Cene stoke i stočne hrane za period 09-12.06.2018

Cene stoke i stočne hrane za period 09-12.06.2018

Tokom protekle nedelje na stočnim pijacama u Srbiji došlo je do pada cena prasadi, tovnih svinja, jagnjadi i ovaca.

Cene krava

U klanicama na području mačvanskog okruga zabeležen je rast otkupne cene krava za klanje SM rase. Prodavale su se po ceni od  190 din/kg.

Tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po višim su otkupnim cenama otlupljivale klanice na području braničevskog okruga. Dominirao je iznos od 240 din/kg.

Klaničari sa područja pirotskog okruga po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali telad SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma. Kod teladi je dominirao iznos od 420 din/kg, a kod tovne junadi iznos od 250 din/kg. Cena iste kategorije tovne junadi bila je viša u odnosu na pretodni period i na stočnoj pijaci u Pirotu.

Otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južno-bačkog okruga. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Priplodne junice bile su skuplje tokom prve sedmice juna na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 130.000 dinara po grlu. Ponuda grla bila je slaba.

U klanicama na području šumadijskog okruga evidentiran je pad cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i krava za klanje. Kod teladi je dominirao iznos od 460 din/kg, tovne junadi iznos od 230 din/kg, a kod krava za klanje iznos od 150 din/kg.

Cene svinja

Klaničari sa područja mačvanskog okruga su po nižim cenama otkupljivali su prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, dok su po višim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje.

Iako je ponuda prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila dosta dobra na pijaci žive stoke u Kragujevcu cena je bila viša u odnosu na protekli period. Dominirao je iznos od 290 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog okruga najčešća otkupna cena prasadi iznosila je 290 din/ kg.

U klanicama na području južnobanatskog okruga evidentiran je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za razliku od poslednje nedelje maja, dominirao je iznos od 160 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou.

Otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području braničevskog okruga.


Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je i u klanicama na području sremskog okruga. Dominirao je iznos od 270 din/ kg.

Ponuda obe kategorije prasadi bila je veoma slaba na stočnoj pijaci u Obrenovcu protekle nedelje. Kod grla telesne mase do 15 kg dominirao je iznos od 280 din/kg. Kod prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je pad cene pošto je dominirao iznos od 270 din/ kg. Obim prodatih grla bio je skoro zanemarljiv. Izostala je prodaja obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje.


Cene ovaca i koza

Pad otkupnih cena jagnjadi i ovaca zabeležen je u klanicama na području Loznice. Što se tiče stočne pijace nije bilo promena. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 240 din/kg. Kod jaradi je dominirao iznos od 230 din/kg. U prodaji je bilo petnaestak ovaca po ceni od 160 din/kg i nekoliko koza po ceni od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici došlo je do pada dominantne cene jagnjadi na 240 din/kg. Obim ponude i prodaje bio je dobar. Prodajne cene ovaca, jaradi i koza bile su na prošlonedeljnom nivou.

Klaničari sa područja braničevskog okruga po nižim cenama otkljuplivali su jagnjad i ovace. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 270 din/kg, a kod ovaca iznos od 100 din/ kg.

U ponudi je bilo desetak jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Najzastupljenija je bila cena od 300 din/ kg. Slabija je bila ponuda i prodaja dviski i šilježadi. Dominirala je cena od 220 din/ kg. Za prodaju je dovezeno par ovnova za priplod po ceni od 16.000. Bilo je u ponudi nekoliko jaradi po ceni od 230 din/kg, što ukazuje na rast cene. Za prodaju je dovezeno i par koza po ceni od 150 din/kg.

Cena stočne hrane

Na pijaci u Obrenovcu evidentiran je pad prodajne cene stočnog brašna. Dominirao je iznos od 20 din/kg.

U silosima na području Beograda došlo je do pada dominantne cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodnu nedelju.

U maloprodajnim objektima na području Loznice došlo je do rasta dominantne cene stočnog brašna na 22 din/kg. Na pijaci u ovom gradu je dominantna prodajna cena stočnog brašna iznosila 23 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva je došlo do rasta cena pšenice, kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove i lucerkinog sena u balama. Kod pšenice je dominirao iznos od 20 din/ kg, kukuruza 19 din/kg i lucerkinog sena 16 din/kg.

Soja u zrnu bila je skuplja u odnosu na poslednju nedelju maja na području Sremske Mitrovice. Dominirao je iznos od 45 din/kg.

Suncokretova sačma bila je jeftinija u odnosu na pretodni period u maloprodajnim objektima na području Kikinde. Dominirao je iznos od 29 din/kg.

Pšenica upakovana u džakove od 50 kilograma bila je skuplja protekle sedmice na pijaci u Vranju i mogla se najčešće pazariti po ceni od 22 din/kg. Za razliku od nje niže su bile dominantne cene stočnog brašna i kukuruza u odnosu na prethodni period.

Rast cena lucerkinog sena u balama i kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakvanog u džakove zabeležen je na području Smedereva. Kod lucerke je dominirao iznos od 13 din/ kg, a kod kukuruza iznod od 22 din/kg.

Na pijaci u Sremskoj Mitrovici bila je skupllja soja u zrnu,pošto je dominirao iznos od 45 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica