Veliko interesovanje mladih za IPARD podsticaje

Veliko interesovanje mladih za IPARD podsticaje

Mreža mladih poljoprivrednika Srbije realizovala je seminar u okviru projekta „Inkluzija mladih poljoprivrednika u IPARD“.

 

Za seminar se prijavilo preko 300 mladih poljoprivrednika ali zbog ograničenja kapaciteta nisu svi mogli biti uključeni.  Projekat je podržan i uspešno realizovan uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na seminaru „Inkluzija mladih poljoprivrednika u IPARD“ prisustvovalo je oko 100 mladih poljoprivrednika. Učesnici seminara su bili iz svih delova Srbije. Projekat je uspešno realizovan a dinamika predavanja i teme bile su koncipirane tako da se mladim poljoprivrednicima predstave praktične stvari vezane za IPARD sredstva.

Uvodna predavanja odnosila su se na osnovne informacije o IPARD-u, potencijalnim korisnicima, opštim uslovima kao i kriterijumima rangiranja pri konkurisanju za IPARD sredstva. U toj sesiji predavanja učesnicima seminara detaljnije je predstavljena Mera 1 u okviru IPARD-a. Posebnu pažnju učesnika seminara privuklo je predavanje koje se odnosilo na razgraničenja između mera ruralnog razvoja finansiranih iz Nacionalnih i IPARD programa. Tom prilikom su prisutni informisani tačno o ograničenjima i uslovima za navedena finansiranja, kao i sa informacijom da je prvi konkurs za IPARD sredstva planiran u decembru i kako će se organizovati sledeći konkursi.

Predavanje u toku - © Mreža mladih poljoprivrednika Srbije

Savet predavača poljoprivrednicima bio je da razmisle da li da u prvom pozivu konkurišu ili dobro razmotre svoje mogućnosti i uslove za konkurisanje pa konkurišu u nekom narednom pozivu. Mladi poljoprivrednici su tokom predavanja postavljali veliki broj pitanja predavačima u vezi svojih nedoumica i praktičnih problema i situacija. 


Nakon predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usledilo je nekoliko predavanja koja su održali predstavnici Uprave za agrarna plaćanja koji su višegodišnje angažovani na pripremi i realizaciji predpristupnih programa IPARD-u.

Iz Uprave za agrarna plaćanja učesnicima su se obratile Jasmina Jocković, Milena Rundaljević, Rada Milanović i Dragana Gajić koje su kroz niz prezentacija predstavile celokupan proces odobravanja projekta i uslova. Tom prilikom su detaljnije objašnjeni uslovi, načini dostavljanja ponuda, izračunavanje vresnosti IPARD podsticaja, odobravanja projekta, potrebna dokumentacija i popunjavanje formulara kao i procedura oko isplate podsticaja. Seminar je zaključen predavanjem Vladana M. koji je detaljnije predstavio kontrolu na licu mesta koja će se sprovoditi u okviru ovih programa.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica