Cene stoke i stočne hrane za period 07-11.12.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 07-11.12.2018.

U toku protekle nedelje zabeležen je rast cena prasadi i tovnih svinja na pojedinim pijacama, a pojeftinila su telad na teritoriji podunavskog okruga.

Cene krava

U klanicama na području Podunavskog okruga došlo je do pada otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma, pošto je najčešća cena iznosila 380 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen rast prodajne cene priplodnih junica na 140.000 dinara po grlu.

Na stočnoj pijaci u Pirotu je bila niža cena tovne junadi preko 480 kilograma, koštala su 240 din/kg.

U klanicama na području Pirota zabeležen je otkup teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 420 din/kg, tovne junadi preko 480 kilograma po ceni od 250 din/kg i krava za klanje po ceni od 150 din/kg.

Tovni bikovi SM rase preko 500 kilograma bili su skuplji u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici, a cena se kretala od 280 din/kg. Za razliku od njih niža je bila prodajna cena krava za klanje.

Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je na prošlonedeljnom nivou u klanicama na području Južno-banatskog okruga.

Na stočnoj pijaci u Pančevu je izostala prodaja goveda protekle sedmice.


 

Krave © Pixabay 

 


Cene svinja

Zabeležena je dobra ponuda prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu tokom prve sedmice decembra, ali je obim prodaje bio slab. Najčešća cena grla do 15 kilograma iznosila je 250 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Kod prasadi od 16 do 25 kilograma takođe je zabeležen rast cene i najčešće su se mogla pazariti za 230 din/kg. 

Za tovljenike preko 120 kilograma trebalo je izdvojiti 150 din/kg. Za prodaju je dovezeno i nekoliko krmača za klanje po ceni od 150 din/kg.


U klanicama na području Beograda je pala otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu je zabeležen rast obe kategorije prasadi. Kod grla do 15 kg cena se kretala od 230 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kg od 220 din/kg.

Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je viša protekle sedmice u klanicama na području Južno-banatskog okruga. Najčešća cena je iznosila 145 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pančevu došlo je do rasta cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 250 din/kg, zbog slabije ponude i povećane tražnje. U klanicama Severno-bačkog okruga došlo je do rasta otkupne cene prasadi.

 

Svinje © Pixabay

 

Cene koza i ovaca

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici je došlo do rasta cene jagnjadi na 280 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena ovaca, iznosila je 140 din/kg. Identična je situacija bila i u klanicama na području Sremskog okruga.

U klanicama na području Braničevskog okruga zabeležen je pad otkupne cene ovaca u nedelji za nama. Najčešća cena se kretala od 100 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do pada prodajne cene jagnjadi na 280 din/kg.

Pad prodajnih cena šilježadi i ovnova za priplod zabeležen je u periodu od 03. do 09. decembra na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Kod šilježadi cena se kretala od 150 din/kg, a kod ovnova 35.000 dinara po grlu.

Klaničari sa područja Severno-bačkog okruga su protekle nedelje otkupljivali jagnjad po ceni od 210 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Potencijalni kupci su na stočnoj pijaci u Somboru za jagnjad trebali najčešće da izdvoje 270 din/kg, dok se kod jaradi najčešća cena kretala od 220 din/kg.

 

jagnjad © Agromedia

 

Cena stočne hrane

Na gazdinstvima u okolini Kikinde su se mogli pazariti kukuruz po ceni od 18 din/kg i lucerkino seno u balama po ceni od 15 din/kg.

Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg na gazdinstvima u okolini Pirota. U maloprodajnim objektima na području ovog grada mogli su se pazariti sojina sačma, suncokretova sačma, stočno brašno, lucerkino brašno i kukuruz. Cene su se zadržale na prošlonedeljnom nivou.

Za razliku od prošle nedelje na gazdinstvima u Čačku moglo se kupiti lucerkino seno u balama po ceni od 15 do 18 dinara po kilogramu, ali se cena kretala od 18 dinara. Na stočnoj pijaci u ponudi je bilo kukuruza, pšenice, stočnog ječma i stočnog brašna, a cena je bila na nivou od prošle nedelje.

U maloprodajnim objektima na području Kragujevca došlo je do rasta cena kod suncokretove i sojine sačme i ponuda im je bila prosečna. U prodaji je bilo još i kukuruza, pšenice i stočnog ječma ali po nepromenjenim cenama.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica