Cene stoke i stočne hrane za period 08-12.03.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 08-12.03.2019.

Došlo je do rasta cene teladi u odnosu na prethodni period na području Požarevca i Leskovca, ali i otkupnih cena prasadi i tovnih svinja, dok je na pojedinim mestima cena jagnjadi bila je viša, a na nekim niža.

Cene krava

Otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području braničevskog regiona. Dominirao je iznos od 360 din/ kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krava za klanje. Rast cene teladi na 390 din/kg i pad cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma na 170 din/kg evidentiran je na stočnoj pijaci u Požarevcu.

Telad SM rase telesne mase do 160 kilograma bila su skuplja protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Leskovcu. Dominirao je iznos od 400 din/kg. Na pijaci je evidentirana još i prodaja tovnih bikova preko 500 kilograma po  ceni od 270 din/kg. Na stočnoj pijaci u Užicu su u odnosu na prethodni period bili skuplji tovni bikovi  preko 500 kilograma i krave za klanje. Kod tovnih bikova je dominirao iznos od 240 din/kg, dok je kod krava za klanje dominirao iznos od 180 din/kg.

Pad otkupnih cena tovne junadi preko 480 kilograma u klanicama na području Šapca na 250 din/ kg. Obim otkupljenih grla je protekle nedelje bio na zavidnom nivou. U klanicama na području šumadijskog regiona bile su niže otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma i krava za klanje. Cena tovne junadi iznosila je 230 din/kg, a krava za klanje SM rase 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu su se tokom prve sedmice marta mogle pazariti jedino priplodne krave SM rase, po dominantnoj ceni od 140.000 dinara po grlu.

Cene svinja

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 290 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krmača za klanje pošto je dominirao iznos od 110 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu je došlo do pada cena obe kategorije tovnih svinja u odnosu na predhodni period.

Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je viša u klanicama na području šumadijskog regiona. Dominirao je iznos od 290 din/ kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krmača za klanje pošto je dominirao iznos od 135 din/kg. Rast otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma evidentirao je treporter STIPS-a tokom prve sedmice marta na 120 din/kg u klanicama na području Šapca. Na stočnoj pijaci u Užicu, došlo je do pada prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma.

Dominirao je iznos od 220 din/kg. Ista kategorija prasadi bila je jeftinija u klanicama na području zlatiborskog regiona u odnosu na prethodni period. Cena prasadi od 16 do 25 kilograma iznosila je 240 din/kg u klanicama na području južno -banatskog regiona. Za tovne svinje  od 80 do 120 kilograma klaničari su plaćali 135 din/kg.

Cene koza i ovaca

Rast cene jagnjadi na 300 din/kg i jaradi na 250 din/kg zabeležen je na stočnoj pijaci u Leskovcu. Prodajna cena ovaca bila je niža u odnosu na prethodni period pošto je dominirao iznos od 120 din/kg. Obim prometa bio je prosečan. Jagnjad su bila skuplja u odnosu na protekli period i na pijaci žive stoke u Nišu.


Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 320 din/kg. U istom periodu su bile jeftinije koze, jer je dominirao iznos od 100 din/kg. Na stočnoj pijaci u Obrenovcu je za prodaju dovezeno nekoliko jagnjadi. Prodajna cena varirala je od 300 do 350 din/kg, ali je dominirao iznos od 320 din/ kg. To ukauje na rast cene u odnosu na prethodni period. Dominantna cena jagnjadi bila je niža protekle sedmice na stočnoj pijaci u Pančevu pošto je iznosila 280 din/kg. Obim prodaje bio je jako slab.

Dosta dobra ponuda jagnjadi na pijaci žive stoke u Kragujevcu uticala je na pad dominantne cene jagnjadi na 280 din/kg. U klanicama na području Šapca i okolnih mesta je došlo do pada otkupne cene jagnjadi na 250 din/kg. Pad otkupne cene ovaca evidentirao je reporter STIPS iz Požarevca u klanicama na području ovog grada. Dominirao je iznos od 120 din/kg. Na stočnoj pijaci u ovom gradu bila su skuplji jagnjad i cena je iznosila 300 din/kg i šilježad 220 din/ kg.

Cene stočne hrane

Na pijaci u Loznici je došlo do pada cene stočnog ječma na 24 din/kg i rasta cene pšenice na 23 din/kg. Reporter STIPS iz Požarevca je evidentirao rast cena sojine sačme i suncokretove sačme u maloprodajnim objektima na području ovog grada. Kod sojine sačme je dominirao iznos od 80 din/kg, a kod suncokretove sačme iznos od 42 din/kg. Tokom prve sedmice marta zabeležen je pad dominantne cene pšenice u rinfuzu u silosima na području Beograda.


Pšenica upakovana u džakove najčešće od 50 kilograma bila je skuplja protekle sedmice i na gazdinstvima u okolini Pančeva. Dominirao je iznos 24 din/kg. Pad cena lucerkinog sena u balama i kukuruza prirodno sušenog upakovanog u džakove zabeležen je na gazdinstvima u okoluni Kikinde. Lucerkino seno se moglo najčešće pazariti po ceni od 14 din/kg, dok je kod kukuruza dominirao iznos od 18 din/kg.

Obim prodaje bio je prosečan. U maloprodajnim objektima na području ovog grada evidentiran je pad cene sojine sačme na 66.5 din/kg. Na pijaci u Šapcu je protekle sedmice bio skuplji suncokret u zrnu, pošto je dominirao iznos od 40 din/kg. Za razliku od njega niža je bila prodajna cena kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove. Dominirao je iznos od 18 din/kg. Najčešća prodajna cena kukuruza iznosila je 20 din/kg, dok je kog pšenice dominirao iznos od 21 din/kg na gazdinstvima u okolini Leskovca.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica