Cene stoke i stočne hrane za period 07-11.11.2019.

U Vranju skuplja telad, u Somboru tovna junad, a u Kraljevu krave za klanje. Zabeležen rast cene prasadi na pijacama u Čačku, Kraljevu i Nišu. Skuplja jagnjad, jarad, dviske, šilježad i ovce na prodajnim mestima. U Čačku zabeležen je pad dominantne cene suncokretove sačme.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Vranju zabeležen je rast prodajne cene teladi SM rase, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 415 din/kg.

Na području pčinjskog regiona u klanicama je došlo do pada otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na 220 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Somboru zabeležen je rast dominantne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu, skuplje su bile krave za klanje. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 170 din/kg.

Na području raškog regiona u klanicama je došlo do pada otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, pošto je dominirao iznos od 220 din/kg.

Klanice sa područja Čačka i okoline su protekle nedelje otkupljivale telad SM rase telesne mase do 160 kilograma čija se cena kretala od 460 do 500 din/kg u zavisnosti od pola grla. Takođe, je vršen otkup tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje. Otkupne cene ovih kategorija goveda bile su na prošlonedeljnom nivou. Na stočnoj pijaci u Čačku mogli su se pazariti jedino tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma, a cena je bila na prošlonedeljnom nivou.

Na području jablaničkog regiona, u klanicama dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 200 din/kg, dok je najčešća otkupna cena krava za klanje iznosila 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Šapcu je i protekle sedmice dominantna prodajna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila 540 din/kg. To je i dalje najviša zabeležena cena sa svih prodajnih mesta u Srbiji.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Čačku su uprkos dobroj ponudi obe kategorije prasadi bile skuplje u odnosu na prethodni period. Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 250 din/kg, dok je kod grla telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 240 din/kg.

Na području južno-banatskog regiona otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša u klanicama. Dominirao je iznos od 165 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmače za klanje bili su skuplji. Za razliku od njih niža je bila cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma.

Klaničari sa područja Kragujevca po višim su cenama otkupljivali prasad i krmače za klanje.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu rast dominantne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je u prethodnom period, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 220 din/kg.

Na području raškog regiona u klanicama je evidentiran rast otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja.

U Nišu je evidentiran rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 180 din/ kg. Na stočnoj pijaci u Nišu je ista kategorija prasadi bila skuplja u odnosu na prethodni period.

Na području srednjebanatskog regiona evidentiran je u klanicama pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na dominantnih 160 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru obe kategorije tovnih svinja bile su jeftinije. Kod grla telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirao je iznos od 160 din/kg, a kod grla preko 120 kilograma iznos od 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Vranju jagnjad i jarad bili su skuplji u odnosu na prethodni period. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 275 din/ kg, a kod jaradi iznos od 230 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je rast cena jagnjadi i dviski. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 250 din/kg, a kod dviski iznos od 160 din/kg. Za razliku od njih niže su bile cene jaradi 190 din/kg i ovnova za priplod 30.000 dinara po grlu.

Na području šumadijskog regiona u klanicama otkupna cena jagnjadi bila je viša.

U Kraljevu, jagnjad i jarad bili su skuplji na pijaci žive stoke. Dominantna cena jagnjadi bila je 250 din/kg, a jaradi 200 din/kg.

U klanicama na području raškog regiona viša je bila otkupna cena jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do rasta dominantne cene jaradi, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 220 din/kg.

Na području podunavskog regiona, u klanicama otkupne cene ovaca i šilježadi bile su više nego u prethodnom period. Kod ovaca je dominirao iznos od 160 din/kg, a kod šilježadi iznos od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku došlo je do pada cene jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 270 din/ kg. Obim ponude i prodaje bio je dosta dobar.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na području Čačka u maloprodajnim objektima je zabeležen pad dominantne cene suncokretove sačme na 26 din/kg. Na gazdinstvima u okolini Čačka najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg.

Na području Kikinde, u maloprodajnim objektima evidentiran je pad cene suncokretove sačme i sojine sačme. Dominantna cena suncokretove sačme iznosila je 66 din/ kg, dok je kod suncokretove sačme dominirao iznos od 39 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva skuplja je bila pšenica, a jeftiniji kukuruz okrunjen prirodno sušen u odnosu na prethodni period. Dominantna cena pšenice iznosila je 18 din/kg, a kukuruza 13 din/kg. Na pijaci u Pančevu je skuplja bila pšenica, pošto je dominirao iznos od 20 din/kg.

U silosima na području Kikinde došlo je do pada cene kukuruza okrunjenog u rinfuzu, pošto se najčešće mogao pazariti za 15.5 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pirota je lucerkino brašno bilo skuplje. Dominirao je iznos od 40 din/kg.

Na pijaci u Sremskoj Mitrovici kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove od 50 kilograma bio je jeftiniji u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 18 din/kg.

U silosima na području Pitota najčešća cena stočnog brašna iznosila je 23 din/kg.

Komentari