Cene stoke i stočne hrane za period 22-26.06.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 22-26.06.2018.

U toku protekle nedelje zabeležen je pad cena prasadi od 16 do 25 kilograma i poskupljenje tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na većini prodajnih mesta širom Srbije.

Cene krava

U klanicama na području Sremskog okruga pala je cena tovne junadi od 350 do 480 kilgrama u odnosu na prethodni period. Cena je uglavnom iznosila 220 din/kg.

Tovni bikovi preko 500 kilograma bili su jeftiniji na pijaci žive stoke u Kraljevu. Cena se kretala od 270 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Pančevu izostala je prodaja teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda tokom treće sedmice juna. Klaničari sa područja Južno-banatskog okruga otkupljivali su tovnu junad preko 480 kilograma po ceni od 220 din/kg.

Najčešća otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma iznosila je 250 din/kg u klanicama na području Mačvansko-podrinjskog okruga. Tovnu junad težine od 350 do 480 kilograma klaničari su otkupljivali po ceni od 220 din/kg, a krave za klanje po ceni od 190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pirotu tovna junad se prodavala po ceni od 250 din/kg i krave za klanje po ceni od 150 din/kg. Obim prodaje bio je na zavidnom nivou. Klaničari na području Podunavskog okruga vršili su otkup teladi do 160 kilograma po ceni od 340 din/kg i tovnih bikova preko 500 kilograma po ceni od 230 din/kg.

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu zabeležena je slaba ponuda obe kategorije prasadi, pala je cena grla od 16 do 25 kilograma na 240 din/kg, a uprkos tome obim prodatih grla bio je veoma mali.

Cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža protekle sedmice u klanicama na području Južno-bačkog okruga. Cena se kretala od 250 din/kg.


U Sremskoj Mitrovici je pala cena prasadi od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje. Cena prasadi iznosila je 240 din/kg, tovljenika 160 din/kg i krmača za klanje 120 din/kg.

U klanicama na području Sremskog okruga pala je cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu pala je cena prasadi od 16 do 25 kilograma i kretala se od 280 din/kg. 


Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležen je u klanicama na području Podunavskog okruga. Cena se uglavnom kretala od 210 din/ kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu, došlo je do rasta cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Cena se kretala od 170 din/kg. Najčešća prodajna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je viša i na pijaci žive stoke u Pančevu.


Cene koza i ovaca

U klanicama na području Podunavskog okruga došlo je do pada cene jagnjadi i rasta cene ovaca. Kod jagnjadi, cena se kretala od 260 din/kg, a kod ovaca od 160 din/kg.

Jagnjad su bila jeftinija i na pijaci žive stoke u Smederevu. U nedeljji za nama cena je uglavnom iznosila 270 din/kg. Pad je zabeležen i u kategoriji šilježadi, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici pojeftinila su jagnjad na 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast cene jagnjadi na 260 din/kg i pad cene ovnova za priplod.

Jagnjad i dviske su protekle nedelje bila skuplja na stočnoj pijaci u Kraljevu. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 260 din/kg, dok je za dviske trebalo izdvojiti 150 din/kg. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 240 din/kg na stočnoj pijaci u Loznici. Za jarad je kupci trebalo da izdvoje 230 din/kg. Kod ovaca cena se kretala od 160 din/kg, a koza od 150 din/kg.

Cena stočne hrane

Na pijaci u Loznici pojeftinila je pšenica i stočni ječam. Cena pšenice uglavnom je iznosila 25 din/kg, a stočnog ječma 22 din/kg. U silosima na području ovog grada moglo se pazariti stočno brašno po ceni od 18 din/ kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva pala je cena pšenice i kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog, upakovanog u džakove. Pšenica je koštala 20 din/kg, a kukuruz 19 din/kg. Stočni ječam je bio skuplji u odnosu na prethodni period i prodavao se po ceni od 22 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pirota došlo je do pada cene stočnog brašna na 25 din/kg. Cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg.

Kukuruz, okrunjen, prirodno sušen, pšenica i sojina sačma bili su skuplji u odnosu na prethodni period na području Smedereva. Sojina sačma je koštala 63 din/kg, kukuruz 22 din/kg, a pšenica 21 din/ kg.

Pad prodajnih cena kukuruza i lucerkinog sena u balama zabeležen je na području Sremske Mitrovice. Kukuruz se mogao pazariti najčešće po ceni od 23 din/kg, a lucerkino seno po ceni od 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica