Cene stoke i stočne hrane za period 24-28.08.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 24-28.08.2018.

U toku protekle nedelje na pojedinim stočnim pijacama zabeležen je pad cene prasadi. U Smederevu su poskupela telad SM rase, a u Sremskoj Mitrovici je pala cena jagnjadi.

Cene krava

U Smederevu je protekle nedelje zabeležen rast otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma i tovnih bikova iste rase preko 500 kilograma. Kod teladi cena se kretala od 370 din/kg, a otkup je bio slab. Najčešća cena bikova bila je 280 din/kg, a otkup je bio prosečan.

U klanicama na području Braničevskog okruga evidentiran je rast cene tovne junadi SM rase preko 480 kilograma. Cena je uglavnom iznosila 240 din/kg. Otkupne cene ostalih kategorija goveda bile su nepromenjene u odnosu na prethodni period.

Na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici došlo je do pada prodajne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma. Cena se kretala od 230 din/kg.

U klanicama na području Sremskog okruga, takođe, evidentiran je pad otkupne cene iste kategorije goveda.

U klanicama Šumadijskog kraja došlo je do rasta cene krava za klanje simentalske rase, čija ponuda je bila prosečna, dok je cena teladi iste rase, težine 80-160 kg pala.

Cene svinja

Prasad od 16 do 25 kilograma i krmače za klanje bili su jeftiniji u odnosu na prethodnu sedmicu na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Kod prasadi cena se kretala od 210 din/kg, a kod krmača za klanje od 110 din/kg.

U klanicama na području Braničevskog okruga evdentiran je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Cena se kretala od 210 din/kg. Slaba je bila ponuda, a još slabija tražnja prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu tokom protekle sedmice. Evidentiran je pad cene prasadi do 15 kilograma na 230 din/kg i prasadi od 16 do 25 kilograma na 220 din/kg.

Klaničari sa područja Nišavskog okruga, tadođe, su po nižim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma, jer je najčešća cena iznosila 190 din/kg.


Pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma zabeležen je u klanicama na području Podunavskog okruga pošto je najčešće postignut iznos od 150 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Ova kategorija svinja bila je jeftinija i na stočnoj pijaci u Smederevu. Za razlliku od njih viša je bila cena prasadi od 16 do 25 kilograma. Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području Severno-bačkog okruga. Cena se kretala od 140 din/ kg. Iako je ponuda bila dobra, rast cena prasadi obe kategorije evidentiran je na stočnoj pijaci u Čačku. 

Cene koza i ovaca

Pad prodajne cene jagnjadi zabeležen je protekle sedmice na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Najčešća cena kretala se od 210 din/kg.


U klanicama na području Sremskog okruga zabeležen je pad cene ovaca. Klaničari sa područja Podunavskog okruga su po nižim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali jagnjad. Cena se kretala od 240 din/kg, a broj otkupljenih grla bio je slab.

Ova kategorija ovaca bila je jeftinija i na pijaci žive stoke u Smederevu, jer su se najčešće mogle pazariti po ceni od 260 din/kg. Broj jagnjadi u ponudi bio je sličan prošlonedeljnom, ali je prodaja bila slaba na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Najčešća cena bila je niža u odnosu na prethodni period, iznosila je 250 din/kg.


Slaba je bila ponuda šilježadi, dviski i ovaca. Cene su ostale nepromenjene. Izostala je prodaja ovnova za priplod. U ponudi je bilo nekoliko jaradi po ceni od 200 din/kg i par koza koje su se najčešće mogle pazariti po ceni od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležen je rast cene šilježadi i najčešće su se mogli pazariti po ceni od 170 din/kg.

Cene stočne hrane

Kukuruz okrunjen prirodno sušen se prodavao po nižim cenama na gazdinstvima u okolini Niša. Cena se kretala od 25 din/kg. Obim prodaje bio je prosečan.Na pijaci u ovom gradu zabeležen je rast cena kukuruza i pšenice.

Sojina sačma bila je jeftinija u odnosu na prethodnu sedmicu na području Smedereva pošto je najčešća cena iznosila od 63 din/kg. Za razliku od sojine sačme, kukuruz je bio skuplji i najčešće se mogao pazariti po ceni od 23 din/kg.

Pad prodajne cene lucerkinog sena u balama zabeležen je u Sremskoj Mitrovici na pijaci i na gazdinstvima u okolini ovog grada. Cena se kretala od18 din/kg.

Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 15 din/kg na području Požarevca. Za kukuruz je kupci trebalo da izdvoje 21 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica