Cene stoke i stočne hrane za period 13-17.07.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 13-17.07.2018.

U toku protekle nedelje zabeležen je rast otkupne cene teladi i tovne junadi na području Šumadijskog regiona. Prasad su bila skuplja na stočnim pijacama u Požarevcu, Nišu i Pirotu.

Cene krava

U klanicama na području Šumadijskog okruga zabeležen je rast cene teladi SM rase do 160 kilograma na 500 din/kg. Viša je bila i otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krava za klanje u odnosu na prethodni period.

Viša otkupna cena krava za klanje SM rase evidentirana je u klanicama na području Severno-bačkog okruga. Cena se uglavnom kretala od 130 din/kg. Pad prodajne cene teladi SM rase zabeležen je tokom druge nedelje jula na stočnoj pijaci u Požarevcu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 330 din/kg.

U klanicama na području Braničevskog okruga, takođe je došlo do pada otkupne cene teladi do 160 kilograma. Cena je uglavnom iznosila 340 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama Nišavskog okruga. Cena se kretala od 240 din/kg.

Klaničari sa područja Podunavskog okruga po nižim cenama su vršili otkup tovnih bikova preko 500 kilograma, pošto je cena iznosila 240 din/kg

Protekle sedmice izostala je prodaja teladi ostalih kategorija goveda na stočnoj pijaci u Pančevu. Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo značajnijih promena, kako u pogledu ponude i tražnje, tako ni u pogledu cena taladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

Cene svinja

Rast cene prasadi do 15 kilograma evidentiran je protekle sedmice na stočnoj pijaci u Požarevcu. Cena se kretala od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu bila su skuplja prasad od 16 do 25 kilograma, pošto se cena kretala od 220 din/kg. Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je niža u klanicama na području Nišavskog okruga. Cena je uglavnom iznosila 140 din/kg.


Rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 300 din/kg zabeležen je u Pirotu. Obim ponude bio je dosta dobar.

Tovne svinje od 80 do 120 kilograma i tovne svinje preko 120 kilograma bile su skuplje u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Za razliku od njih niža je bila cena prasadi od 16 do 25 kilograma, a kretala se od 220 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog okruga došlo je do rasta otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje.


Prasad su bila jeftinija na stočnoj pijaci u Smederevu. Kod grla teških do 15 kilograma cena se kretala od 230 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma cena je iznosila 220 din/kg. 

Na pijaci žive stoke u Pančevu kod obe kategorije prasadi cena je iznosila 280 din/kg.


Cene koza i ovaca

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast cene jaradi na 300 din/kg. Za razliku od jaradi, niže cene bile su kod dviski i ovnova za priplod. Dviske su se prodavale po ceni od 145 din/kg, a ovnovi za priplod po ceni od 35.000 dinara po grlu.

Viša prodajna cena jaradi i niža cena jagnjadi karakteristika je druge nedelje jula na stočnoj pijaci u Nišu. Kod jaradi cena je uglavnom iznosila 200 din/kg, a kod jagnjadi 280 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je rast cene jagnjadi, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 300 din/kg. Klaničari sa područja Braničevskog okruga su po nižim cenama otkupljivali ovce. Cena se uglavnom kretala od 100 din/kg.

U klanicama na području Podunavskog okruga zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 270 din/kg. Ponuda ove kategorije ovaca bila je prosečna kao i broj otkupljnih grla.

Jagnjad su u nedelji za nama bila jeftinija i na stočnoj pijaci u Smederevu. Za razliku od njih viša je bila cena ovaca. Cena se kretala od 160 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža i u klanicama na području Severno-bačkog okruga. Vrlo slaba ponuda jagnjadi i ovaca bila je na stočnoj pijaci u Pančevu. Kod jagnjadi cena se kretala od 300 din/kg, a kod ovaca od 120 din/kg. 

Cene stočne hrane

Na gazdinstvima u okolini Pančeva došlo je do pada cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove i lucerkinog sena u balama. Kod kukuruza cena se kretala od 18 din/kg, a kod lucerkinog sena od 17 din/kg.

Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Čačka. Cena je uglavnom iznosila 12 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Požarevca došlo je do pada cene sojine sačme. Cena se kretala od 63 din/kg.

Na području Loznice kupci su za pšenicu i stočni ječam trebali da izdvoje par dinara manje u odnosu na prvu sedmicu jula, pošto je cena iznosila 22 din/kg. Najčešća cena kukuruza iznosila je 23 din/kg.

Kod soje u zrnu cena se kretala od 50 din/kg, a kod lucerkinog sena u balama 20 din/kg. Rast cena pšenice i lucerkinog sena u balama evidentiran je tokom protekle sedmice na području Smedereva. 

Izvor: STIPS

 

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica