Jedva spajaju kraj s krajem – MLADI u Srbiji NAJVIŠE izloženi siromaštvu

Jedva spajaju kraj s krajem – MLADI u Srbiji NAJVIŠE izloženi siromaštvu

Beogradski centar za ljudska prava saopštio je danas da su prema istraživanju mladi u Srbiji najviše izloženi siromaštvu.

mlade žene seku peršun

“Čak 75 odsto mlađih ispod 35 godina ima teškoće u sastavljanju kraja sa krajem, što rezultira time da većina njih živi sa roditeljima. Prosečne zarade mladih starosti 15-29 godina za 16 odsto su manje od opšteg proseka i većina radno angažovanih mladih nema mogućnost za dostojanstven rad”, navela je ta nevladina organizcaija u godišnjem izveštaju “Ljudska prava mladih u Republici Srbiji u 2021. godini”.

Prema njihovim rečima, zabrinjava i otvoren prostor za radnu eksploataciju mladih i neuskladjenost pravnog okvira za volontiranje sa medjunarodnim standardima.

“Nigde ne postoje ni sveobuhvatni podaci o volonterima i volonterkama u Srbiji. Utisak je da se volontiranje i dalje ne shvata kao društvena vrednost i oblik gradjanskog učešća, već kao neplaćeni rad i ne postoji okvir koji bi omogućio da se volontersko iskustvo adekvatno prizna i vrednuje, što dodatno destimuliše mlade”, kazao je jedan od autora tog izveštaja Goran Sandić.

Učestvovanje mladih u aktivnostima vezanim za zaštitu životne sredine ostala je na niskom nivou, jer podaci pokazuju da je procenat mladih koji smatra da je dobro informisan o problemima koji se tiču životne sredine oko 10 odsto.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica