Cene stoke i stočne hrane za period 08-12.02.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 08-12.02.2019.

Protekli period obeležile su niže cene prasadi, tovnih svinja, jagnjadi dok su telad SM rase dostigla cenu od 570 dinara za kilogram.

Cene krava

Na stočnoj pijaci u Šapcu je cena teladi SM rase mase do 160 kilograma dostigla je iznos od 570 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

Reporter STIPS-a iz Požarevca evidentirao je rast prodajne cene teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma na 400 din/kg i pada dominantne cene tovne junadi telesne mase od 350 d0 480 kilograma na 170 din/kg.

Telad su bila skuplja i na stočnoj pijaci u Vranju. Dominirao je iznos od 480 din/kg. U ponudi je bilo oko dvadesetak grla.

Pad otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na 270 din/kg i rast otkupne cene tovne junadi SM rase telesne mase od 350 do 480 kilograma na 250 din/kg zabeležena je u klanicama na području jablaničkog regiona.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu došlo je do pada dominantne cene tovnih bilova telesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje SM rase.

Otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 250 din/kg u klanicama na području južnobanatskog regiona.

U klanicama na području šumadijskog regiona vršen je otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 500 din/kg, tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 260 din/kg i krava za klanje SM rase na 155 din/kg.

Cene svinja

Otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su niže u nedelji za nama u klanicama na području južno-banatskog regiona. Kod prasadi je dominirao iznos od 240 din/kg, a kod tovnih svinja iznos od 125 din/kg.


Klaničari sa područja jablaničkog ragiona po nižim su cenama vršile otkup prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu bile su niže dominantne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma (210 din/kg) i obe kategorije tovnih svinja (130 -140 din/kg).

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada dominantne cene krmača za klanje na 140 din/kg. Prodajne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su više, pa je dominirao iznos od 160 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je bila viša otkupna cena iste kategorije tovnih svinja.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje bili su jeftiniji protekle sedmice na stočnoj pijaci u Kraljevu.


U klanicama na ovom području bile su niže otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja teških preko 120 kilograma.

Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma zabeležen je u klanicama braničevskog regiona. Kod prasadi je dominirao iznos od 200 din/kg, a kod tovnih svinja iznos od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu, došlo je do rasta dominantne cene obe kategorije prasadi, pa je iznos varirao od 230 do 250 din/kg.

Cene ovaca i koza

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period i u klanicama na području jablaničkog regiona. Dominirao je iznos od 270 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu evidentiran je pad dominantnih cena jagnjadi na 270 din/kg i jaradi na 210 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je pad prodajne cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 270 din/ kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je došlo do pada otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodnu sedmicu.

Jagnjad su, takođe, po nižim cenama otkupljivale i klanice na području Šapca, pošto je dominirao iznos od 260 din/kg.

Jarad su bila jeftinija na pijaci žive stoke u Nišu, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu su protekle nedelje bili jeftiniji jagnjad i šilježad. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 280 din/kg, a kod šilježadi iznos od 200 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona bila je viša otkupna cena jagnjadi i cena ovaca u odnosu na poslednju nedelju januara. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 280 din/kg, dok je kod ovaca dominirao iznos od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen rast cena ovaca.

Cene stočne hrane

Pšenica upakovana u džakove bila je skuplja protekle sedmice na gazdinstvima u okolini Leskovca. Dominirao je iznos od 21 din/kg.

Lucerkino seno u balama, soja u zrnu i kukuruz su bili jeftiniji, a pšenica skuplja u poređenju sa poslednjom nedeljom januara na području Pančeva.

U silosima na području Beograda evidentiran je rast dominantne cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period.

Kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma mogao se protekle sedmice kupiti po nižoj ceni pazariti na pijaci u Požarevcu. Najčešća prodajna cena iznosila je 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Šapca su bili skuplji kukuruz okrunjen prirodno sušen, pšenica, stočni ječam upakovani u džakove i lucerkino seno u balama. Za razliku od njih niža je bila cena suncokretovog zrna u rinfuzu. Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 16 din/kg na gazdinstvima u okolini Kikinde.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica