Cene stoke i stočne hrane za period 20-24.07.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 20-24.07.2018.

U toku protekle nedelje zabeležen je rast cene tovne junadi na području južno-banatskog okruga. Za razliku od junadi, pala je cena prasadi, tovnih svinja, jagnjadi, dviski, ovaca i koza.

Cene krava

Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma u klanicama na području južno-banatskog okruga iznosila je 250 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan. 

Klaničari sa područja Podunavskog okruga, po višim cenama vršili su otkup tovnih bikova preko 500 kilograma. Cena se najčešće kretala od 260 din/kg.

U klanicama na području Sremskog okruga evidentiran je rast cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma pošto se cena kretala od 225 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Klaničari sa područja Braničevskog okruga su po nižim cenama otkupljivali telad SM rase do 160 kilograma. Cena je iznosila 330 din/kg.

Niža je bila cena teladi i na stočnoj pijaci u Požarevcu. Priplodne krave SM rase bile su jeftinije u odnosu na predhodnu nedelju na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Cena se kretala od 150.000 dinara po grlu. Za tovnu junad preko 480 kilograma klanice su plaćale 250 din/kg, a za krave za klanje 150 din/ kg.

Na stočnoj pijaci u Pirotu su prodajne cene tovne junadi i krava za klanje ostale na prošlonedeljnom nivou.

Cene svinja

Prodajne cene obe kategorije prasadi bile su niže protekle sedmice na stočnoj pijaci u Novom Sadu. Kod grla do 15 kilograma najčešća cena iznosila je 250 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma 240 din/kg. Obim prodaje bio je na prosečnom nivou.


Niže su bile otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u klanicama južno-banatskog okruga. Kod prasadi cena se kretala od 250 din/kg, a kod tovnih svinja od 150 din/kg.

Pad cena prasadi evidentiran je i na stočnoj pijaci u Pančevu. Najčešća prodajna cena kod obe kategorije iznosila je 270 din/kg.

Pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležen je na stočnoj pijaci u Pirotu. Najčešće su se moglia pazariti po ceni od 280 din/kg.


Prasad su bila skuplja u odnosu na predhodni period na stočnoj pijaci Smederevu. Kod grla teških do 15 kilograma najčešća cena kretala se od 250 din/ kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma od 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do rasta cene prasadi do 15 kilograma. Nejčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg.


Rast prodajnih cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma zabeležen je u Sremskoj Mitrovici. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 165 din/kg.

Cene koza i ovaca

Jagnjad su bila jeftinija protekle nedelje na pijaci žive stoke u Kraljevu. Najčešća cena bila je u iznosu od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici zabeležen je pad cena ovaca i koza. Kod ovaca cena se kretala od 155 din/kg, a kod koza od 145 din/kg.

Otkupna cena ovaca bila je niža u klanicama na području Sremskog okruga.

Par jagnjadi bilo je u ponudi na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Najčešća cena iznosila je 260 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na predhodni period.

U Požarevcu je zabeležen pad otkupne cene ovaca na 100 din/kg. Na stočnoj pijaci u ovom gradu došlo je do rasta cene jagnjadi. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/kg. 

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su u odnosu na predhodni period bili jeftiniji dviske i ovnovi za priplod, a skuplja jarad. Kod jaradi cena se kretala od 300 din/ kg, dviski 145 din/kg, a kod ovnova za priplod iznos od 35.000 dinara po grlu.

Prodajna cena ovaca bila je niža u odnosu na predhodni period na stočnoj pijaci u Smederevu. Najčešća cena iznosila je 150 din/kg.

Jagnjad su uglavnom koštala 300 din/kg na stočnoj pijaci u Pančevu. Za ovce su kupci trebali da izdvoje 120 din/kg.

Cene stočne hrane

Na gazdinstvima u okolini Čačka tokom protekle sedmice došlo je do rasta cene lucerkinog sena u balama pošto se najčešća cena kretala od 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kragujevca zabeležen je rast cene stočnog brašna na 20 din/kg i pad cene kukuruza na 21 din/kg.

U silosima na području Niša zabeležen je pad cene pšenice u rinfuzu na 15 din/kg. Pšenica u rinfizu i sojino zrno upakovano u džakove bili su skuplji tokom treće sedmice jula u silosima na području Novog Sada. Cena pšenice iznosila je 18 din/kg, a sojinog zrna 41 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva došlo je do rasta cena kukuruza okrunjenog prirodno sušenog, stočnog ječma upakovanih u džakove i lucerkinog sena u balama.

Rast cena sojine sačme i kukuruza okrunjenog prirodno sušenog evidentiran je tokom protekle sedmice na području Smedereva. Za razliku od njih jeftinjiji su bili pšenica i lucerkino seno u balama.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica