Dobra saradnja lovaca i države preduslov za očuvanje životne sredine

Dobra saradnja lovaca i države preduslov za očuvanje životne sredine

Predsednik Lovačkog saveza Srbije i ministar zaštite životne sredine razgovarali su o daljim planovima zajedničke saradnje u cilju očuvanja prirode. Lovački savez je jedna od bitnih karika očuvanja i zaštite životne sredine.

Jelen © Pixabay

Kako je na sastanku sa predsednikom Lovačkog saveza Srbije (LSS), Bratislavom Ćirkovićem, izjavio ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan, otvaranje saradnje sa svim delovima društva koji mogu doprineti zaštititi životne sredine i prirode, kao i zaštiti biodiverziteta Srbije, jedan je od prioriteta u daljem radu Ministarstva zaštite životne sredine.

Na sastanku na kojem je razgovarano o pitanjima zajedničke saradnje, ukazano je na moguć doprinos ove organizacije zaštiti prirode, naročito po pitanju poštovanja zakona u očuvanju biodiverziteta, i sprečavanja ilegalnog ubijanja životinjskih vrsta. Iz ovog razloga pravila se moraju jasno postaviti i poštovati, a takođe moraju biti ispunjeni i svi uslovi za bavljenje lovom na teritoriji Srbije.

Ministar je naglasio da Lovački savez Srbije mora da bude značajna karika u zaštiti životne sredine i prirode, koja će pomoći u održavanju reda u prirodi.

Predsednik lovačkog saveza Srbije, Bratislav Ćirković, izrazio je svoje uverenje da će lovački savez u svom daljem delovanju biti posvećen zaštiti prirode, i pokretati i uključivati se u zajedničke akcije na očuvanju prirode i njenih dragocenih resursa.

Na sastanku je zaključeno da će u narednom periodu biti detaljnije precizirani potencijalni oblici zajedničke saradnje na zaštiti prirode i jačanju svesti o potrebi i načinima njenog očuvanja.  

Jedan od faktora ugrožavanja divljači, ali i drugih divljih životinjskih vrsta jeste prekomerna upotreba pesticida ili upotreba zabranjenih pesticida na poljoprivrednim površinama. Upravo iz ovog razloga sa sastanka je naročit apel upućen poljoprivrednim proizvođačima.

Proizvođači moraju da poštuju zakon i ne bacaju zabranjena hemijska sredstva, kako ne bi došlo do trovanja i ubijanja životinja, ali i ugrožavanja života i zdravlja ljudi, saopštili su iz Ministarstva.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica