Cene stoke i stočne hrane za period 26 – 30.10.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 26 – 30.10.2018.

Cene svih kategorija goveda u padu tokom protekle nedelje. Cene prasadi i jagnjadi uglavnom u padu.

Cene krava

Na kraljevačkoj pijaci, pale su prodajne cene krava za klanje SM rase, teladi mase do 160 kilograma i tovnih bikova mase preko 500 kilograma. Prosečna cena teladi iznosila je 450 din/kg, tovni bikovi su se kupovali po ceni od 260 din/kg a krave za klanje 160 din/kg.

U klanicama srednjeg Banata zabeležen je pad otkupnih cena tovnih bikova preko 500 kilograma SM i HF rase. Grla SM rase prodavala su se za iznos od 260 din/kg, a grla HF rase za 240 din/kg. Niža je bila i otkupna cena tovne junadi SM rase preko 480 kilograma. Prosečna cena iznosila je 260 din/kg. Promet svih kategorija goveda bio je na visokom nivou.

Niže su bile i otkupne cene u Šumadiji. Klanice su otkupljivale tovnu junad preko 480 kilograma za 260 a krave za klanje SM rase za 150 din/kg.

Cene svinja

U  klanicama  na  teritoriji  južnog Banata zabeležen  je skok otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg. Za razliku od  prasadi, cena  tovnih svinja od  80 do 120 kilograma bila je niža i iznosila je 150 din/kg.

Pad  prodajne  cene  prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležen je na pijaci u Kragujevcu, najčešća cena je bila  170  din/kg. 

U šumadijskim klanicama takođe je bila niža otkupna cena prasadi od 16 do 24 kilograma u poređenju sa prethodnim periodom.

Prasad i tovne svinje bili su jeftinjiji u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Loznici. Za prasad od 16 do 25 kilograma je trebalo izdvojiti 180  din/kg,  dok je cena tovnih  svinja od 80 do 12 kilgrama bila 150 din/kg.  

Cene koza i ovaca

Cena jagnjadi je protekle sedmice bila snižena na stočnoj pijaci u Loznici i iznosila je 240 din/kg. Ponuda je bila dobra, dok je prodaja bila na prosečnom nivou.


U klanicama Braničevskog okruga zabeležen je pad otkupnih cena jagnjadi na 240  din/kg. Istovremeno cena šilježadi je bila viša, i u proseku je iznosila 200 din/kg.

I na pijaci u Požarevcu je primećen pad cene jagnjadi. Najčešća cena iznosila je 280 din/kg.

Čačku je takođe došlo je do pojeftinjenja jagnjadi, prosečna cena je iznosila 240 din/kg.


U Kraljevu je zabeležen rast prodajne cene jagnjadi. Protekle nedelje cena je iznosila 230 din/kg.

Cene jaradi i ovnova za priplod bile su više na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Cena jaradi je iznosila 200 din/kg, a cena ovnova za priplod najčešće je iznosila 40.000 dinara po grlu. 


 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica