Cene stoke i stočne hrane za period 27-31.07.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 27-31.07.2018.

Tokom protekle nedelje došlo je do rasta cena junadi i tovnih bikova.

Cene krava

U klanicama na području južnobačkog okruga bila je viša otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu je evidentiran rast cene iste kategorije goveda. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 260 din/kg.

Klaničari sa područja nišavskog okruga po višim su cenama vršile otkup tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 250 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je viša i u klanicama na području severnobačkog okruga. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma su po višim cenama otkupljivale klanice na području srednje-banatskog okruga pošto je protekle semice dominirao iznos od 270 din/kg.

Krave za klanje bile su skuplje u klanicama na području podunavskog regiona. Najčešća otkupna cena iznosila je 160 din/ kg. Broj otkupljenih grla bio je dosta mali.

Cene svinja

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža tokom protekle sedmice u klanicama na području južno-bačkog okruga. Dominirao je iznos od 240 din/kg.


Niže su bile prodajne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma na stočnoj pijaci u Smederevu. Kod prasadi je dominirao iznos od 240, a kod tovnih svinja iznos od 135 din/kg.

Tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije na pijaci žive stoke u Nišu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 170 din/kg.

Pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma zabeležen je u klanicama na području severno-bačkog regiona. Dominirao je iznos od 140 din/kg.


Nastavljen je trend pada cene prasadi na stočnoj pijaci u Pančevu. Prodaja obe kategorije najčešće se dvijala po ceni od 270 din/kg.

Cene koza i ovaca

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je pad prodajne cene ovaca protekle sedmice. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 110 din/kg. Obim prodaje grla bio je dosta slab.


Jagnjad su protekle sedmice bila jeftinija na stočnoj pijaci u Obrenovcu pošto je dominirao iznos od 250 din/kg.

U Sremskoj Mitrovici evidentiran je rast prodajne cene ovaca u odnosu na predhodni period na pijaci žive stoke u ovom gradu. Dominirao je iznos od 160 din/kg. Ponuda i prodaja grla bila je slaba.

U klanicama na području Sremskog regiona takođe je zabeležen rast otkupne cene ovaca. Obim ponude i tražnje, prodajne cene ostalih kategorija ovaca i koza bile su na prošlonedeljnom nivou.

Klanice na području nišavskog regiona protekle su nedelje vršile otkup jagnjadi. Obim otkupa bio je na prošlonedeljnom nivou. Dominirala je cena od 260 din/kg.

Cene stočne hrane

Na pijacama u Vojvodini je prodajna cena kukuruza, upakovanog u džakove tokom proteklog meseca najčešće varirala od 16.2 do 22 din/kg.

Na pijacama Centralne Srbije cena je tokom jula varirala od 22 do 25 din/kg. Dominirao je iznos od 22 din/kg. U silosima se kukuruz u rinfuznom stanju prodavao po ceni od 16 do 22 din/kg.

Pšenica upakovana u džakove se na pijacama tokom jula mogla pazariti po dominantnoj ceni od 20 din/kg. Cena pšenice u rinfuzu se u silosima kretala od 16 din/kg do 18 din/kg.

Stočni ječam upakovan u džakove od 50 kilograma mogao se na pijacama tokom proteklog meseca pazariti po ceni od 18.1 do 25 din/kg.

Prodaja stočnog ječma u silosima u rinfuzu je evidentirana u Subotici po ceni od 16.5 din/kg i u Loznici po ceni od 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima je varirao iznos od 19 do 25 din/kg. U silosima se cena ovog stočnog hraniva bila 18 din/kg.

U silosu u Subotici je tokom jula zabeležena prodaja suncokreta u zrnu po ceni od 38 din/kg.

Soja u zrnu se mogla kupiti na pijacama u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Somboru po ceni od 45 do 50 din/kg. Nije bilo promene u pogledu ponude i prodaje sojine sačme u maloprodajnim objektima u odnosu na predhodni period. Što se cene tiče dominirao je iznos od 80 din/kg.

Najčešća prodajna cena suncokretove sačme iznosila je 35 din/kg, što ukazuje na rast cene u odnosu na prehodni mesec.

Promet lucerkinog sena u balama, najčešće se odvijao po ceni od 15 din/kg do 20 din/kg, ali je dominirao iznos od 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica