Godišnji izveštaj: UREA duplo skuplja, kukuruz najprodavaniji, a cena pšenice skočila…

Godišnji izveštaj: UREA duplo skuplja, kukuruz najprodavaniji, a cena pšenice skočila…

U 2021.godini u trgovanju su dostignuti rekordi. Promet od ukupno 196.240 tone robe je najveći ostvaren promet u odnosu na proteklih 20 godina. U aprilu se najviše trgovalo i tada je prometovano oko 26.600 tona robe.

Agromedia

 

Količinski promet je u odnosu na prethodnu godinu uvećan za 75,1%, a finansijski za 161,1%. U trgovini najviše su bili zastupljeni kukuruz 47,4%, pšenica 30,8% i soja 11,7%. Njihove cene dostigle su rekordno visoke nivoe u robno-berzanskom trgovanju tokom 2021. godine. U odnosu na 2020. godinu, Produktivnoj berzi se pridružilo 107 novih članova, a zaključeno je ukupno 1.060 ugovora, što je najveći broj ugovora u proteklih 10 godina.

Kukuruz najtraženiji na berzi

Kukuruz je tradicionalno ostvario najveći promet na Berzi i u toku 2021. godine, sa ukupnim godišnjim prometom od 92.947 tona. Najviše se trgovalo tokom drugog kvarta, kada je prometna količina dostigla 30.410 tona robe. Kilogram kukuruza je na samom početku godine iznosio 20 din. kada je zabeležena i najniža cena. Svoj maksimum dostigao je u oktobru kada je  cena iznosila 27,50 din/kg.

Produktna berza Novi Sad/Agromedia

U grafikonu iznad možete pogledati kako se to kretala cena kukuruza za poslednjih pet godina. Najveća oscilacija cene zabeležena je tokom 2016. godine. Najniža cena kukuruza bila je u oktobru mesecu 2019. i bila je oko 14,50 din/kg. Najvišu cenu kukuruz je dostigao u 2021. godini 26,5o din/kg.

Prema izveštaju produktne berze iz Novog Sada, cena kukuruza na početku godine iznosila je 22,00 din sa pdv-om (20,00 bez). Na kraju godine cena je dostigla 27,50 din (25,00 bez), gde je uočena razlika od 25 %. U tabeli ispod pogledajte detaljnije kakve su cene kukuruza bile u 2021. godini.

OPISDATUMDIN/KG SA PDV-OMDIN/KG BEZ PDV-A%
Cena na početku godine06.01.2021.22,0020,00RAZLIKA:
Cena na kraju godine31.12.2021.27,5025,0025,00%
Minimalna u 2021.06.01.2021.22,0020,00RAZLIKA
Maksimalna u 2021.19.10.2021.30,2530,2537,50%

Cena pšenice porasla za 40 odsto

U 2021. godini prometovano je 60.375 tone pšenice. 24.500 tona robe prometovano je u četvrtom kvartalu, od čega je naviše prometovano u novembru (14.500 tona).  U ovom periodu dostignuta je i najviša cena ove žitarice roda 2021. od 33,00 din/kg, dok je najniža zabeležena u julu, kada je trgovana po 20,00 din/kg. Statistički, cena je tokom godine porasla za 40,9%.

Produktna berza Novi Sad/Agromedia

Cena pšenice dostigla je vrhunac tokom 2021. godine u decembru gde je iznosila 31,00 din/kg. Najniža cena bila je u oktobru 2016.godine i bila je 14,00 din/kg. Najveće oscilacije desule su se u 2019. godini.

Prema izveštaju produktne berze iz Novog Sada, cena pšenice na početku godine iznosila je 24,20 din sa pdv-om (22,00 bez). Na kraju godine cena je dostigla 34,10 din (31,00 bez), gde je uočena razlika od 40,91%. U tabeli ispod pogledajte detaljnije kakve su cene pšenice bile u 2021. godini.


OPISDATUMDIN/KG SA PDV-OMDIN/KG BEZ PDV-A%
Cena na početku godine12.01.2021.24,2022,00RAZLIKA:
Cena na kraju godine29.12.2021.34,1031,0040,91%
Minimalna u 2021.13.07.2021.22,0020,00RAZLIKA:
Maksimalna u 2021.24.11.2021.26,3030,0065,00%

Soju najviše kupovali Kinezi

U odnosu na prethodnu godinu prometovano je za 49 % više soje. Iz godine u godinu obim trgovanja na Produktivnoj berzi se povećava. U maju soja je dostigla cenovni maksimum od 85,50 din/kg. Nije bilo terminskih ugovara za rod 2021. godine što je jako interesantno. Usled vremenskih prilika, koje nisu bile najpovoljnije za ovu uljaricu, prinosi novog roda su bilislabiji, pogotovo u Sremu i Južnoj Bačkoj. Na cenovna kretanja pored vremenskih prilika u našoj zemlji uticalo je i dešavanje na međunarodnom tržištu. Tokom godine, bila je izražena velika tražnja Kineza sojom, a kupljene su velike količine američke soje.

Produktna berza Novi Sad/Agromedia

Cena soje u 2021. godine u maju mesecu bila je oko 82,00 din/kg što je ujedno i najveća cena od 2017. godine. Najniža cena bila je u 2019.godini i bila je ispod 40,00 din/kg. Najviše oscilacije zabeležene su u 2017. godini.

Prema izveštaju produktne berze iz Novog Sada, cena soje na početku godine iznosila je 59,40 din sa pdv-om (54,00 bez). Na kraju godine cena je dostigla 78,65 din (71,50 bez), gde je uočena razlika od 32,41%. U tabeli ispod pogledajte detaljnije kakve su cene soje bile u 2021. godini.


OPISDATUMDIN/KG SA PDV-OMDIN/KG BEZ PDV-A%
Cena na početku godine12.01.2021.59,4054,00RAZLIKA:
Cena na kraju godine28.12.2021.78,6571,5032,41%
Minimalna u 2021.12.01.2021.59,4054,00RAZLIKA
Maksimalna u 2021.10.05.2021.94,0585,5058,33%

U junu zabeležena najniža cena ječma

4.621 tona ječma prometovano je tokom 2021. godine. Što je više od 2,5 puta u odnosu na prethodni period. Ovu godinu, cena ječma je započela na nivou od 20,50 din/kg. U februaru je trgovanje ovom žitaricom izostalo, a u martu je ječmom trgovano od 20,80 do 22,90 din/kg. Manje aktivno tržište je bilo u aprilu i maju, te je u maju ječam prometovan po jedinstvenoj ceni od 23,50 din/kg.

Najviše se trgovalo tokom juna, kada je prometovano 1.149 tona. Krajem juna zabeleženo je prvo trgovanje ječmom novog roda po ceni od 19,60 din/kg, a cena ovog roda je rasla i do 20,30 din/kg. U julu je zabeležena najniža cena ječma, on je tada koštao 19,45 din/kg, dok je u novembru zabeležena najviša cena i on je tad koštao 28,50 din/kg. U decembru je bio primetan blagi pad cene, te je godina završena sa nivoom od 28,20 din/kg.


Najviša cena suncokreta u aprilu

Preko Produktne berze trgovalo u količini od 8.434 tone, što predstavlja 4,3% ukupnog prometa. U martu je zaključen prvi terminski ugovor za isporuku u septembru po ceni od 47,00 din/kg (400,00 €/t). Najviša cena zaključena je od sredine aprila i iznosila je 48,79 din/kg. Krajem avgusta zaključeni su prvi ugovori na spot tržištu, u cenovnom rasponu od 55,26 do 55,60 din/kg (470,00 do 473,00 €/t).

Nastavljen je rast cene i u narednom mesecu, kada se najviše trgovalo ovom uljaricom. Tokom septembra, prometovano je ukupno oko 3.960 tona robe, u cenovnom rasponu od 55,61 do 59,50 din/kg (473,00 do 506,00 €/t). U oktobru je postignuta najviša cena u trgovanju u 2021. godini, od 59,70 din/kg (508,00 €/t).

UREA najprodavanije đubrivo na berzi

U drugoj polovini 2021. najviše se trgovalo sa đubrivom. Zaključeno je 42 ugovora, sa ukupnom količinom od 1.863 tone. UREA je đubrivo kojim se najviše trgovalo u 2021. godini preko Produktne berze. Trgovina početkom godine se odvijala na nivou od 34,20 din/kg (291,00 €/t), dok je u oktobru već zabeležen rast na 71,35 din/kg (607,00€/t). Poslednji zaključen ugovor u 2021. godini za ovo đubrivo bio je po ceni do 106,39 din/kg (905,00 €/t).

Ukoliko uporedimo prvi i poslednji zaključen ugovor u posmatranoj godini, primetan je rast od 211,08%. UREA je najviše trgovana u poslednjem kvartalu, a tokom godine ukupno je prometovano 1.388 tona. AN-om se nije mnogo trgovalo preko Berze tokom ove godine, što potvrđuje ukupno prometovanih 150 tona. Prvo trgovanje zabeleženo je u februaru kada je cena ovog đubriva iznosila 28,30 din/kg (240,00 €/t).

Sledeći ugovori zaključeni su tek u decembru po ceni od 78,78 din/kg (670,00 €/t), što je u odnosu na februar rast od 178,4%. Mineralnim đubrivom NPK trgovalo se tokom aprila i oktobra, a prometovano je svega 325 tona. Prvi ugovor je zaključen po 35,75 din/kg (304,00 €/t), dok je u oktobru cena iznosila 71,35 din/kg (607,00 €/t).

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica