Cene stoke i stočne hrane za period 17-21.08.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 17-21.08.2018.

U toku protekle nedelje otkupna cena tovnih bikova SM rase dostigla je cenu od 290 dinara po kilogramu.

Cene krava

Cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma dostigla je protekle sedmice svoj maksimum na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Iznosila je čak 290 din/kg. Viša je, takođe, bila cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma, cena se najčešće kretala od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju došlo je do rasta prodajnih cena teladi SM rase do 160 kilograma na 500 din/kg. Za razliku od njih evidentiran je pad cene krava za klanje na 160 din/kg.

U klanicama na području Braničevskog okruga zabeležen je pad cene teladi SM rase do 160 kilograma. Otkupne cene tovne junadi i krava za klanje ostale su nepromenjene.

Za razliku od klanica, telad su bila malo skuplja na pijaci žive stoke u Požarevcu. Otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma bila je niža u klanicama na području Podunavskog okruga. Najčešća cena iznosila je 260 din/kg.

Najčešća otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 250 din/kg u klanicama na području Južno-banatskog okruga.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu mogle su se pazariti priplodne krave SM rase po ceni od 160.000 dinara po grlu. Klaničari sa područja Moravičkog okruga vršili su otkup teladi, tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje. Otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

Cene svinja

Klaničari sa područja Nišavskog okruga su po višim cenama otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma. Cena se kretala od 200 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu došlo je do rasta cene prasadi na 220 din/kg.


Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja i na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici, cena je uglavnom iznosila 240 din/kg. Za razliku od njih jeftinije su bile krmače za klanje.

Rast cene prasadi na 210 din/kg zabeležen je na stočnoj pijaci u Čačku. U klanicama na području Braničevskog okruga zabeležen je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Cena se kretala od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pančevu se cena prasadi izjednačila kod obe kategorjije i iznosila je 260 din/kg. Što se tiče tovnih svinja mogle su se pazariti grla od 80 do 120 kilograma po ceni od 160 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Kragujevcu mogla su se pazariti prasad od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje, a cene su bile na prošlonedeljnom nivou.

Cene koza i ovaca

U toku protekle nedelje poskupela su jagnjad na 280 din/kg na stočnoj pijaci u Nišu. Do rasta cena došlo je i na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici gde su se prodavala za 240 din/kg. Za razliku od jagnjadi, niža je bila prodajna cena ovaca i najčešće su koštale 160 din/kg.


Klaničari sa područja Podunavskog okruga su po višim otkupnim cenama vršili otkup jagnjadi. Cena se kretala od 280 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u klanicama na području Braničevskog okruga. Uglavnom je iznosila 260 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležen je pad cena jagnjadi, šilježadi i ovaca u odnosu na prethodni period.

Jagnjad su protekle sedmice bila jeftinija i na stočnoj pijaci u Čačku. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg. Obim prodaje grla bio je dobar. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 250 din/kg, a kod jaradi 200 din/kg na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Za dviske su kupci trebali da izdvoje 150 din/kg, a za ovce i koze 120 din/kg.

Cene stočne hrane

Nastavljen je rast cene pšenice u rinfuzu tokom treće sedmice avgusta u silosima na području Beograda. Pšenica upakovana u džakove bila je skuplja u odnosu na prethodni period na pijaci u Čačku. Evidentirana je cena od 25 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Loznice došlo je do pada cene sojine sačme na 75 din/kg i stočnog brašna na 20 din/kg.

Kukuruz, okrunjen, prirodno sušen, upakovan u džakove, najčešće od 50 kilograma, bio je jeftiniji u odnosu na prethodni period na pijaci u Nišu. Cena se kretala od 22 din/kg. Obim prometa bio je prosečan.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica