Cene stoke i stočne hrane za period 13-17.9.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 13-17.9.2019.

Telad SM rase su skuplja na području Požarevca, a tovna junad na području Kragujevca. Zabeležen je rast cene prasadi na području Pirota, Kragujevca i Šapca. Na pojedinim prodajnim i otkupnim mestima cena jagnjadi je niža. Lucerkino seno u balama je jeftinije u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Pančeva.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je rast dominantne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 380 din/kg i pad cene krava za klanje SM rase na 150 din/kg. Klanice na području braničevskog regiona protekle su nedelje vršile otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 350 din/kg, tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma po ceni od 210 din/ kg i krave za klanje po dominantnoj ceni od 150 din/kg.

Otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na prvu sedmicu septembra u klanicama na području šumadijskog regiona. Dominirao je iznos od 230 din/ kg. Otkup goveda ove kategorije bio je prosečan. Krave za klanje SM rase bile su skuplje u nedelji za nama na stočnoj pijaci u Kraljevu, pošto je dominirao iznos od 170 din/kg. Pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 430 din/kg i tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na 230 din/kg evidentiran je u klanicama na području podunavskog regiona.

Protekle nedelje zabeleženo je na stočnoj pijaci u Somboru pad prodajne cene krava za klanje HF rase. Dominirao je iznos od 120 din/kg. Tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma i tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma SM rase po nižim su cenama otkupljivale klanice sa područja pčinjskog regiona. Kod tovne junadi je dominirao iznos od 230 din/kg, a kod tovnih bikova iznos od 240 din/kg. Pad cene krava za klanje zabeležen je u nedelji za nama na pijaci žive stoke u Užicu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 170 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Prasad su bila skuplja protekle sedmice na pijaci žive stoke u Pirotu. Kod obe kategorije je dominirao iznos od 280 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu, došlo je do rasta cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 240 din/ kg i pada cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg. Identična je situacija bila i u klanicama na području šumadijskog regiona. Rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je u nedelji za nama na stočnoj pijaci u Šapcu. Dominirao je iznos od 250 din/kg. Klaničari sa područja jablaničkog regiona su po višim cenama u odnosu na prethodni period vršili otkup obe kategorije tovnih svinja.

Otkupna cena najčešće je varirala od 130 do 150 din/kg u zavisnosti od kategorije grla. U klanicama na području južnobanatskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 240 din/kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 165 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pančevu mogli su se pazariti prasad po ceni od 250 do 260 din/kg u zavisnosti od telesne mase i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantoj ceni od 170 din/kg. Pad cene prasadi telesne mase do 15 kilograma i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma zabeležen je na stočnoj pijaci u Čačku. Kod prasadi dominirao je iznos od 200 din/kg, a kod tovnih svinja iznos od 170 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu došlo je do pada prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 200 din/kg.


Cena jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen pad dominantne cene jagnjadi na 260 din/kg. Za razliku od njih više su bile prodajne cene šilježadi i ovaca. U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do rasta otkupne cene ovaca. Protekle je sedmice dominirao iznos od 120 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou. Dominantne cene jagnjadi, jaradi i dviski bile su niže u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 210 din/kg, kod jaradi iznos od 180 din/kg, a kod dviski 150 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi na 210 din/kg. Pad prodajnih cena jagnjadi i ovaca evidentiran je na stočnoj pijaci u Užicu. Za jagnjad su kupci trebali najčešće da izdvoje 20 din/kg, a za ovce 140 din/kg. Za prodaju je protekle sedmice na stočnu pijacu u Obrenovcu dovezeno desetak grla jagnjadi po dominantnoj ceni od 250 din/kg. To ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period. Što se tiče dviski, šilježadi i ovaca nije bilo promene u odnosu na prethodni period. U ponudi je bilo nekoliko jaradi i koza. Kod jaradi je dominirao iznos od 220 din/kg, a kod koza iznos od 130 din/kg. Na stočnoj pijaci u Pančevu su se protekle nedelje mogle pazariti jedino ovce po dominantnoj ceni od 120 din/kg.

Cene kukuruza, suncokretove sačme, lucerkinog sena

Prodajna cena kukuruza prirodno sušenog bila je niža u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Kikinde. Dominirao je iznos od 16 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do rasta dominantne cene suncokretove sačme na 41 din/kg. Obim prometa bio je prosečan. Kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove bio je jeftiniji protekle nedelje i na području Kragujevca. Dominantna cena iznosila je 19 din/kg.


Suncokret u zrnu bio je skuplji, a lucerkino seno u balama jeftinije u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Pančeva. Dominantna cena suncokreta iznosila je 31 din/kg, a kod lucerkinog sena u balama iznos od 15 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada evidentiran je pad cena pšenice i kukuruza, jer je kod pšenice dominirao iznos od 18,5 din/kg, a kod kukuruza iznos od 15 din/kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do pada dominantne cene pšenice na 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Požarevca evidentiran je rast dominantne cene lucerkinog sena u balama na 20 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada bila je skuplja sojina sačma u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 80 din/kg. Suncokret u zrnu bio je skuplji na gazdinstvima u okolini Šapca. Dominirao je iznos od 35 din/kg. Za razliku od njega došlo je do pada dominantne cene kukuruza na 18 din/kg na pijaci u ovom gradu. Rast prodajne cene lucerkinog sena u balama i pad cene kukuruza i pšenice evidentiran je na području Smedereva. Za lucerkino seno je trebalo izdvojiti 14 din/kg, kukuruz 16 din/kg, a pšenicu 18 din/kg.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica