Cene stoke i stočne hrane za period 21-25.12.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 21-25.12.2018.

U toku protekle nedelje zabeležen je rast cene teladi i tovne junadi u pojedinim klanicama, a poskupela su i prasad zbog predstojećih praznika.

Cene krava

Otkupna cena teladi do 160 kilograma SM rase bila je viša tokom treće sedmice decembra u klanicama na području Braničevskog okruga. Najčešća cena kretala se od 350 din/kg, a obim otkupljenih grla bio je prosečan. Ista kategorija goveda bila je skuplja i na stočnoj pijaci u Požarevcu.

Klanice sa područja Šumadijskog okruga su po nižim cenama otkupljivale telad SM rase do 160 kilograma i tovnu junad preko 480 kilograma. Kod teladi se cena kretala od 460 din/kg, a kod junadi od 240 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krava za klanje, pošto je cena iznosila 160 din/kg.

U klanicama na području Pirotskog okruga došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 260 din/kg. Obim otkupa bio je dosta dobar. Ista kategorija junadi bila je skuplja u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Pirotu.

Pad prodajnih cena teladi do 160 kilograma i krava za klanje zabeležen je na stočnoj pijaci u Kraljevu. Kod teladi se cena kretala od 450 din/kg, a kod krava za klanje od 170 din/kg. Otkupne cene teladi do 160 kilograma i tovne junadi bile su niže u odnosu na prethodni period u klanicama na području Podunavskog okruga.

Najčešća otkupna cena muške teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 510 din/kg u klanicama na području Moravičkog okruga. Najčešća cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 280 din/kg, dok je kod tovnih bikova preko 500 kilograma cena iznosila 260 din/kg.

 

Krava © Pixabay


 

Cene svinja

Otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja preko 120 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama Braničevskog okruga. Kod prasadi cena se kretala od 220 dn/kg, a kod tovljenika od 130 din/kg.

Dosta bolja bila je ponuda prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu, bilo je ukupno oko 50-tak grla u obe kategorije. Najčešće cene grla do 15 kilograma iznosile su 300 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Kod prasadi od 16 do 25 kilograma takođe je zabeležen rast cene i najčešće su se mogla pazariti za 280 din/kg.


Evidentirana je bolja ponuda tovnih svinja u odnosu na prethodnu sedmicu. Kod grla od 80 do 120 kilograma najčešća cena se kretala od 170 din/kg. Kod tovljenika preko 120 kilograma zabeležen je rast cene, pa je najčešća cena iznosila 160 din/kg. Bilo je par krmača za klanje u ponudi, a cena je varirala od 130 do 140 din/kg.

Prasad su bila skuplja i na stočnoj pijaci u Čačku. Kod grla do 15 kilograma je najčešća cena iznosila 270 din/kg, dok su se grla od 16 do 25 kilograma najčešće mogla pazariti po ceni od 260 din/kg. Za razliku od prasadi tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije u odnosu na prethodni period.


Klaničari sa područja Južno-banatskog okruga su po višim cenama vršili otkup tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Ista kategorija tovnih svinja bila je skuplja i na stočnoj pijaci u Pančevu. Tovne svinje od 80 do 120 kilograma su po višim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivane i u klanicama na području Južno-bačkog okruga. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je rast obe kategorije prasadi i obe kategorije tovnih svinja. Rast prodajnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja zabeležen je na stočnoj pijaci u Kraljevu.

 

Svinja- © Pixabay

 

Cene koza i ovaca

U klanicama na području Braničevskog okruga zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi na 260 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan. Jagnjad su bila skuplja u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Čačku. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 340 din/kg.

U klanicama na području Moravičkog okruga je izostala ponuda jagnjadi, jaradi, ovaca i koza. Rast prodajne cene jagnjadi evidentiran je u nedelji za nama na stočnoj pijaci u Novom Sadu. Najčešća cena se kretala od 280 din/kg. Kod ovaca nije bilo promene u odnosu na prethodni period.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen rast prodajnih cena jaradi i ovnova za priplod u odnosu na prethodni period. Kod jaradi je najčešća cena iznosila 200 din/kg, a kod ovnova 35.000 dinara po grlu. Za razliku od njih niža je bila cena jagnjadi. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog okruga, takođe, zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi. Koze su protekle sedmice bile skuplje na stočnoj pijaci u Nišu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 110 din/kg. Rast prodajnih cena jaradi i dviski zabeležen je protekle sedmice na pijaci žive stoke u Kraljevu. Kod jaradi je najčešća cena iznosila 200 din/kg, a kod dviski 150 din/kg.

 

Koza © Agromedia

 

Cene stočne hrane

Lucerkino seno u balama bilo je skuplje u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Požarevca. Najčešća cena se kretala od 19 din/kg. Obim ponude ovog kabastog stočnog hraniva bio je prosečan.

Kukuruz, okrunjen, prirodno sušen i pšenica upakovani u džakove bili su skuplji protekle nedelje na pijaci u Vranju. Kod kukuruza je najčeša cena iznosila 24 din/kg, a kod pšenice 23 din/kg.

U okolini Loznice poskupeo je stočni ječam na 25 din/kg zbog slabe ponude. 

Na gazdinstvima na području Smedereva došlo je do pada cene lucerkinog sena u balama na 14 din/kg i pšenice na 19 din/kg.

U silosima na području Beograda je zabeležen pad prodajne cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period. 

U maloprodajnim objektima na području Kraljeva sojina saćma se prodava po ceni od 61 din/kg i suncokretova sačma po ceni od 33 din/kg. 

 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica