Jagnjad i jarad jeftinija na većini pijaca, osim u Vranju | Cene stoke

Jagnjad i jarad jeftinija na većini pijaca, osim u Vranju | Cene stoke

U period za nama zabeležen je skok cene teladi na stočnoj pijaci u Vranju, a tovnih junadi i krava za klanje u Somboru. Prasad su bila skuplja u Požarevcu, a tovne svinje u Nišu. Takođe, evidentiran je pad cena jagnjadi i jaradi.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na pijaci žive stoke u Vranju telad SM rase do 160 kilograma bila su skuplja, a cena je iznosila 430 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru tovna junad preko 480 kilograma i krave za klanje bili su skuplji. Tovna junad su se prodavala po ceni od 220 din/kg, dok je kod krava za klanje u zavisnosti od rase cena bila od 140 do 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast cene priplodnih krava SM rase u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 170.000 dinara po grlu.

U klanicama na području Šapca i okolnih mesta ovog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža, a otkupljivali su se po ceni od 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je evidentirana prodaja teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 380 din/kg, tovne junadi od 350 do 480 kilograma po ceni od 220 din/kg i krava za klanje SM rase, po ceni od 160 din/kg.

Klanice na području južno-banatskog regiona otkupljivale su tovnu junad preko 480 kilograma po ceni od 210 din/kg. Cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 400 din/kg, dok su za tovne bikove SM rase preko 500 kilograma odgajivači najčešće dobijali 220 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja do 80 do 120 kilograma. Kod prasadi je cena iznosila 240 din/kg, dok je otkupna cena tovnih svinja bila 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu bila je niža cena prasadi od 16 do 25 kilograma, a prodavala se po ceni od 280 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Nišu došlo je do rasta cene tovnih svinja preko 120 kilograma na 160 din/kg. Ponuda je bila jako slaba.

Na pijaci žive stoke u Šapcu evidentiran je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma i rast otkupnih cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Prasad su se prodavala po ceni od 250 din/kg. Za tovne svinje su kupci trebali da izdvoje 170 din/kg,

U klanicama na području šumadijskog regiona otkupne cene obe kategorije tovnih svinja bile su niže u odnosu na prethodni period. Kod grla do 80 do 120 kilograma cena je iznosila 155 din/kg, a kod grla telesne mase preko 120 kilograma otkupna cena je bila 130 din/kg.


U klanicama na području Loznice zabeležen je pad otkupne cene prasadi do 16 do 25 kilograma i rast otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje. Prasad su se otkupljivala po ceni od 240 din/kg. Za tovne svinje, u zavisnosti od kategorije, klanice su plaćale od 140 do 170 din/kg, a za krmače za klanje 130 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi, a cena je iznosila 250 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Požarevcu prodajna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 280 din/kg.

U klanicama na području Šapca i okolnih mesta otkupna cena jagnjadi bila je niža u period za nama, a otkupljivala su se po ceni od 280 din/kg. Na stočnoj pijaci u Šapcu je takođe, zabeležen pad cene jagnjadi.

Na stočnoj pijaci u Somboru zabeležen je pad cena jaradi i jagnjadi. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 220 din/kg, a za jagnjad 250 din/kg.

U Leskovcu je evidentiran pad cene jaradi u odnosu na prethodni period, a mogla su se pazariti po ceni od 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada prodajne cene priplodnih ovnova, pošto su se najčešće mogli pazariti za 35.000 dinara po grlu.

Na pijaci žive stoke u Loznici ovce su bile jetinije, pošto su se najčešće mogle pazariti za 140 din/kg. U klanicama na području Loznice zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 200 din/ kg. Klaničari sa područja Loznice su po nižoj ceni u odnosu na prethodni period otkupljivali jagnjad, a po ceni od 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju jagnjad su bila skuplja, a prodavala su se po ceni od 280 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza bile su nepromenjene na ostalim prodajnim i otkupnim mestima.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Pančeva kukuruz, okrunjen prirodno sušen bio je skuplji. Najčešće se mogao pazariti za 15,5 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Pančeva niža je bila cena pšenice, a njena cena je iznosila 19.3 din/kg.

Na pijaci u Požarevcu cena lucerkinog sena u balama bila je niža, kao i na gazdinstvima u okolini Požarevca, a cena je bila 19 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde zabeležen je rast cene stočnog, čija je cena iznosila 21 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pirota stočno brašno bilo je skuplje u periodu za nama.

Na gazdinstvima u okolini Šapca cena pšenice bila je niža, pošto je iznosila 20 din/kg. U silosima na području Šapca zabeležen je pad cena kukuruza i pšenice. Kukuruz se mogao pazariti po ceni od 16 din/kg, a pšenica po ceni od 20 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Beograda došlo je do rasta cene sojine sačme i suncokretove sačme u odnosu na prethodni period. Cena sojine sačme iznosila je 63 din/kg, a suncokretove sačme 38 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Smedereva su se mogli pazariti lucerkino seno u balama po ceni od 13 din/kg, stočni ječam po ceni od 17 din/kg, kukuruz po ceni od 19 din/kg i pšenica po ceni od 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica