Cene stoke i stočne hrane za period 04-08.01.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 04-08.01.2019.

U toku protekle nedelje cene prasadi su bile više širom Srbije usled povećane tražnje uoči praznika. Tovna junad su bila skuplja u klanicama na području Vranja. 

Cene krava

 

Prema izveštaju reportera iz Leskovca klanice sa područja Jablaničkog okruga vršile su otkup teladi do 160 kilograma po ceni od 400 din/kg, tovnih bikova preko 500 kilograma po ceni od 290 din/kg, tovnih bikova od 350 do 480 kilograma po ceni od 230 din/kg i krava za klanje po ceni od 155 din/kg.

Tovnu junad od 350 do 480 kilograma po višim su cenama otkupljivale klanice na području Pčinjskog okruga. Najčešća cena se kretala od 270 din/kg.

Klaničari sa područja Srednje-banatskog okruga po nižim su otkupnim cenama vršili otkup tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma. Cena se kretala od 260 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu je došlo do pada cene teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na predhodni period. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 360 din/kg. Otkupna cena krava za klanje SM rase bila je viša u nedelji za nama u klanicama na području Braničevskog okruga. Cena se kretala od 150 din/kg.

Rast prodajne cene priplodnih junica zabeležen je na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Najčešće su se mogle pazariti za 120.000 dinara po grlu. U klanicama na području Šumadijskog okruga došlo je do rasta otkupnih cena teladi na 500 din/kg, tovne junadi preko 480 kilograma na 250 din/kg i krava za klanje na 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru su se protekle nedelje mogli kupiti tovna junad preko 480 kilograma i krave za klanje. Najčešća cena tovne junadi iznosila je 250 din/kg, krava za klanje SM rase 150 din/kg, a krava za klanje HF rase 140 din/kg.

 


Krava © Pixabay

 

Cene svinja

 


U klanicama na području Južnobanatskog okruga je zabeležen rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Cena se kretala od 230 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Kraljevu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 260 din/kg.


U klanicama na području Raškog okruga bila je slična situacija. Obe kategorije prasadi, tovne svinje od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje bili su skuplji proteke sedmice na stočnoj pijaci u Loznici.

Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su skuplje u odnosu na predhodni period na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Cena se kretala od 160 din/kg. U klanicama na području Šumadijskog okruga bile su više otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja u odnosu na predhodni period.

Klaničari sa područja Braničevskog okruga su protekle nedelje po istovetnim cenama otkupljivali tovne svinje od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje. Kod obe kategorije cena se kretala od 120 din/kg. Otkupna cena prasadi u zavisnosti od kategorije varirala je od 240 do 250 din/kg u klanicama Jablaničkog okruga. Za otkupljene tovne svinje je cena u zavisnosti od telesne mase varirala od 135 do 15 din/kg. Klanice sa područja Zlatiborskog okruga vršile su otkup tovnih svinja od 80 do 120 kilograma po ceni od 180 din/kg.

 

Svinja- © Pixabay

 

Cene koza i ovaca

Rast cene jagnjadi evidentiran je protekle sedmice na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Cena se kretala od 240 din/kg. Skuplji su takođe bili i ovnovi za priplod u odnosu na predhodni period.

Ovce su bile skuplje u odnosu na predhodnu nedelju na pijaci žive stoke u Loznici. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 170 din/kg.

U Leskovcu najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg. Kod dviski najčešća cena iznosila je 220 din/kg, šilježadi 210 din/kg, a kod ovaca 120 din/kg.

Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 280 din/kg na pijaci žive stoke u Somboru. Za jarad su potencijalni kupci najčešće trebali da izdvoje 230 din/kg, a za ovce 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu su se mogli pazariti jagnjad, jarad, dviske, ovce i ovnovi za priplod. Prodajne cene bile su nepromenjene.

U klanicama Raškog okruga vršen je otkup jagnjadi, dviski i ovaca, a otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou. U klanicama na području Zlatiborskog okruga vršen je otkup jagnjadi po ceni od 300 din/kg i dviski po ceni od 200 din/kg.

 

Ovca © Pixabay

 

Cene stočne hrane

U maloprodajnim objektima na području Kragujevca zabeležen je rast cene stočnog brašna na 19 din/kg. Obim ponude bio je prosečan. Ovo značajno kabasto stočno hranivo bilo je skuplje u odnosu na predhodni period i na gazdinstvima u okolini Požarevca i na pijaci u ovom gradu. Cena se kretala od 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Čačka se tokom prve sedmice januara moglo kupiti lucerkino seno u balama po ceni od 18 din/kg. Najčešća cena lucerkinog sena u balama iznosila je 16 din/kg na gazdinstvima u okolini Kikinde.

Za kukukruz su kupci najčešće trebali da izdvoje 20 din/kg. Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama i kukuruza iznosila je 18 din/kg na gazdinstvima u okolini Loznice.

Kod pšenice je dominirao iznos od 22 din/kg, kod stočnog ječma 25 din/kg, a kod soje u zrnu 50 din/kg. Maloprodajna cena sojine sačme iznosila je 68 din/kg na području Pirota. Za kukuruz je trebalo izdvojiti 20 din/kg, suncokretovu sačmu 29 din/kg, a stočno brašno 21 din/kg.

 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica