Cene stoke i stočne hrane za period 30.11-04.12.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 30.11-04.12.2018.

U toku protekle nedelje zabeležen je pad cena tovnih bikova i slabija ponuda šilježadi, dviski i ovaca.

Cene krava

Pad prodajnih cena tovnih bikova preko 500 kilograma i krava za klanje SM rase zabeležen je tokom poslednje sedmice novembra na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Kod tovnih bikova cena se kretala od 260 din/kg, a kod krava za klanje od 150 din/kg. Iste kategorije goveda po nižim cenama otkupljivale su klanice na području sremskog regiona.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu je evidentirana prodaja jednog teleta SM rase do 160 kilograma po ceni od 450 din/kg. Izostala je ponuda tovne junadi i ostalih kategorija goveda. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 250 din/kg u klanicama južnobanatskog okruga tokom poslednje sedmice novembra.

Klaničari sa područja srednjebanatskog okruga otkupljivali su tovne bikove SM rase preko 500 kilograma po ceni od 260 din/kg i tovne bikove iste telesne mase ali HF rase po ceni od 250 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je dosta dobar.

 

 Krava i tele © Pixabay

Cene svinja

Zabeležena je prosečna ponuda prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu tokom protekle sedmice. Cena grla telesne mase do 15 kilograma iznosila je 220 din/kg. Kod prasadi od 16 do 25 kilograma cena je varirala od 210 do 220 din/kg. To ukazuje na rast cena, a obim prodaje bio je bolji u odnosu na prethodni period. U ponudi je bilo nekoliko grla tovnih svinja telasne mase od 80 do 120 kilograma, najčešće po ceni od 170 din/kg. Bilo je desetak tovljenika preko 120 kilograma po ceni od 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Pančevu je došlo do pada cena obe kategorije prasadi, pa su se mogla pazariti po ceni od 240 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Najčešća cena je iznosila 150 din/kg.

Cene koza i ovaca

Ponuda jagnjadi bila je slaba na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Najčešća cena iznosila je 300 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Slabija je bila ponuda šilježadi, dviski i ovaca. Cene su ostale nepromenjene. Izostala je ponuda ovnova za priplod, jaradi i koza.


Jagnjad su u nedelji za nama bila jeftinija na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici. Najčešća cena kretala se od 250 din/kg. Ponuda je bila dobra. Na stočnoj pijaci u Somboru je cena jagnjadi iznosila 270 din/kg, dok je kod jaradi cena iznosila od 220 din/kg. Ovce su se najčešće mogle pazariti po ceni od 120 din/kg. Obim ponude i prodaje bio je na prošlonedeljnom nivou. Na ostalim otkupnim i prodajnim mestima nije bilo značajnije promene u pogledu ponude, tražnje i cena jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza u odnosu na prethodnu sedmicu.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica