Cene stoke i stočne hrane za period 10-14.10.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 10-14.10.2019.

U odnosu na proteklu nedelju evidentirana je niža otkupna cena teladi u Požarevcu, tovni bikovi jeftiniji u Loznici i Beogradu. Prodajne i otkupne cene prasadi najviše su zavisile od ponude i tražnje. Jagnjad su bila skuplja u Šapcu, Somboru i Obrenovcu, a jarad na pijaci žive stoke u Kragujevcu. U okolini Kikinde došlo je do pada dominantne cene lucerkinog sena u balama.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U Požarevcu, u klanicama je evidentiran pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 350 din/kg. Telad SM rase, bila su jeftinija u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Požarevcu, pošto je dominirao iznos od 360 din/kg.

Na području Loznice, u klanicama je zabeležen pad otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma i rast cene krava za klanje SM rase. Kod junadi je dominirao iznos od 225 din/kg, a kod krava za klanje iznos od 160 din/kg.

Na području Beograda, u klanicama je došlo do pada otkupnih cena tovnih bikova SM i HF rase telesne mase preko 500 kilograma u proseku za 5 din/kg u odnosu na prethodnu sedmicu.

U srednjebanatskom regionu, klanice su po višim cenama vršile otkup tovnih bikova HF rase telesne mase preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

U Somboru, na stočnoj pijaci je zabeležen rast cena teladi SM rase na dominantnih 360 din/kg i krava za klanje HF rase na 140 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, pošto su se najčešće mogli pazariti po ceni od 180 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku je izostala prodaja goveda tokom protekle sedmice. Klaničari sa ovog područja otkupljivali su telad, tovnu junad težine preko 480 kilograma i tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma. Otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na području braničevskog regiona, zabeležen je u klanicama rast otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje. Kod prasadi je dominirao iznos od 210 din/kg. Otkup krmača za klanje obavljao se najčešće po ceni od 120 din/kg.


U Požarevcu na stočnoj pijaci bila su skuplja prasad obe kategorije, a jeftinije tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma.

U Čačku na stočnoj pijaci su bila skuplja prasad telesne mase od 16 do 25 kg. Dominirao je iznos od 180 din/kg.

U Loznici, na pijaci žive stoke u ovom gradu došlo je do rasta dominantne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg.


U Kragujevcu, na pijaci žive stoke, evidentiran je pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 220 din/kg.

Na području šumadijskog regiona, u klanicama je takođe bila niža otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma.


U jablaničkom regionu u kalnicama otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje bile su, takođe, niže. Kod prasadi je dominirao iznos od 200 din/kg, kod krmača za klanje iznos od 120 din/kg.

Na području južnobanatskog regiona, u klanicama je došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih 160 din/kg zbog dobre ponude.

Cena jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U Šapcu na stočnoj pijaci, došlo je do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 240 din/kg.

U Somboru na stočnoj pijaci jagnjad su bila skuplja. Dominantna cena postigla je nivo od 300 din/kg.

U Obenovcu na stočnoj pijaci je bila veoma slaba ponuda jagnjadi, što je uslovilo rast cene, pa je protekle sedmice dominirao iznos od 250 din/kg. Kod ovaca, dviski i šilježadi nije bilo promene. Izostala je prodaja ovnova za priplod. U ponudi je bilo nekoliko grla jaradi po ceni od 200 do 220 din/kg i koza po ceni od 120 do 130 din/kg.

U Kragujevcu na stočnoj pijaci zabeležen je rast dominantne cene jaradi i pad cene priplodnih ovnova. Kod jaradi je dominirao iznos od 200 din/kg, a kod priplodnih ovnova iznos od 30.000 dinara po grlu.

Na području braničevskog regiona, u klanicama je zabeležen pad otkupnih cena jagnjadi i ovaca. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 260 din/kg, a kod ovaca iznos od 110 din/kg.

U Požarevcu, na stočnoj pijaci evidentiran je rast dominantne cene ovaca.

U Vranju, na pijaci žive stoke, jarad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 220 din/kg.

Na području podunavskog regiona, u klanicama je evidentiran blagi pad otkupne cene šilježadi, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 200 din/kg.

U Smederevu na stočnoj pijaci nije bilo značajnijih promena, kako u pogledu cena, tako i u pogledu ponude i tražnje jagnjadi, jaradi i ostalih katetorija ovaca i koza.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U okolini Kikinde, na gazdinstvima je došlo do pada dominantne cene lucerkinog sena u balama na 12 din/kg. Pored lucerkinog sena mogao se pazariti i kukuruz okrunjen, prirodno sušen po ceni od 16 din/kg. U maloprodajnim objektima u Kikindi evidentiran je pad dominantne cene stočnog brašna na 19 din/kg i rast dominantne cene suncokretove sačme na 45 din/kg.

Na zelenoj pijaci u Kraljevu, kukuruz okrunjen prirodno sušen bio je jeftiniji u odnosu na prethodnu nedelju. Domininirao je iznos od 22 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Kraljeva evidentiran je pad dominantne cene suncokretove sačme na 33 din/kg.

U okolini Pančeva, na gazdinstvima je pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilgrama bila je skuplja, a lucerkino seno u balama jeftinije. Dominantna cena pšenice iznosila je 18 din/kg, dok je kod lucerkinog sena u balama, dominirao iznos od 15 din/kg.

Na području Leskovca u silosima su se mogli pazariti kukuruz okrunjen prirodno sušen po ceni od 17 din/kg i pšenica upakovana u džakove po ceni od 20 din/kg. Obim ponude oba hraniva bio je dosta dobar.

Na pijaci u Požarevcu evidentiran je rast dominantne cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog na 22 din/kg. U gazdinstvima u okolini Požarevca najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg.

Na pijaci u Šapcu, kukuruz okrunjen prirodno sušen bio je skuplji, pošto je dominirao iznos od 18 din/kg. Skuplji je bilo i suncokret u zrnu, jer se najčešće mogao pazariti po ceni od 35 din/kg.

Na području Užica, u maloprodajnim objektima je prodajna cena suncokretove sačme bila viša, pošto je dominirao iznos od 38 din/kg. Obim ponude bio je slab.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica