Cene stoke i stočne hrane za period 12-16.01.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 12-16.01.2018.

Tokom protekle nedelje došlo je do rasta cena prasadi na stočnim pijacama u Smederevu i Požarevcu.  

Cene krava

Rast prodajnih cena teladi telesne mase do 160 kilograma i tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma evidentiran je protekle sedmice na pijaci žive stoke u Kraljevu. Kod teladi je dominirao iznos od 440 din/kg, a kod tovnih bikova iznos od 250 din/kg.

U klanicama na području braničevskog okruga zabeležen je pad otkupnih cena teladi telesne mase do 160 kilograma, tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i krava za klanje u odnosu na prethodni period.

Na pijaci žive stoke u Loznici tokom protekle nedelje izostala je prodaja teladi i ostalih kategorija goveda.

Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je 230 din/kg u klanicama na području mačvansko-podrinjskog okruga.

Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 220 din/kg u klanicama na području južno-banatskog okruga. Obim otkupa grla bio je na prosečnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Pančevu izostala je prodaja goveda protekle sedmice. Klanice sa područja podunavskog regiona vršile su otkup teladi telesne mase do 160 kilograma, tovnih bikova težine preko 500 kilograma i krave za klanje SM rase. Otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

Dominantna otkupna cena tovnih bikova HF rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 180 din/kg. Kod grla iste kategorije, ali SM rase dominirao je iznos od 200 din/kg u klanicama na području severno-bačkog okruga. 

Cene svinja

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na prvu sedmicu januara u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 270 din/ kg.


Na pijaci žive stoke u Smederevu skuplja su bila prasad obe kategorije. Prodaja se odvijala u intervalu od 280 do 300 din/kg.

Rast otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje u odnosu na prvu sedmicu januara zabeležen je i u klanicama na prodručju braničevskog okruga.

U klanicama na području Beograda evidentiran je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 170 din/kg.


Nastavljen je trend slabe ponude prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 300 din/kg, a kod prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznos od 280 din/ kg. Kod obe kategorije tovnih svinja  najčešća prodajna cena iznosila je 170 din/kg. U ponudi je bilo par krmača za klanje po ceni od 150 do 160 din/kg.

Nije bilo promene u pogledu prodajnih cena prasadi i tovnih svinja na stočnoj pijaci u Pančevu. Prasad su se u zavisnosti od kategorije mogla pazariti po ceni od 250 do 260 din/kg, dok je kod tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirao iznos od 170 din/kg.


Prosečna ponuda prasadi bila je na stočnoj pijaci u Loznici, a prodajna cena varirala je od 270 do 280 din/kg u zavisnosti od kategorije. Slabija je bila ponuda tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, a dominirao je iznos od 160 din/kg.

Cene ovaca i koza

Rast otkupne cene jagnjadi i ovaca evidentirane su u klanicama na području podunavskog regiona. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 280 din/kg, a kod ovaca iznos od 160 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu došlo je do rasta prodajne cene ovaca na 170 din/kg.

Dominantna cena jagnjadi bila je viša i na pijaci žive stoke u Kragujevcu tokom druge nedelje januara, pošto je dominirao iznos od 280 din/kg.

Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja pijaci žive stoke u Čačku, pošto je dominirao iznos od 320 din/kg.

Klaničari sa područja raškog okruga po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali jagnjad. Dominirao je iznos od 300 din/kg.

U klanicama na području braničevskog okruga došlo je do pada otkupnih cena jagnjadi i ovaca. Dominantna cena jagnjadi iznosila je 280 din/kg, a najčešća otkupna cena ovaca bila je 110 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je pad dominantne cene šilježadi na 180 din/kg.

Jarad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 230 din/kg na stočnoj pijaci u Loznici. Za jagnjad su kupci trebali da izdvoje 280 din/kg. Kod ovaca je dominirao iznos od 160 din/kg a kod koza 150 din/kg. Obim ponude i prodaje bio je slab.

Na stočnoj pijaci u Somboru zabeležena je prodaja jagnjadi po dominantnoj ceni od 270 din/kg, dok je kod jaradi dominirao iznos od 220 din/kg.  

Cene stočne hrane

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je rast cene stočnog ječma. U maloprodajnim objektima na području ovog grada nije bilo promena u obimu ponude, tražnje i dominantnih cena sojine sačme i suncokretove sačme tokom druge nedelje januara.

Rast dominantne cene sojine sačme na 84 din/kg evidentiran je u maloprodajnim objektima na području Požarevca. Niža je bila cena suncokretove sačme i najčešće se mogla pazariti po ceni od 35 din/kg. Pad maloprodajne cene evidentiran je i kod stočnog brašna. Dominirao je iznos od 25 din/kg.

Na području Smedereva su protekle nedelje bile niže cene sojine sačme, suncokretove sačme, pšenice i stočnog ječma. Sojina sačma se najčešće mogla pazariti po ceni od 70 din/kg, pšenica po ceni od 20 din/ kg, a stočni ječam po ceni od 18 din/kg.

Pad cene pšenice evidentiran je protekle sedmice na pijaci u Vranju. Dominirao je iznos od 22 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Zaječara došlo je do pada dominantne cene stočnog brašna na 20 din/kg. Najčešća prodajna cena sojine sačme iznosila je 73 din/kg.

Kod lucerkinog brašna je dominirao iznos od 50 din/kg, a kod suncokretove sačme iznos od 29 din/kg u maloprodajnim objektima na području Čačka.

Dominantna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg na gazdinstvima u okolini Pirota.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica