Svet poljoprivrede Prodavnica

Sojina sačma odlazi u zaborav: Da li je OVAJ INSEKT najbolja hrana za stoku?

Istraživači u Holandiji otkrili su da larve crnih vojničkih muva mogu da zamene sojinu sačmu u hrani za svinje. I, ne samo da je efikasno zamenjuju, već pružaju dodatne koristi za zdravlje i razvoj životinja.

stočna-hranaIshrana stoke - ©Unsplash

U poslednjih deset godina sve više raste interesovanje za upotrebu insekata u hrani za životinje. Tako je otkriveno da su larve crnih vojničkih muva pogodan i održiv izvor proteina. Holandski istraživači sproveli su ispitivanje o tome kakav uticaj na svinje ima hrana od larvi vojničkih muva u poređenju sa ishranom koja se zasniva na sojinoj sačmi.

Hrana od larvi crne vojničke mušice ili od sojina sačma?

Ispitivanje je rađeno na 2 grupe svinja u razvoju. Jedna grupa je hranjena obrokom sa sojinom sačmom, a druga hranom od larvi crnih vojničkih muva.

Rezultati su pokazali da su svinje koje su hranjene insektima – imale povećan nivo bakterije Bifidobacterium, koja dokazano ima pozitivan efekat na zdravlje životinja i ljudi.

Takođe, ova ishrana doprinela je smanjenju štetnih bakterija u organizmu. Primećeno je i da ova hrana pozitivno utiče na zdravlje creva i podstiče stvaranje gradivnih blokova za proteine.

Da li će larve crne vojničke mušice u potpunosti zameniti soju?

Na osnovu ovih istraživanja, može se reći da hrana od larvi vojničkih muva ima potencijal da u potpunosti zameni ishranu baziranu na soji. Pruža životinjama više benefita i prema brojnim dokazima omogućava bolji razvoj.

Međutim, ova prehrana ima cenu koja je i 2 do 3 puta viša od konvencionalnih izvora proteina za stočnu hranu, poput sojine sačme.

Upravo zato se hrana bazirana na insektima trenutno više upotrebljava kao dopuna u ishrani, za poboljšanje zdravlja životinja. Da bismo mogli da pričamo o korišćenju larvi vojničke muve za masovnu ishranu, prvo je potrebno rešiti pitanje visoke cene. Do tada, čini se da će sojina sačma ostati primarni izbor većine uzgajivača svinja.

Komentari