Cene stoke i stočne hrane za period 23 – 27.11.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 23 – 27.11.2018.

Cena teladi pala u okolini Smedereva i Požarevca, cene svih kategorija svinja u padu. Jagnjad i jarad takođe jeftinija.

Cene krava

Cene i dalje padaju u podunavlju, u okolini Smedereva i Požarevca. Tako je za telad mase do 160 kilograma trebalo izdvojiti 380 din/kg, 20 dinara manje nego protekle sedmice.

U Braničevskom okrugu, otkupna cena teladi SM rase pala je na 340 din/kg. Cena krava za klanje na pijaci u Požarevcu pala je na 140 din/kg.

U klanicama srednje-banatskog regiona došlo je do rasta otkupne cene bikova HF preko 500 kilograma na 250 din/kg. Prosečna cena bikova SM rase preko 500 kg u otkupu je iznosila 260, dok je cena tovnih bikova HF rase iznosila iznosila 240 din/kg.

Telad SM rase do 160 kilograma najčešće se otkupljivala po ceni od 420 din/kg u klanicama na području Pirota. Tovna junad otkupljivana su po ceni od 250 din/kg, a krave za klanje po ceni od 150 din/kg.

Cene svinja

U Obrenovcu su pale cene prasadi do 15 kilograma, tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje. Cene su u proseku pale za 10 dinara. U beogradskim klanicama porasla je otkupna cena tovnih svinja mase od 80 do 120 kilograma.

Na području Braničevskog okruga pale su otkupne cene prasadi do 16 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kg. Prasad je koštala 220 a tovljenici 140 din/kg.

U podunavlju su pale cene tovnih svinja. Grla mase od 80 do 120 kg su se prodavala po ceni od 140, a grla mase preko 120 kg po ceni od 120 din/kg.

Cene prasadi u otkupu su pale u srednjem Banatu. Prasad mase od 16 do 25 kg klaničari su kupovali po ceni od 220 din/kg.


Na pančevačkoj pijaci su skočile cene obe kategorije prasadi. Prodavala su se po prosečnoj ceni od 250 din/kg. Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kg iznosila je 220 din/kg, a tovnih svinja od 80 do 120 kilograma 140 din/kg u južnobanatskim klanicama.

Na području severne Bačke porasla je cena prasadi mase od 16 do 25 kg na 210 din/kg. Cena krmača za klanje porasla je na 110 din/kg.

Cene koza i ovaca

U klanicama podunavskog okruga  zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi pa je cena iznosila 270 din/kg. Takođe je porasla otkupna cena  šilježadi i iznosila je 200 din/kg.


Niža prodajna cena jaradi u poređenju sa prethodnom sedmicom zabeležena je na pijaci u Vranju. Jarad su se najčešće mogla kupiti po ceni od 220 din/kg.

Porast prodajne cene šilježadi zabeležen je na pijaci žive stoke u Smederevu. Trgovina se odvijala po ceni od 220 din/kg.


U Pančevu su protekle sedmice u ponudi bile samo ovce koje su se prodavale po prosečnoj ceni od 120 din/kg. Obim ponude i prometa bio je jako slab.

Klanice u okolini Pirota otkupljivale su ovce po prosečnoj ceni od 120 din/kg. 

Cene stočne hrane

Lucerkino seno u balama poskupelo je u poređenju sa prethodnom sedmicom na gazdinstvima u okolini Požarevca. Prosečna cena je iznosila 18  din/kg. U maloprodajnim  objektima  na  području Požarevca zabeležen je rast prosečne cene stočnog brašna na 25 din/kg.

Na pijaci u Čačku porasla je prosečna cena kukuruza, okrunjenog, prirodno sušenog, upakovanog u džakove, na 24 din/kg. Na gazdinstvima u  okolini ovog  grada lucerkino  seno  u  balama prodavalo se u proseku za 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na teritoriji Kikinde porasla je cena suncokretove sačme na 35 din/kg.

Pšenica je bila jeftinija na pijaci u Vranju, pošto je dominirao iznos od 22 din/kg.

Najčešća prodajna cena kukuruza u Nišu bila je je 22 din/kg dok je za pšenicu trebalo izdvojiti 20 din/kg.

Na pijaci u Pančevu suncokret u zrnu koštao je 50din/kg,  pšenica 25  din/kg, a kukuruz 18 din/kg.

Prosečna cena stočnog brašna iznosila je 17 din/kg u silosima na području Loznice.

 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica