Danas je Sretenje Gospodnje, dan prvog susreta Isusa Hrista sa ljudima

Danas je Sretenje Gospodnje, dan prvog susreta Isusa Hrista sa ljudima

 Danas je Sretenje Gospodnje, dan prvog susreta Isusa Hrista sa ljudima - © Pixabay

Sretenje Gospodnje je jedan od najsvečanijih praznika hrišćanstva. Osam dana posle rođenja Sina Božijeg nadenuše mu ime Isus, što znači spasitelj. Tako je anđeo rekao Svetoj Devi Mariji. Kada je Isusu bilo četrdeset dana, Sveta Deva Marija i Josif doneli su ga u hram da ga po zakonu posvete Bogu.

Odmah po ulasku Svete Deve Marije i Josifa u hram sa Isusom na rukama, za njima je ušao sveštenik Simeun. To je bio pravedan i pobožan čovek kome Sveti Duh beše rekao da neće umreti dok ne vidi Hrista Spasitelja. Nakon što je uzeo dete na ruke, Simeun je hvaleći Boga rekao: „Sada otpuštaš s mirom slugu svoga, Gospode, po reči svojoj; jer videše oči moje Spasenje tvoje“.

Ovo je značilo da je tada Simeun mogao mirno da umre, jer je video Spasitelja, kao što mu je Sveti duh i rekao.

Posle toga Sveta Deva Marija i Josif sa Isusom vratili su se u Vitlejem. Za uspomenu na susret Simeunov sa Sinom Božijim praznuje se Sretenje kao jedan od najsvečanijih hrišćanskih praznika.

Verovanja i običaji

Na Sretenje se sreću i razdvajaju zima i leto. Od Sretenja dani postaju duži, a noći kraće, pa se u narodu kaže „Sretenje obretenje“. Ako je na Sretenje sunčan dan i medvedi izađu iz jazbine i uplaše se svoje senke, pa se vrate nazad, veruje se da će zima potrajati još šest nedelja.

Običaj je da se na Sretenje obavezno u kući pale sveće jer se smatra da plamen ima skrivenu čarobnu moć i da se kuća štiti od grmljavine i drugih nesreća.

Ovog dana devojke paze kakvog će mladića prvog sresti. Veruje se da ako prvo sretne crnomanjastog, za takvog će se udati, a ako sretne plavog, onda za takvog. Isto važi i ako sretne zdravog, bogatog, siromašnog ili bolesnog.

15. i 16. februara praznuje se državni praznik Republike Srbije Sretenje – Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjažestva Srbije.

U navedene dane ne rade državni i drugi organi, preduzeća i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Za odsustvo u ove dane, zaposleni imaju pravo na naknadu zarade, a za rad u te dane, zaposleni ostvaruju pravo na zaradu i uvećanje zarade.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica