se mogla pazariti po ceni od 280 din/kg. Na pijaci žive stoke u Novom Sadu registrovan je rast dominantne cene jagnjadi na 260 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu, evidentiran je rast prodajne cene ovnova za priplod u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 35.000 dinara po grlu.


U Užicu su na stočnoj pijaci bila su skuplja jagnjad, pošto je dominirao iznos od 280 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena ovaca. Dominirao je iznos od 140 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu su bile skuplje ovce, a najčešće su se mogle pazariti po ceni od 160 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Pojavom ranih sorti kukuruza roda 2019. godine ponuda ove značajne komponente za pripremu kvalitetne stočne hrane bila je bolja u odnosu na prethodni period. Obim ponude pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi stočne hrane varirala je od mesta do mesta.

Na pijacama centralne Srbije, kukuruz se mogao pazariti po ceni od 16 do 24 din/kg, ali je dominirao iznos od 20 din/kg.

U Vojvodini je na pijacama prodajna cena kukuruza, upakovanog u džakove je najčešće varirala od 16 do 19 din/kg. Što se silosa tiče cena je varirala od 14 do 16 din/kg. Cena pšenice upakovane u džakove najčeće od 50 kilograma je na pijacama varirala od 20 do 25 din/ kg. Najčešća prodajna cena pšenice u rinfuzu u silosima kretala se u intervalu od 16 do 19.1 din/kg. Na tržištu stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma nije bilo značajnijih promena.

Na području Subotice, u silosima cena stočnog ječma u rinfuzu je bila po ceni od 16 din/kg, što ukazuje na blagi rast cene. Dominantna cena stočnog brašna iznosila je 20 din/kg na pijacama. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo pazariti po ceni od 18 din/kg do 25 din/kg. Cena suncokreta je iznosila 29 din/kg.

U silosu na području Loznice stočno brašno je moglo da se kupi po ceni od 19 din/kg.

Na području Sombora, na pijacama sojino zrno se moglo pazariti po ceni od 38 din/kg. Ponuda i prodaja sojine sačme u maloprodajnim objektima bili su na nivou prethodnog perioda. Cena je varirala od 58 do 80 din/kg. Nije bilo značajnih promena u pogledu ponude i prodaje lucerkinog sena u balama, kako na gazdinstvima, tako i na pijacama. Cena ovog značajnog kabastog hraniva varirala je od 16 do 21 din/kg na pijacama i od 13 do 20 din/kg na gazdinstvima.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica