Cena stoke i stočne hrane za period 01-05.06.2018.

Cena stoke i stočne hrane za period 01-05.06.2018.

U toku protekle nedelje na stočnoj pijaci u Obrenovcu dovezeno je par ovnova za priplod, a prodavali su se po ceni od 16.000 dinara.

Cene krava

Pad prodajne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 220 din/kg zabeležen je na pijaci žive stoke u Novom Sadu.

U klanicama na području Južno-bačkog okruga vršen je otkup tovne junadi preko 480 kilograma po ceni od 220 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža protekle sedmice i u klanicama na području Šumadijskog okruga. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma, pošto je cena uglavnom iznosila 480 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu je tokom poslednje sedmice maja izostala ponuda teladi SM rase do 160 kilograma, tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

Otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 380 din/kg u klanicama na području Pirotskog okruga. Tovnu junad do 480 kilograma plaćali su po ceni od 240 din/kg, a krave za klanje za 150 din/ kg.

Cene svinja

Veći obim tražnje i prodaje prasadi na pijaci žive stoke u Loznici glavni je razlog pada cene. Kod grla do 15 kilograma cena se kretala od 270 din/kg, a kod grla teških od 16 do 25 kiograma od 260 din/kg.

U klanicama na području Južnobanatskog okruga zabeležen je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Cena je uglavnom iznosila 150 din/kg.


Nastavljen je trend slabe ponude obe kategorije prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Cena se kretala od 280 din/kg. Obim prodatih grla bio je dosta mali. Izostala je prodaja tovnih svinja, kako grla od 80 do 120 kilograma, tako i grla preko 120 kilograma i krmača za klanje.

Najčešća otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma iznosila je 260 din/kg u klanicama na području Južno-bačkog okruga. Tovne svinje klaničari su otkupljivali po ceni od 160 din/kg tokom poslednje sedmice maja.

Cene ovaca i koza

Jagnjad su protekle nedelje bila jeftinija na stočnoj pijaci u Loznici. Najčešće su ih pazarili po ceni od 240 din/kg, a u prodaji je bilo između 20 i 25 grla. 


Na stočnoj pijaci u Obrenovcu u ponudi je bilo između šest i osam jagnjadi. Najzastupljenija cena iznosila je 280 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude i prodaje dviski i šilježadi, a cena se kretala od 220 din/kg.

U ponudi ovaca nije bilo promene, najčešće su se mogle pazariti po ceni od 160 din/kg.


Za prodaju je dovezeno par ovnova za priplod po ceni od 16.000. Bilo je i nekoliko jaradi po ceni od 200 din/kg, što ukazuje na pad cene. Za prodaju je dovezeno i par koza po ceni od 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Novom Sadu odvijala se prodaja jagnjadi po ceni od 290 din/kg i ovaca čija je najčešća prodajna cena iznosila 120 din/kg.

Cena stočne hrane

Nije bilo značajnijih promena u pogledu ponude i tražnje kukuruza, pšenice, stočnog ječma i ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane na većini prodajnih mesta u Srbiji.

Prodajna cena kukuruza, prirodno sušenog upakovanog u džakove je na pijacama na području Vojvodine tokom proteklog meseca najčešće varirala od 16.2 do 20 din/kg.

Pšenica upakovana u džakove se na pijacama tokom maja mogla pazariti po ceni od 18 do 26 din/kg. Cena pšenice u rinfuzu se u silosima kretala u intervalu od 18.7 do 20 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

Stočni ječam upakovan u džakove od 50 kilograma mogao se na pijacama tokom proteklog meseca pazariti po ceni od 18.1 do 26 din/kg.

Prodajna cena suncokretove sačme je tokom proteklog meseca varirala u intervalu od 26 do 35 din/kg. Promet lucerkinog sena u balama se najčešće odvijao po ceni od 15 do 20 din/ kg, ali je kao i tokom aprila u iznosu od 17 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica