Cene stoke i stočne hrane za period 31.08-04.09.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 31.08-04.09.2018.

U toku protekle nedelje pala je cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma u klanicama na području Podunavskog okruga.

Cene krava

U klanicama na području Braničevskog okruga došlo je do rasta otkupne cene teladi SM rase od 80-160 kilograma. Cena se kretala od 360 din/kg. Dok je ponuda bila prosečna.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu telad ove kategorije prodavala su se po istoj ceni kao i prošle nedelje i ponuda je bila prosečna. U ponudi je bilo još krava za klanje i junadi od 350 do 480 kg, ali po nepromenjenim cenama. Za razliku od prošle nedelje u klanicama na području Južnog-banata bilo je otkupa junadi, težine preko 480 kilograma po ceni od 250 dinara za kilogram.

Klaničari sa područja Moravičkog okruga po nižim cenama su vršili otkup tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma. Cena je uglavnom iznosila 250 din/kg. Za razliku od prošle nedelje u otkupu je bilo muške i ženske teladi. Bilo je i krava za klanje po otkupnoj ceni od 100 do 160 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma i teladi SM rase od 80 do 160 kilograma bila je niža u klanicama na području Podunavskog okruga. Kod bikova cena se kretala od 230 din/kg, a kod teladi 360 dinara za kilogram.

Cene svinja

Otkupna cena tovljenika preko 120 kilograma bila je viša tokom poslednje sedmice avgusta u klanicama na području Braničevskog okruga. Cena je najčešće iznosila 130 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do pada cene prasadi težine od 16 do 25 kg i pada cene tovljenika težih od 120 kilograma. Kod prasadi cena se kretala od 210 din/kg, a kod tovljenika 130 dinara za kilogram.

Na stočnoj pijaci u Čačku niže su bile cene prasadi obe kategorije. Kod lakših cena se kretala od 200 dinara, dok su teža koštala 190 dinara po kilogramu.

Niže su bile prodajne cene krmača za klanje u nedelji za nama na stočnoj pijaci u Kragujevcu, dok je rast cene zabeležen kod prasadi težine od 15 do 25 kg na 190 din/kg. Za razliku od prošle nedelje u ponudi je bilo i prasadi do 15 kg težine i njihova cena iznosila je 200 din/kg. Ponuda im je bila na prosečnom nivou.


Cene koza i ovaca

Na stočnoj pijaci u Smederevu zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi protekle sedmice. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 270 din/kg. Obim prodaje grla bio je na prosečnom nivou. Takođe je do rasta došlo i kod otkupnih cena jagnjadi u klanicama ovog kraja, a za razliku od prošle nedelje u otkupu je bilo ovaca i šilježadi.

U Novom Sadu je zabeležen pad prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u ovom gradu. Najčešća cena iznosila je 270 din/kg. Ponuda i prodaja grla bila je na prosečnom nivou.

Klanice na području Braničevskog okruga vršile su otkup jagnjadi i ovaca po višim cenama nego protekle nedelje. Obim otkupa bio je na prošlonedeljnom nivou. Otkupna cena za jagnjad iznosila je 270 din/kg, a za ovce 110 dinara. Pad cene jagnjadi zabeležen je tokom poslednje nedelje avgusta na stočnoj pijaci u Čačku i ona se kretala od 220 do 230 din/kg, ali je najčešća cena iznosila 220 dinara za kilogram.


Cene stočne hrane

Nije bilo značajnije promene u obimu ponude kukuruza na prodajnim mestima u Srbiji u odnosu na prethodni mesec. Što se tiče pšenice i stočnog ječma ponuda je bila uobičajna za ovaj period godine, dok je obim ponude ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane bio na prošlomesečnom nivou.

U Vojvodini na stočnim pijacama je prodajna cena kukuruza, upakovanog u džakove tokom proteklog meseca najčešće varirala od 17.1 do 21 din/kg. Na pijacama Centralne Srbije cena je tokom avgusta iznosila od 21 do 25 din/ kg. 


Cena pšenice u rinfuzu se u silosima kretala od 16.5 do 18 din/kg.

Stočni ječam upakovan u džakove od 50 kilograma mogao se na pijacama tokom proteklog meseca pazariti po ceni od 17.5 do 25 din/kg. Prodaja stočnog ječma u rinfuzu je evidentirana u na pijaci u Somboru po ceni od 17 din/kg.

U silosu u Subotici je zabeležena prodaja suncokreta u zrnu po ceni od 38 din/kg. Soja u zrnu se kao i tokom jula meseca mogla kupiti na pijacama u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Somboru po ceni od 39.5 do 50 din/kg.

Najčešća prodajna cena suncokretove sačme iznosila je 35 din/ kg, što je isti iznos kao i u julu. Promet lucerkinog sena u balama, najčešće se odvijao po ceni od 12 do 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica