Cene stoke i stočne hrane za period 08-12.12. 2017.

Cene stoke i stočne hrane za period 08-12.12. 2017.

Tokom protekle nedelje došlo je do rasta cena junadi, prasadi i šilježadi.

Cene krava

Telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po višim cenama otkupljivana su tokom prve sedmice u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 340 din/kg. Klaničari sa ovog područja otkupljivali su još i tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma, a otkupna cena ostala je nepromenjena.

Priplodne krave bile su skuplje u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 200.000 dinara po grlu.

Klaničari sa područja šumadijskog okruga po višim cenama su protekle nedelje otkupljivali telad SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma.

U klanicama na području braničevskog okruga protekle sedmice zabeležen je pad dominantne otkupne cene tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma na 220 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do pada prodajnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i krava za klanje SM rase. Kod teladi dominirao je iznos od 330 din/kg, a kod krava za klanje iznos od 100 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog okruga vršen je otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 220 din/kg.

Najčešća otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 230 din/kg u klanicama na području pčinjskog okruga.  

Cene svinja

Slabija ponuda i prodaja prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu uslovila je rast prodajnih cena obe kategorije. Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 260 din/kg. Kod prasadi težine od 16 do 25 kilograma dominirao je iznos od 240 din/kg. Nastavljen je trend dobre ponude tovnih svinja i krmača za klanje. Kod grla telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirao je iznos od 170 din/kg, a tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma iznos od 160 din/kg. Najčešća prodajna cena krmača za klanje iznosila je 150 din/kg.


Obe kategorije prasadi bile su skuplje na pijaci žive stoke u Čačku. Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 220 din/kg, a kod grla teških od 16 do 25 kilograma iznos od 210 din/ kg.

Prasad telesne mase do 15 kilograma bila su skuplja u odnosu na pretodni period na stočnoj pijaci u Loznici, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša u klanicama na poručju pčinskog okruga.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu jeftinija su bila prasad. Kod obe kategorije je dominirao iznos od 220 din/kg.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period i u klanicama na području braničevskog okruga. Dominirao je iznos od 200 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovnih svinja, jer je dominirao iznos od 150 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Pančevu protekle nedeljle mogla su se pazariti prasad i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Prodaja prasadi odvijala se po ceni od 250 do 260 din/kg u zavisnosti od kategorije, dok je kod tovnih svinja dominirao iznos od 170 din/kg.  

Cene ovaca i koza

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu evidentiran je rast prodajnih cena jagnjadi i ovaca protekle nedelje. Jagnjad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 300 din/kg, dok je kod ovaca dominirao iznos od 120 din/kg.

Jagnjad su protekle nedelje bila skuplja i na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 240 din/kg.

Dominantna cena jagnjadi bila je viša protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Čačku. Za razliku od njih niža je bila najčešća prodajna cena jaradi u odnosu na prethodni period.

Rast prodajne cene šilježadi zabeležen na stočnoj pijaci u Smederevu. Dominatna prodajna cena iznosila je 220 din/kg. Za razliku od njih niža je bila prodajna cena jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Obim prodatih grla bio je prosečan.

Otkupne cene jagnjadi i ovaca bile su niže u odnosu na prethodni period u klanicama braničevskog okruga. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 270 din/kg, a kod ovaca iznos od 110 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do pada prodajnih cena šilježadi i ovaca tokom prve sedmice decembra. Šilježad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 180, a ovce po ceni od 120 din/kg.  

Cene stočne hrane

Na gazdinstvima u okolini Pančeva evidentiran je pad cene kukuruza upakovanog u džakove od 50 kilograma i rast dominantne prodajne cene lucerkinog sena u balama u odnosu na predhodnu nedelju. U maloprodajnim objektima na podučju ovog grada takođe je došlo do pada cene kukuruza i pšenice upakovanih u džakove. Na pijaci u Pančevu bila je jeftinija pšenica. Soja u zrnu bila jejftinija u silosima na području ovog grada.

Lucerkino seno u balama bilo je skuplje tokom prve sedmice decembra na pijaci u Požarevcu. Najčešće se moglo pazariti po ceni od 18 din/kg. Protekle sedmice na području ovog grada došlo je do pada prodajnih cena sojine sačme, pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove.

U silosima na području Beograda evidentiran je pad dominantne cene pšenice u rinfuzu u odnosu na predhodnu  

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica