Cene stoke i stočne hrane za period 05-09.04.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 05-09.04.2019.

Protekle nedelje na stočnim pijacama u Srbiji došlo je do pada cene krava za klanje na području užičkog regiona, reasta cene tovnih svinja i cene ovaca. 

Cene krava

Otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma i tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma bile su više protekle nedelje u klanicama na području braničevskog regiona. Kod teladi je dominirao iznos od 360 din/kg, a kod junadi iznos od 220 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu je došlo do rasta cene teladi na 400 din/kg. Priplodne krave SM rase bile su skuplje u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 160.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 240 din/kg. Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području užičkog regiona. Iznosila je 470 din/kg. Klaničari sa ovog područja su, takođe, po nižoj ceni otkupljivali i krave za klanje, pošto je dominirao iznos od 155 din/kg. U klanicama na području moravičkog regiona došlo je do pada otkupnih cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma na 230 din/kg i tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na 240 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca i okolnih mesta, takođe, su po nižim cenama u odnosu na prethodni period vršili otkup tovne junadi preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 240 din/kg. Tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma su po nižim cenama u odnosu na poslednju nedelju marta otkupljivale klanice sa područja nišavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg.

Cene svinja

U klanicama na području Beograda zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu. Na stočnoj pijaci u Obrenovcu bila su skuplja prasad telesne mase do 15 kilograma, pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Klaničari sa područja braničevskog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali krmače za klanje. Dominirao je iznos od 120 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu evidentiran je rast dominantne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 250 din/kg. Rast dominantne cene prasadi od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period evidentiran je i na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Iznosila je 250 din/kg. Za razliku od njih niže su bile otkupne cene tovnih svinja  preko 120 kilograma, jer se otkup najčešće obavljao po ceni od 130 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona bile su više otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja u proteklom periodu i na stočnoj pijaci u Leskovcu, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg. Klanice na području Šapca i okolnih mesta su po nižim cenama u odnosu na prethodnu nedelju vršile otkup tovnih svinja preko 120 kilograma. Dominirao je iznos od 115 din/kg. Prodaja prasadi odvijala se po ceni od 240 do 250 din/kg u zavisnosti od kategorije grla na stočnoj pijaci u Pančevu. Za tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma trebalo je izdvojiti 140 din/kg.ž

Cene koza i ovaca

U klanicama na području braničevskog regiona je evidentiran rast otkupne cene ovaca u odnosu na poslednju sedmicu marta. Dominirao je iznos od 120 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu protekle su nedelje bila skuplja jagnjad. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je evidentiran rast otkupne cene jagnjadi na 300 din/kg.

Reporter STIPS-a iz Niša evidentirao je rast prodajne cene jaradi na stočnoj pijaci u Nišu, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 220 din/kg. Pad prodajne cene jagnjadi zabeležio je reporter STIPS-a iz Čačka protekle nedelje na stočnoj pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 270 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period i u klanicama na području Šapca i okolnih mesta. Otkup se najčešće obavljao po ceni od 270 din/ kg. Prodaja jagnjadi na stočnoj pijaci u Pančevu odvijala se najčešće po ceni od 280 din/kg. Obim ponude bio je vrlo slab.


Cene stočne hrane

Na gazdinstvima u okolini Kikinde evidentiran je pad dominantne cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog u rinfuzu na 17 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do rasta dominantne cene sojine sačme na 73 din/kg. Najčešća maloprodajna cena suncokretove sačme iznosila je 35 din/kg, dok je kod stočnog brašna dominirao iznos od 20 din/kg. Obim prodaje bio je na prosečnom nivou.

Pad prodajne cene lucerkinog sena u balama zabeležen je u nedelji za nama na gazdinstvima u okolini Pančeva. Dominirao je iznos od 20 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do pada cene kukuruza na 16 din/kg i pšenice na 22.5 din/kg. Pšenica upakovana u džakove od 50 kilograma bila je jeftinija u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Šapca i na pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 23 din/kg. Suncokretova sačma bila je jeftinija protekle nedelje u maloprodajnim objektima na području Užica. Dominirao je iznos od 37 din/kg.

Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 16 din/kg na gazdinstvima u okolini Užica. Dominantna prodajna cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog, upakovanog u džakove od 50 kilograma iznosila je 20 din/kg, dok su za pšenicu kupci trebali najčešće da izdvoje 21 din/kg na gazdinstvima u okolini Leskovca. Na tržištu žitarica i ostalih komponenti za pripremu stočne hrane na području Loznice nije bilo promene u odnosu na poslednju sedmicu marta. Kod kukuruza i lucerkinog sena u balama je dominirao iznos od 18 din/kg.


Za pšenicu je trebalo izdvojiti 22 din/kg, stočni ječam 25 din/kg, dok je kod soje u zrnu dominirao iznos od 50 din/kg. Na pijaci u Požarevcu su protekle nedelje cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog i lucerkinog sena u balama bile izjednačene, pošto je dominirao iznos od 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica